ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΔΡΟΜΩΝ ΑΓΡΙΟΧΟΙΡΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Από τον Μάιο του έτους 2020 σημειώνονται όλο και συχνότερα περιστατικά  στην Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) Πιερίας, με αγριόχοιρους που είτε επιτίθενται  σε αγρότες1, είτε συγκρούονται με οχήματα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο2

Σύμφωνα με τον Κυνηγετικό Σύλλογο Κατερίνης, οι αγριόχοιροι έχουν πληθύνει  λόγω της καραντίνας για την αποτροπή διασποράς του ιού SARS-COV-2, κατά  τη διάρκεια της οποίας απαγορεύτηκε το κυνήγι.  

Έτσι, στην ΠΕ Πιερίας, βρέθηκαν να καταστρέφουν την παραγωγή  καλαμποκιού, ακτινιδίου και σταφυλιού στον κάμπο Λιτοχώρου, στη  Περίσταση3, στο Αιγίνιο, στον Κολινδρό, μέχρι και καλλιέργειες παράλληλα  προς την Εθνική οδό. Μόνον τον μήνα Μάρτιο του τρέχοντος έτους,  σημειώθηκαν 9 τροχαία ατυχήματα στο επαρχιακό δίκτυο, ευτυχώς με υλικές  μόνον ζημίες, στη Σκοτίνα, στον Τρίλοφο, στην Εξοχή και στη Σφενδάμη. 

Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με την υπ’ αριθ. Αριθ. 168588/1391/08.08.2018  απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Δίωξη  ημίαιμων μη δεσποζόμενων χοίρων και αγριόχοιρων» (ΦΕΚ Β’3418/2018),  εγκαίρως συνέλαβε το πρόβλημα και επέτρεψε την «ελεγχόμενη δίωξη μη  δεσποζόμενων ημίαιμων χοίρων και αγριόχοιρων λόγω του υπερπληθυσμού τους σε περιοχές του Ελλαδικού χώρου, από ειδικά συνεργεία που θα  συσταθούν κατά το άρθρο 259 του Δασικού Κώδικα, με αποφάσεις των  Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων». 

Έκτοτε, η εμφάνιση επιπλέον των άνω προβλημάτων και της αφρικανικής  πανώλης των χοίρων σε Περιφερειακές Ενότητες της Βορείου Ελλάδος, έδωσε  νέα, εκρηκτική διάσταση στο πρόβλημα και η Κυβέρνησή σας συνέχισε τη  θέσπιση κανονιστικών πράξεων στα χνάρια της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, και  συγκεκριμένα με τις ΥΑ α) ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71418/545/06.08.2019 (ΦΕΚ Β’3139), β)  ΥΠΕΝ/ ΔΔΔ/89600/2453/17.09.2020 (ΦΕΚ Β ́4093) και γ)  ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/6741/252/23.01.2021 (ΦΕΚ Β’283), δυνάμει των οποίων και μέχρι  την 20.09.2021 όπως διαδοχικά παρατάθηκε, επετράπη – κατ’ εξαίρεση – η  ελεγχόμενη δίωξη μη δεσποζόμενων ημίαιμων χοίρων και αγριόχοιρων, λόγω  επαπειλούμενων ζημιών στην αγροτική και κτηνιατρική παραγωγή εξαιτίας του  υπερπληθυσμού τους σε περιοχές του Ελλαδικού χώρου, από ειδικά  συνεργεία. Τα συνεργεία που συγκροτήθηκαν από τις Δασικές Υπηρεσίες των  Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, στα πλαίσια εφαρμογής της περ. α) της παρ. 2  του άρθρου 259 του ν.δ. 86/1969 (Δασικός Κώδικας), θα έπρεπε να  εντατικοποιήσουν για το χρονικό αυτό διάστημα τη λειτουργία τους, σύμφωνα  με τα προβλεπόμενα και σε συνεργασία με τις τοπικές Κτηνιατρικές Υπηρεσίες  για τον εντοπισμό περιοχών άμεσης προτεραιότητας για την εφαρμογή του  μέτρου. Σημειώνουμε ότι η (επαν)ενεργοποίηση των συνεργείων δίωξης καθώς  και η παράταση της κυνηγετικής περιόδου του αγριόχοιρου ζητήθηκε από τη  Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και  Τροφίμων για την αντιμετώπιση του κινδύνου της Αφρικανικής Πανώλης των  Χοίρων (ΑΠΧ) μετά την στην αρχή της παρούσας παραγράφου αναφερθείσα  επιβεβαίωση νέων εστιών κοντά στα ελληνο-βουλγαρικά σύνορα στις αρχές του  Ιανουαρίου του έτους 2021. 

Επειδή η νομοθέτηση κανονιστικών πράξεων κρίνεται καλή, αλλά ως φαίνεται  η εφαρμογή τους χωλή. 

Επειδή προφανώς δεν επιτύχατε να περιορίσετε το πρόβλημα των επιδρομών  και επιθέσεων αγριοχοίρων σε καλλιέργειες, σε καλλιεργητές, σε εποχούμενους  και γενικώς σε ανυποψίαστους συμπολίτες μας. 

Επειδή καθίσταται επιτακτική ανάγκη συστηματικά και επιστημονικά να ορισθεί  και στη συνέχεια να ρυθμιστεί ο πληθυσμός κάθε άγριου είδους στις περιοχές  που άγρια φύση και άνθρωπος συναντώνται. 

Επειδή οι καταστροφές καλλιεργειών και η συνεπαγόμενη οικονομική ζημία  των παραγωγών αγροτικών προϊόντων είναι πλέον τεράστια και δεν  αποζημιώνεται βάσει του κανονισμού του ΕΛΓΑ.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί: 

1. Ποια είναι η εκτίμηση του Υπουργείου σας για τον πληθυσμό  αγριοχοίρων ανά την Ελλάδα, και ιδιαίτερα στους νομούς της Βόρειας  Ελλάδας και στην ΠΕ Πιερίας; Σε τι ποσοστό πρέπει ο πληθυσμός αυτός  να περιοριστεί; 

2. Τι έργο έχουν να επιδείξουν τα συνεργεία δίωξης ημίαιμων, μη  δεσποζόμενων, χοίρων και αγριόχοιρων σε αγροτικές και λοιπές  περιοχές που συγκροτήθηκαν από τις Δασικές Υπηρεσίες των  Αποκεντρωμένων Διοικήσεων από την 06.08.2019 ως σήμερα;  Συγκεκριμένα: 

2.1 Πόσα συνεργεία συγκροτήθηκαν για την ΠΕ Πιερίας και σε ποιες  χρονικές περιόδους λειτούργησαν; 

2.2 Πόσα άτομα στελέχωσαν τα άνω συνεργεία; Επρόκειτο για τον ίδιο  αριθμό ατόμων ανά συνεργείο; 

2.3 Ποια τα αποτελέσματα του έργου των συνεργείων που  συγκροτήθηκαν ;  

3. Δεδομένου ότι έχετε αποτύχει στην εφαρμογή της πολιτικής  περιορισμού του αριθμού των αγριόχοιρων και αυτοί ανενόχλητοι  “κάνουν βόλτα” σε αστικά κέντρα, σκοπεύετε να επανεξετάσετε πιθανές  και εναλλακτικές λύσεις; Έχετε κάποιο σχέδιο για οργανωμένη και άμεση  δράση των κρατικών υπηρεσιών; 

4. Σκοπεύετε να αποζημιώσετε τους καλλιεργητές των οποίων η  παραγωγή ή οι καλλιέργειές τους καταστρέφονται από άγρια ζώα; 

Scroll to Top