Επιτακτική ανάγκη προσλήψεων για τη στελέχωση των αποψιλωμένων Δημοτικών Υπηρεσιών

Η υποστελέχωση των Δήμων δεν είναι δυστυχώς ένα καινούριο πρόβλημα, όμως  συνεχώς επιδεινώνεται, ενώ η Κυβέρνηση Μητσοτάκη με τις επιλογές της, αντί να διαχειριστεί το φαινόμενο, το έχει φτάσει στο απροχώρητο. 

Επανειλημμένα έχουμε αναδείξει το πρόβλημα μέσω της άσκησης κοινοβουλευτικού  ελέγχου, στηρίζοντας και τις αντίστοιχες διαμαρτυρίες της ΠΕΔΚΜ για την ανανέωση του  προγράμματος κοινωφελούς εργασίας που είχε προβλέψει ο ΣΥΡΙΖΑ, που παρείχε  προσωπικό απαραίτητο για την λειτουργία, την ασφάλεια και την υγεία των πολιτών.  

Εκτός όμως από αυτή τη κατηγορία εργαζομένων, υπάρχουν πάνω από όλα οι μόνιμες  ανάγκες στελέχωσης των Δήμων με έμφαση σε επιστημονικό, εξειδικευμένο προσωπικό  ώστε να καλυφθεί η λειτουργία των ΟΤΑ, των κοινωνικών τους λειτουργιών καθώς και η  στήριξη των αναπτυξιακών και οικονομικών δραστηριοτήτων της περιοχής ευθύνης τους. 

Με δεδομένο ότι δεν έχουν προκηρυχθεί θέσεις μόνιμου προσωπικού τα τελευταία χρόνια,  ενώ από την άλλη ο αριθμός των υπαλλήλων που αποχωρούν συνταξιοδοτούμενοι είναι  σημαντικός, γίνεται εύκολα αντιληπτή η επιδείνωση του προβλήματος. Αν προσθέσουμε τις  άδειες ειδικού σκοπού λόγω covid19, τις άδειες άνευ αποδοχών και την κινητικότητα,  διαπιστώνουμε πως οι ελλείψεις πλέον δημιουργούν μείζον και ακραίο πρόβλημα  δυσλειτουργίας. 

Χαρακτηριστική είναι η απόφαση 82/2021 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δέλτα που  περιγράφει με αναλυτικά στοιχεία τη σημερινή στελέχωση του Δήμου, η οποία για τον  Οικονομικό Τομέα φτάνει μετά βίας τα 12 άτομα ενώ για τον τεχνικό τομέα ο αριθμός  περιορίζεται σε μονοψήφιο τη στιγμή που από τις 31-12-2021 καθίσταται υποχρεωτική η έναρξη λειτουργίας υπηρεσίας δόμησης στον κάθε Δήμο. 

Η όλη αυτή κατάσταση δημιουργεί ιδιαίτερα δυσμενείς εργασιακές συνθήκες για τους  εργαζόμενους, οι οποίοι γίνονται αποδέκτες παραπόνων των δημοτών, αφού οι υποθέσεις  τους καθυστερούν, προθεσμίες, μελέτες και απορροφήσεις προγραμμάτων είναι  προβληματικά, με αποτέλεσμα, όσοι από τους υπαλλήλους δικαιούνται να επιχειρούν να  «αποδράσουν» σε άλλες υπηρεσίες, ενώ οι κενές θέσεις που προσφέρονται στη κινητικότητα  δεν επιλέγονται.

Το σημαντικότερο θέμα όμως ότι οι Δήμοι της χώρας μας, με επιλογή της κυβέρνησης  Μητσοτάκη, οδηγούνται σε πλήρη αδυναμία εκπλήρωσης των καθηκόντων τους, εφόσον δεν  έχουν τη δυνατότητα κατασκευής έργων εξυπηρέτησης των πολιτών, των επαγγελματιών και  των επιχειρήσεων της περιοχής τους, ούτε υλοποίησης προμηθειών, ούτε καν εξυπηρέτησης  βασικών υπηρεσιακών λειτουργιών. 

Επειδή η στελέχωση των δημοτικών υπηρεσιών προκειμένου να διασφαλιστεί λειτουργία  των ΟΤΑ και η απρόσκοπτη και αξιόπιστη παραγωγή έργων και η ανάπτυξη δράσεων, υπέρ  των πολιτών και της τοπικής ανάπτυξης, θεωρείται αναγκαία. 

Επειδή για την ορθή λειτουργία του θεσμού της κινητικότητας απαιτείται η ύπαρξη επαρκούς  στελέχωσης και το δικαίωμα της κινητικότητας θεωρείται αδιαμφησβήτητο όπως όμως και το  δικαίωμα των πολιτών και των επιχειρήσεων να εξυπηρετούνται από τις υπηρεσίες των ΟΤΑ 

Επειδή η αποδυνάμωση και συρρίκνωση των ΟΤΑ οδηγεί σε σοβαρά κοινωνικά και  αναπτυξιακά προβλήματα και τίθενται πλέον ακόμα και ζητήματα ασφάλειας και ποιότητας  ζωής 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

1. Με ποιες ενέργειες προτίθεται να αντιμετωπίσει άμεσα την υποστελέχωση των  Δήμων όπως ο Δήμος Δέλτα και οι υπόλοιποι ΟΤΑ της ΜΕ Θεσσαλονίκης;

2. Ποια είναι η πρόβλεψη για μόνιμες προσλήψεις στους ΟΤΑ, με ποιο  χρονοδιάγραμμα και με τι δεσμεύσεις πόρων; 

3. Πως προτίθεται να εφαρμόσει τη κινητικότητα μέχρι να στελεχωθούν επαρκώς οι  ΟΤΑ; Θα απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου στις περιπτώσεις της  οριακής στελέχωσης όπως ζητούν οι Δήμοι; 

4. Με ποιο τρόπο θα διασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών και  ο αναπτυξιακός χαρακτήρας των ΟΤΑ, χωρίς να έχει ληφθεί μέριμνα για την  επαρκή ποιοτικά και ποσοτικά στελέχωσή τους;

Scroll to Top