Ακριβής κοστολόγηση και ορισμός χρονοδιαγράμματος των δράσεων ανασύστασης και επανέναρξης της κτηνοτροφικής παραγωγής

Μετά τις καταστροφικές πλημμύρες στη Θεσσαλία, ανακοινώσατε στις 11 Οκτωβρίου 2023 τα μέτρα, τις  δράσεις και τις προκαταβολές αποζημιώσεων με στόχο την ανασυγκρότηση της γεωργικής παραγωγής στην περιοχή. Σχετικά με τις απώλειες ζωικού κεφαλαίου αναφέρατε ότι «Για την απώλεια ζωικού κεφαλαίου – και  σύμφωνα με τον κανονισμό του ΕΛΓΑ- θα καταβληθούν αποζημιώσεις το τελευταίο δεκαήμερο του Οκτωβρίου  για τα ζώα που είχαν ασφαλιστεί στον Οργανισμό». 

Επίσης, σε ότι αφορά την αντικατάσταση του δηλώσατε ότι «Σε εφαρμογή των διατάξεων που προβλέπει  το μέτρο 5.2 του ΠΑΑ 2014-2022, ύψους 45 εκατ. ευρώ, θα χρηματοδοτηθούν όσοι κτηνοτρόφοι υποβάλουν αίτηση  για την αγορά ζωικού κεφαλαίου με στόχο να ξεκινήσουν γρήγορα τη δραστηριότητά τους. Από το ίδιο μέτρο θα  χρηματοδοτηθούν και οι δαπάνες για τη δημιουργία νέων σταυλικών εγκαταστάσεων. Το μέτρο αυτό μας δίνει τη  δυνατότητα, στους κτηνοτρόφους, χωρίς καμία προσωπική δαπάνη, να αγοράσουν ζώα και να κατασκευάσουν εκ νέου  τις σταυλικές εγκαταστάσεις τους και μάλιστα με τη στήριξη της κυβέρνησής μας στις απαιτούμενες διαδικασίες. Η  κάλυψη της δαπάνης από την κυβέρνηση θα είναι 100%. Δηλαδή ο κτηνοτρόφος δεν θα πληρώσει ούτε ένα ευρώ  για την αντικατάσταση του ζωικού του κεφαλαίου». 

Αν και αναφερθήκατε γενικά στην αποζημίωση του ζωικού κεφαλαίου, παραμένει αξιοσημείωτο το γεγονός  ότι δεν πραγματοποιήσατε οποιαδήποτε αναφορά όχι μόνο για την απώλεια της αντίστοιχης παραγωγής του αλλά  ούτε για το σύνολο των αποθηκευμένων ζωοτροφών που χάθηκε. 

Επιπλέον, δεν διευκρινίσατε το προβλεπόμενο ύψος της τιμής κόστους ανά ζώο που θα χρηματοδοτηθεί, την  ηλικία των ζώων για την αντικατάσταση του ζωικού του κεφαλαίου, τα κριτήρια και το ποσοστό αποζημίωσης του  μηχανολογικού εξοπλισμού ενώ παραλείψατε να ενημερώσετε για το ακριβές χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των  ενεργειών για την πλήρη επαναλειτουργία των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. 

Επειδή η αντικατάσταση των ζώων με νεαρά ζώα, απαιτεί την παρέλευση τουλάχιστον εννέα μηνών για την  είσοδο τους στην παραγωγή. 

Επειδή έως την έναρξη της παραγωγής απαιτείται τόσο η κάλυψη του κόστους διαβίωσης των κτηνοτρόφων  όσο και η κάλυψη του κόστους διατήρησης και λειτουργικών εξόδων του νεοαποκτηθέντος ζωικού κεφαλαίου.

Επειδή τα ποσά της ενίσχυσης μέσω του μηχανισμού της Κρατικής Αρωγής σε κτηνοτροφικές  εκμεταλλεύσεις ανέρχονται στα 4.000 ευρώ και οι πληττόμενοι κτηνοτρόφοι έχουν χάσει κάθε δυνατότητα εισροής  εισοδήματος και απειλείται η επιβίωση τους. 

Επειδή οι οικονομικές υποχρεώσεις των κτηνοτρόφων είναι δυσβάσταχτες και απειλούνται από τους  πλειστηριασμούς και τις τραπεζικές διεκδικήσεις. 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

1) Ποιες είναι οι ακριβείς κοστολογημένες δράσεις ανασύστασης και επανέναρξης της κτηνοτροφικής  παραγωγής και ποιο το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους; 

2) Με ποια συγκεκριμένα οικονομικά μέτρα θα ενισχύσει τους χωρίς εισροή εισοδήματος πληγέντες  πλημμυροπαθείς κτηνοτρόφους προκειμένου να καταστεί δυνατή η επιβίωσή τους αλλά και να  καλυφθούν οι ανάγκες συντήρησης και διατήρησης του νέου ζωικού κεφαλαίου έως ότου καταστεί  δυνατή η είσοδος στην παραγωγή; 

Scroll to Top