Απαράδεκτη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της Προκήρυξης 6Κ/2018 για την πρόσληψη προσωπικού Καταστημάτων Κράτησης

Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αναγνωρίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης με τακτικό  προσωπικό των Καταστημάτων Κράτησης της χώρας, παρά τα στενά  δημοσιονομικά περιθώρια και τους μνημονιακούς περιορισμούς στις προσλήψεις  που είχαν επιβληθεί από τις προηγούμενες Κυβερνήσεις, προχώρησε τον Μάιο του  2018 στην έγκριση προσλήψεων για την κάλυψη 588 θέσεων τακτικού  προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  στα Καταστήματα Κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και  Ανθρώπινων Δικαιωμάτων. 

Εν συνεχεία, εκδόθηκαν οι προσωρινοί πίνακες επιλεγέντων και οργανώθηκαν οι πρόσθετες εξετάσεις των υποψηφίων (ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιμασίες), ενώ εξ αιτίας του επείγοντος χαρακτήρα της στελέχωσης των Καταστημάτων Κράτησης, και εν όψει της έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων από το ΑΣΕΠ, κρίθηκε σκόπιμο να προχωρήσει και η πρόσληψη και ανάληψη εργασίας με συμβάσεις ορισμένου χρόνου (8 μηνών) του προσωπικού φύλαξης που συμπεριλαμβανόταν στους προσωρινούς πίνακες του ΑΣΕΠ1. Μάλιστα, η ίδια ρύθμιση δρομολογήθηκε από την Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και για το προσωπικό εξωτερικής φρούρησης, που έπρεπε όμως να λάβει σχετική εκπαίδευση στις σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας στην Κομοτηνή, αλλά η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν προχώρησε τις απαραίτητες διαδικασίες.  

Μολονότι, λοιπόν, η Προκήρυξη 6Κ εκδόθηκε στις 22-05-2018 και έχει μεσολαβήσει ήδη διάστημα μεγαλύτερο των 3,5 ετών, οι σχετικές διαδικασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί με την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων, όσον αφορά τις  κατηγορίες θέσεων ΔΕ Φύλαξης και ΔΕ Εξωτερικών Φρουρών. Το αποτέλεσμα  αυτής της καθυστέρησης είναι να έχει δημιουργηθεί ένα ιδιότυπο καθεστώς  εργασιακής ομηρείας και ανασφάλειας για τους εργαζόμενους που απασχολούνται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, βάσει των προσωρινών αποτελεσμάτων της  Προκήρυξης. Επιπλέον, διακυβεύεται και η ομαλή λειτουργία των καταστημάτων, καθώς ενδεχόμενες αλλαγές που θα επέλθουν στους πίνακες κατάταξης μετά την  παρέλευση τόσο μεγάλου χρονικού διαστήματος αναμένεται να προκαλέσουν σοβαρές δυσλειτουργίες.  

Είναι προφανές ότι, παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες του συγκεκριμένου διαγωνισμού (ψυχοτεχνικά τεστ και αθλητικές δοκιμασίες), η καθυστέρηση των 3,5  ετών είναι αδικαιολόγητη και οι ευθύνες της παρούσας Κυβέρνησης προφανείς και  σημαντικές. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει ανεκτή μία ενδεχόμενη  απόπειρα μεταφοράς της ευθύνης από την Κυβέρνηση στην πλευρά του ΑΣΕΠ. Η  Κυβέρνηση όφειλε από την πρώτη στιγμή που παρουσιάστηκε το πρόβλημα, να  ενισχύσει το ΑΣΕΠ με τους κατάλληλους πόρους, ώστε να καταστεί εφικτή η  έγκαιρη, διαφανής και αδιάβλητη ολοκλήρωση του διαγωνισμού. Σε άλλες  περιπτώσεις, άλλωστε, που αφορούσαν στις «γνωστές» απευθείας αναθέσεις, η  συγκεκριμένη «Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής» (υπαγόμενη πλέον στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη) επέδειξε εξαιρετικά «αντανακλαστικά» και  πρωτοφανή ταχύτητα.  

Στο πλαίσιο αυτό, μάλιστα, ερωτηματικά προκαλεί το γεγονός ότι αν και  καταγράφεται η προαναφερθείσα καθυστέρηση στην έκδοση των οριστικών  αποτελεσμάτων της Προκήρυξης 6Κ/2018, η Κυβέρνηση προχώρησε στην έκδοση  της Προκήρυξης 9Κ/2021 (Φ.Ε.Κ. 58/11.11.2021/τ.ΑΣΕΠ) που αφορά στην  πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 416 θέσεων μόνιμου προσωπικού  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης  του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν.  4765/2021 και το άρθρο 11 του ν. 4760/20202.  

Ως εκ τούτων:  

Επειδή η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε εγκαίρως στην έκδοση της προκήρυξης 6Κ/2018, ήδη από τις 22-05-2018. 

Επειδή η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε στην ουσιαστική ενδυνάμωση του  ΑΣΕΠ με το ν. 4590/2019 (ΦΕΚ 17 Α΄/07-02-2019). 

Επειδή τα Καταστήματα Κράτησης της χώρας έχουν άμεση ανάγκη από τακτικό  προσωπικό.  

Επειδή εν μέσω πανδημίας και επαγγελματικής και οικονομικής ανασφάλειας είναι επιεικώς απαράδεκτο να παρατείνεται η εργασιακή ομηρεία και ανασφάλεια των  απασχολούμενων βάσει προσωρινών πινάκων.  

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:  

(α) Γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί η έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων της  Προκήρυξης 6Κ/2018; 

(β) Ποιο είναι το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της  διαδικασίας; 

(γ) Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε για την ολοκλήρωση της  προκήρυξης; 

Scroll to Top