Ράλι τιμών στα υλικά κατασκευής και αναγκαιότητα στήριξης μικρομεσαίων κατασκευαστικών και τεχνικών επιχειρήσεων

Ο κατασκευαστικός κλάδος είναι από τους σημαντικότερους της Ελληνικής οικονομίας και η διασύνδεσή του με λοιπές βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες είναι υψηλή. Ωστόσο, τόσο η εμφάνιση του Covid-19, και συνακόλουθα τα μέτρα περιορισμού της διασποράς του, όσο και η αλματώδης αύξηση στις τιμές των οικοδομικών υλικών έχουν αρνητική επίπτωση στην κατασκευαστική δραστηριότητα. Ειδικά, οι μικρές και μεσαίες κατασκευαστικές και τεχνικές εταιρείες είναι πιο ευάλωτες στον κλυδωνισμό της οικονομίας και ως εκ τούτου θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για τη στήριξή τους. 

Πιο συγκεκριμένα, η αλματώδης αύξηση των τιμών των υλικών κατασκευής έχει δημιουργήσει πρόβλημα στην κατασκευαστική δραστηριότητα, με την αύξηση του κόστους να φτάνει το 30% περίπου. Την εκρηκτική άνοδο στο κόστος των οικοδομικών υλικών επιβεβαιώνουν και τα πρόσφατα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (EΛΣΤΑΤ). Έτσι, σύμφωνα με την ΕΛ.ΣΤΑΤ. ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής τον μήνα Σεπτέμβριο 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2020, παρουσίασε αύξηση 5,1%. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ποσοστιαίες αυξήσεις τιμών σε: Πετρέλαιο κίνησης (diesel) κατά 24,8%, Σίδηρο οπλισμού 17%, Αγωγούς χάλκινους 14,3%, Θερμαντικά σώματα 8,7% και Τούβλα 6,1%. Οι μικρομεσαίες τεχνικές και κατασκευαστικές εταιρείες αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο πρόβλημα καθώς από τη μία αδυνατούν να απορροφήσουν το αυξημένο κόστος κατασκευής και από την άλλη η ενδεχόμενη μετακύλισή του στον τελικό καταναλωτή, είτε ιδιώτη, είτε δημόσιο, ενδέχεται να οδηγήσει σε απώλεια του μεριδίου αγοράς τους και εν τέλει της βιωσιμότητά τους. 

Ωστόσο, η διατήρηση ενός ικανού αριθμού βιώσιμων κατασκευαστικών επιχειρήσεων είναι κρίσιμη καθώς θα «διασφαλίσει» συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού. Επιπλέον, και αφού στο επίκεντρο της αναπτυξιακής προσπάθειαςβρίσκονται οι υποδομές, η Πολιτεία θα πρέπει να θέσει ως προτεραιότητα την ενίσχυση και στήριξη των μικρομεσαίων τεχνικών, κατασκευαστικών επιχειρήσεων.

Με δεδομένα τα παραπάνω ερωτώνται οι αρμόδιοι κ.κ. Υπουργοί:

1. Προτίθενται να ελέγξουν το «ράλι» τιμών που σημειώνονται στα οικοδομικά υλικά προκειμένου να διαπιστωθεί η πραγματική αιτία αυτών των αυξήσεων; 

2. Προτίθενται να δημιουργήσουν παρατηρητήριο τιμών για τα υλικά κατασκευής; 

3. Ποια ειδικά μέτρα προτίθενται να λάβουν προκειμένου να στηρίξουν οικονομικά τις μικρές και μεσαίες τεχνικές και κατασκευαστικές επιχειρήσεις; 

Scroll to Top