Συνταξιοδοτικά ζητήματα ΕΠΟΠ

Με βάση τα ηλικιακά όρια που προβλέπονται για την αποστρατεία των  στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, προκειμένου να λάβουν πλήρη σύνταξη θα  πρέπει είτε να έχουν συμπληρώσει 40 χρόνια υπηρεσίας είτε να έχουν υπερβεί  το 60ο έτος ηλικίας. Λόγω των ηλικιακών ορίων που μπορούν να  προσλαμβάνονται στις Ένοπλες Δυνάμεις οι ΕΠΟΠ αλλά και των ορίων στην  ιεραρχική τους εξέλιξη, πρακτικά είναι αδύνατο για αυτή την κατηγορία  προσωπικού να συνταξιοδοτηθεί από τις Ένοπλες Δυνάμεις έχοντας  θεμελιώσει πλήρη συνταξιοδοτικά δικαιώματα και άρα πλήρη σύνταξη. Η  πραγματικότητα αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι ενώ άλλαξαν τα ηλικιακά όρια  συνταξιοδότησης δεν έχουν τροποποιηθεί αντίστοιχα, ώστε να περιλαμβάνουν  και τους ΕΠΟΠ, τα ηλικιακά όρια κάθε βαθμού ή η υπέρβαση του ανώτερου  βαθμού που μπορεί να καταλάβει η συγκεκριμένη κατηγορία ώστε να είναι σε  θέση να αποστρατευτεί από τις Ένοπλες Δυνάμεις με πλήρη συνταξιοδοτικά  δικαιώματα και άρα να απολαμβάνει πλήρη σύνταξη.  

Συγκεκριμένα, ενώ είναι σε ισχύ τα παραπάνω συνταξιοδοτικά όρια, η ιεραρχική  εξέλιξη των ΕΠΟΠ δεν μπορεί να υπερβεί τον βαθμό του Αρχιλοχία και τους  αντίστοιχους βαθμούς των άλλων Σωμάτων, παραμένουν δηλαδή στην  κατηγορία των Υπαξιωματικών, ενώ μπορούν να φτάσουν στο βαθμό του  Ανθυπασπιστή σε περίπτωση ανδραγαθίας. Για τους Υπαξιωματικούς όμως και  τους Ανθυπασπιστές εξακολουθεί να ισχύει ο Ν. 445/74, όπου ορίζεται ηλικία υποχρεωτικής αποστρατείας για τους μεν Υπαξιωματικούς το 50ο έτος και για  τους Ανθυπασπιστές το 54ο έτος ηλικίας. Πρακτικά λοιπό οι ΕΠΟΠ αποχωρούν  υποχρεωτικά από τις Ένοπλες Δυνάμεις ακόμα και με 22 μόλις χρόνια  υπηρεσίας, αφού προσλαμβάνονται ως ΕΠΟΠ υποψήφιοι μέχρι και 28 ετών.  

Λαμβάνοντας όμως υπόψη ότι τα προαναφερόμενα στελέχη είναι ηλικιακά και  παραγωγικά σε θέση να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις  Ένοπλες Δυνάμεις καθώς και το ότι η υποχρεωτική αυτή αποστρατεία τους  από τις ΕΔ, θα τους εγκλωβίσει σε συντάξεις με ποσοστό αναπλήρωσης μόλις  17,73%, που συνεπάγεται σημαντικά μειωμένες συντάξεις σε σχέση με το  50,78% που ορίζεται ως ποσοστό αναπλήρωσης για πλήρη σύνταξη κρίνεται  αναγκαία η τροποποίηση των διατάξεων που βρίσκονται σήμερα σε ισχύ ώστε  να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις Ένοπλες Δυνάμεις και  να μπορούν εφόσον το επιθυμούν να αποστρατευτούν από αυτές με πλήρεις  συντάξεις.  

ΕΠΕΙΔΗ ο αριθμός των ΕΠΟΠ που θα τεθεί το επόμενο διάστημα εκτός των  Ενόπλων Δυνάμεων λόγω υποχρεωτικής αποστρατείας είναι μεγάλος

ΕΠΕΙΔΗ η υποχρεωτική αποστρατεία αυτών των στελεχών στην ηλικία των 50  ή 54 ετών ακόμα και με μόλις 22 χρόνια υπηρεσίας συνεπάγεται πολύ χαμηλό  ποσοστό αναπλήρωσης για τον καθορισμό των αποδοχών τους ως σύνταξη

ΕΠΕΙΔΗ τα στελέχη αυτά των Ενόπλων Δυνάμεων βρίσκονται σήμερα σε  καθεστώς ανασφάλειας για το μέλλον τους και τη δυνατότητα οικονομικής  στήριξης των οικογενειών τους γεγονός που μπορεί να έχει επιπτώσεις και στο  αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων  

ΕΠΕΙΔΗ η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ σε αντίστοιχο πρόβλημα που αντιμετώπισαν οι  ΕΜΘ βρήκε προσήκουσες λύσεις 

Ερωτάται οι κκ Υπουργοί: 

1. Προτίθεστε να προβείτε σε παρεμβάσεις που να επιτρέψουν την  παραμονή στις Ένοπλες Δυνάμεις και τη θεμελίωση δικαιώματος  πλήρους σύνταξης στα στελέχη των ΕΠΟΠ; 

2. Ποιος είναι ο αριθμός των ΕΠΟΠ στο σύνολο των Ενόπλων  Δυνάμεων που εκτιμάται ότι θα αποστρατευτούν τα επόμενα  χρόνια και πόσα χρόνια υπηρεσίας θα έχουν συμπληρώσει; 

Scroll to Top