Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις καταβολής των ενισχύσεων λόγω COVID-19 στους δικαιούχους ιδιοκτήτες επαγγελματικής στέγης

Σύμφωνα με τις διατάξεις των διαδοχικών νόμων 4683/2020, 4690/2020, 4753/2020, 4772/2021, 4778/2021, 4797/2021, 4799/2021, 4808/2021 και 4818/2021 δόθηκε η δυνατότητα σε διάφορες  κατηγορίες επαγγελματιών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και ιδιοκτητών επαγγελματικής στέγης  μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που επλήγησαν από τα περιοριστικά μέτρα λόγω της πανδημίας σε όλα  τα στάδια εξέλιξής της, να λάβουν ενίσχυση μισθωμάτων που έφτανε μέχρι το 80% των οφειλόμενων  μισθωμάτων1

Το οικονομικό πλήγμα που έχουν υποστεί το τελευταίο διάστημα όλες οι παραπάνω κατηγορίες  επιδεινώνεται περαιτέρω από τις μεγάλες αυξήσεις στην ενέργεια, τα καύσιμα και τις μεταφορές. Το  γενικότερο αυτό πλαίσιο δεν αφήνει κανένα περιθώριο καθυστερήσεων στη λήψη της ενίσχυσης,  ειδικά για τους μικροϊδιοκτήτες εκμισθωτές ακινήτων σε πληττόμενες επιχειρήσεις. Στην περίπτωσή  τους, το μίσθωμα αντιστοιχεί κατά κανόνα σε εισόδημα αναγκαίο για την επιβίωσή των οικογενειών  τους και επομένως, η έγκαιρη καταβολή της σχετικής ενίσχυσης από το κράτος είναι απολύτως  απαραίτητη.  

Ωστόσο, διαπιστώνεται μια διαρκώς αυξανόμενη ανησυχία από την πλευρά πολλών ιδιοκτητών  ακινήτων που εκμισθώνουν ακίνητα σε πληττόμενες επιχειρήσεις, για το εάν και πότε τελικά θα  λάβουν την ενίσχυση μισθωμάτων. Η ανησυχία αυτή είναι απολύτως δικαιολογημένη, αφού πληροφορούμαστε ότι έχουν καταγραφεί πολλές περιπτώσεις δικαιούχων που δεν έχουν λάβει  καθόλου την προβλεπόμενη ενίσχυση, ούτε καν για το έτος 2020, και άλλων που ενώ έχουν  εξασφαλισμένη την τελική έγκριση, περιμένουν για περισσότερο από έξι μήνες μέχρι να πιστωθούν  τα ποσά στους λογαριασμούς τους. Το συνηθέστερο φαινόμενο, βέβαια, αποτελεί η αποσπασματική  καταβολή ελάχιστων μηνών στους δικαιούχους. 

Ο κυριότερος λόγος, όμως, που ενισχύει την ανησυχία τους συνίσταται στις ασαφείς και μη πειστικές  απαντήσεις που λαμβάνουν από τις κατά τόπους φορολογικές αρχές, αλλά και κεντρικά από το Υπουργείο Οικονομικών, σχετικά με το πότε θα καταβληθούν τα σχετικά κονδύλια, αλλά και σχετικά  με την αιτία των καθυστερήσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αρκετές περιπτώσεις παρουσιάζονται  καθυστερήσεις στην τελική έγκριση των πληρωμών λόγω προβλημάτων και λαθών στις υποβληθείσες  αιτήσεις, τα οποία όμως φαίνεται τελικά ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν υφίστανται. Το γεγονός αυτό δημιουργεί την εντύπωση εσκεμμένων καθυστερήσεων. 

Βάσει των παραπάνω, δημιουργούνται εύλογες αμφιβολίες για την αξιοπιστία της όλης διαδικασίας και τα «αντανακλαστικά» των εμπλεκόμενων φορέων, οι οποίες συνάδουν με ένα γενικότερο πλαίσιο  ασυνέπειας και σύγχυσης από την έλλειψη στρατηγικής της Κυβέρνησης στο θέμα της πανδημίας. 

Επομένως: 

Επειδή η εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συνθήκη που προκαλείται από τη συνεχιζόμενη πανδημία καθιστά την ενίσχυση από το κράτος ζωτικής σημασίας και αναγκαίο όρο επιβίωσης ειδικά για τους μικροϊδιοκτήτες ακινήτων, για τους οποίους το μίσθωμα αποτελεί απαραίτητη πρόσοδο.  

Επειδή η τέταρτη φάση έξαρσης της πανδημίας απειλεί με οριστικό λουκέτο πολλές από τις  εναπομείνασες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γεγονός που αναδεικνύει την αναποτελεσματικότητα των  αποσπασματικών και προσωρινών μέτρων στήριξης από την Κυβέρνηση. 

Επειδή οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι έρχονται συχνά αντιμέτωποι με δαιδαλώδεις διαδικασίες και γραφειοκρατικά εμπόδια από την πλευρά των εμπλεκόμενων φορέων. 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

(α) Πού οφείλονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στις καταβολές των ενισχύσεων μισθωμάτων  στους δικαιούχους; Υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα καταβολής τους και ποιο είναι  αυτό; 

(β) Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προχωρήσετε, ώστε να τακτοποιηθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα οι εκκρεμότητες, δεδομένου ότι στις περισσότερες περιπτώσεις αφορούν σε  μικροϊδιοκτήτες ακινήτων για τους οποίους το μίσθωμα αποτελεί εισόδημα απαραίτητο για  την επιβίωσή τους; 

(γ) Προτίθεστε να προχωρήσετε σε διορθωτικές κινήσεις σε σχέση με την οργάνωση των  διοικητικών διαδικασιών που ακολουθούνται για την καταβολή των μισθωμάτων στους  δικαιούχους; 

Scroll to Top