Καθυστερήσεις και παραδοξότητες στην καταβολή του Βοηθήματος Οικογενειακής – Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ)

Σημαντική είναι η καθυστέρηση που παρατηρείται στην ικανοποίηση των αιτήσεων  των βοηθημάτων από τα Μετοχικά Ταμεία, σύμφωνα με την Ένωση Στρατιωτικών  Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ). Επιπρόσθετα,  εκφράζεται ο έντονος προβληματισμός σε ό,τι αφορά την παραδοξότητα των  διαφορετικών και τελείως αντίθετων αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων των  Μετοχικών Ταμείων. 

Συγκεκριμένα, τα τέκνα των στρατιωτικών που υπηρετούν στον Στρατό Ξηράς εδώ  και τέσσερα (4) χρόνια, δεν λαμβάνουν από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ)  ολόκληρο το Βοήθημα Επαγγελματικής Αυτοτέλειας. Όμως, οι γονείς τους έχουν ήδη καταβάλει με κρατήσεις από την μισθοδοσία τους εδώ και 25 έτη, με το ΜΤΣ να  προβαίνει στην καταβολή μόνο προκαταβολών έναντι ολόκληρου του ποσού. 

Όμως, η πρακτική αυτή δεν ακολουθείται από το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού (Μ.Τ.Ν.)  και το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (Μ.Τ.Α.). Έτσι, στα τέκνα καταβάλλεται εφάπαξ ολόκληρο το Βοήθημα Επαγγελματικής Αυτοτέλειας που δικαιούνται, ασχέτως αν τα  στελέχη αμείβονται με το νέο μισθολόγιο του ν. 4472/17. 

Η Κυβέρνηση δεν έχει δώσει λύση στο πρόβλημα παρόλο που εδώ και έξι (6) μήνες  περίπου, η Διυπουργική Επιτροπή που συγκροτήθηκε, με τη συμμετοχή  εκπροσώπων των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη, η οποία  είχε ως έργο τον προσδιορισμό του αριθμού των μεριδίων, των μερισματούχων του  ΜΤΣ, προκειμένου να εναρμονισθούν με τις νέες μισθολογικές διατάξεις του  ν.4472/2017 (Α΄174), με βάση τα οποία, παρεπόμενα, υπολογίζεται το ύψος του  ΒΟΕΑ/ΜΤΣ, έχει ολοκληρώσει τις εργασίες της.  

Σε απάντησή σας στο ερώτημα βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., τονίσατε ότι «Αναφορικά με το Μετοχικό Ταμείο Στρατού,… η συγκροτηθείσα επιτροπή περαίωσε  το έργο της και μετά την ολοκλήρωση της νομοτεχνικής επεξεργασίας, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ήδη σχετικό σχέδιο  νομοθετικής ρύθμισης έχει διαβιβαστεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη  προκειμένου να συμπεριληφθεί σε νομοσχέδιο που θα καταθέσει το εν λόγω  Υπουργείο στη Β.τ.Ε.».

Επειδή, το Βοήθημα Οικογενειακής και Επαγγελματικής Αυτοτέλειας είναι σημαντικό  για το επαγγελματικό ξεκίνημα των νέων και ελαφρύνει σημαντικά τον οικογενειακό  προϋπολογισμό. 

Επειδή, εκτός από τις καθυστερήσεις στην καταβολή του, τα τέκνα των μετόχων και  μερισματούχων λαμβάνουν έναντι και προκαταβολικά μέρος και όχι το πλήρες ποσό αυτού. 

Επειδή, η κυβέρνηση δεν έχει δώσει ακόμα οριστική λύση στα προβλήματα που  αφορούν την καταβολή του. 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

Θα προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες με σκοπό την άμεση έγκριση της  νομοτεχνικής επεξεργασίας που κατέθεσε η συγκροτηθείσα επιτροπή και  παραδόθηκε ως σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες  του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη  προκειμένου να δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα που προέκυψε;  

Scroll to Top