Το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Μεγίστης στο Καστελλόριζο χρειάζεται άμεση και πλήρη στελέχωση

Παρά τις επικοινωνιακές φιέστες και τις επιφανειακές επισκέψεις των στελεχών  της κυβέρνησης στις διάφορες δημόσιες δομές Υγείας, οι ακριτικές και  παραμεθόριες περιοχές και οι κάτοικοί τους πληρώνουν ακριβά το τίμημα της  υποβάθμισης του ΕΣΥ. Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, ένα κοριτσάκι  τεσσάρων ετών διακομίσθηκε μετά από ατύχημα στο Πολυδύναμο  Περιφερειακό Ιατρείο Μεγίστης (εφεξής Π.Π.Ι. Μεγίστης), όπου ο αγροτικός  γιατρός, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης, ειδοποίησε ελικόπτερο του  ΕΚΑΒ. Όμως, είκοσι λεπτά αργότερα το αίτημα προς το ΕΚΑΒ ματαιώθηκε,  καθώς, λόγω της καθυστέρησης του ΕΚΑΒ, οι γονείς αποφάσισαν να  μεταφέρουν το παιδί οι ίδιοι στην Τουρκία, με τουριστικό ημερόπλοιο. Όπως  αναφέρουν τα δημοσιεύματα, ο εκτιμώμενος χρόνος για την αεροδιακομιδή από  το Καστελλόριζο (με το ελικόπτερο να αναχωρεί από τη Ρόδο) είναι 1.5 έως 2  ώρες, αλλά, αντίστοιχα, από τα παράλια της Τουρκίας έως το Νοσοκομείο της  Αττάλειας απαιτούνται περίπου τρεις ώρες. Το περιστατικό είναι ένα από τα  πολλά που καταγράφονται τα τελευταία χρόνια στο νησί λόγω της έλλειψης  ιατρικονοσηλευτικού προσωπικού και της ολιγωρίας ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ  λόγω σοβαρής υποστελέχωσης.  

Επιπλέον, επί παραδείγματι, σύμφωνα με την πρόσφατη Υ.Α. Φ.  400/172/242898/2023, που αφορά στην τοποθέτηση οπλιτών θητείας,  πτυχιούχων ιατρικής, σε κενές θέσεις Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων,  Περιφερειακών Ιατρείων και Κέντρων Υγείας, άγονων, απομακρυσμένων και  προβληματικών περιοχών, μετατέθηκε στο Π.Π.Ι. Μεγίστης, 2ης Υγειονομικής  Περιφέρειας, οπλίτης ειδικότητας Ιατρού Άνευ Ειδικότητας (ΙΑΕ) με πιθανή  ημερομηνία απόλυσης την 14η Μαρτίου 2024. Η παραπάνω περίπτωση δεν  είναι η μόνη, καθώς παρομοίως μετατίθενται οπλίτες και σε άλλα ακριτικά νησιά  της χώρας προκειμένου να καλύπτουν τα κενά στα Π.Π.Ι.. 

Είναι γεγονός ότι διαχρονικά οι Ένοπλες Δυνάμεις (εφεξής ΕΔ) παρέχουν  ιατρούς και νοσηλευτές διαφόρων ειδικοτήτων της δυνάμεώς τους,  πραγματοποιούν αεροδιακομιδές, προσφέρουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και λοιπές κοινωνικές δράσεις, τόσο για την υποστήριξη των ασθενών στο  Καστελλόριζο όσο και στις υπόλοιπες ακριτικές και παραμεθόριες περιοχές, με  βάση τα στοιχεία του ΓΕΣ στην ανάλυση των απολογισμών τριμήνου.  

Όλα τα παραπάνω είναι αναγκαία, ελλείψει των ιατρών ειδικότητας που  προβλέπονται για το Π.Π.Ι Μεγίστης, και το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας δεν έχει  μεριμνήσει για τη στελέχωσή του, παρά τα έκτακτα περιστατικά ασθενών, αλλά  και επισκεπτών που καταγράφονται. Σύμφωνα με επιστολή διαμαρτυρίας του  δήμου Καστελλόριζου προς το Υπουργείο Υγείας και προς το Γραφείο του  Πρωθυπουργού στις 16 Φεβρουαρίου 2023 σχετικά με τις ελλείψεις στο Π.Π.Ι. Μεγίστης, τούτο λειτουργεί υποστελεχωμένο μόνο με δύο αγροτικούς ιατρούς,  ενώ οι ανάγκες στελέχωσης βάσει του οργανογράμματος του είναι: ένας ιατρός  Γενικής Ιατρικής, δύο επιμελητές ιατροί, δύο νοσηλεύτριες, δύο αγροτικοί ιατροί  και μία μαία. 

Γίνεται, λοιπόν, σαφές ότι το Π.Π.Ι. Μεγίστης χρειάζεται άμεση στελέχωση με  τις προβλεπόμενες ειδικότητες, και η λύση της μετάθεσης οπλιτών ειδικότητας  ιατρού είναι απλά μια προσωρινή λύση ανάγκης, με την αντίστοιχη επιβάρυνση.  Το, δε, Υπουργείο Υγείας δεν έχει ακόμη προχωρήσει σε προσλήψεις μόνιμου  ιατρικονοσηλευτικού προσωπικού, με τις Ε.Δ. να σηκώνουν και εδώ το βάρος  της “επιτελικής” αδιαφορίας της κυβέρνησης για το ακριτικό νησί της χώρας.  Το, δε, έωλο επιχείρημα της απόσπασης προσωπικού από το Καστελλόριζο σε  άλλες περιοχές εκτός νησιού δεν επιλύει τις ουσιαστικές ελλείψεις του  παρόντος. Βάσει όλων των παραπάνω,  

Επειδή, η Πολιτεία οφείλει να σεβαστεί το συνταγματικό δικαίωμα των  νησιωτών για ισότιμη πρόσβαση στην υγεία και σε υπηρεσίες περίθαλψης, με  την κάλυψη των θέσεων του αναγκαίου για την εύρυθμη λειτουργία του Π.Π.Ι.  Μεγίστης ειδικευμένου ιατρικού όσο και του νοσηλευτικού παραϊατρικού  προσωπικού, 

Επειδή, είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη η νησιωτική ιδιαιτερότητα (άρθρο  101 του Συντάγματος), και επειδή η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας  αποτελεί ουσιαστική στήριξη στους νησιώτες για την άρση της απομόνωσης, 

Επειδή, οι Ε.Δ. ήδη προσφέρουν τα μέγιστα με κοινωνική συνεισφορά στα  ακριτικά νησιά, και δεν είναι δυνατόν να διορθώνουν μονίμως τα “επιτελικά”  κενά και τις αδυναμίες της κυβέρνησης, 

Επειδή, οι ακριτικές και παραμεθόριες περιοχές της χώρας μας έχουν ανάγκη  από την προστασία και τη στήριξη της Πολιτείας, ώστε οι κάτοικοι να  αισθάνονται ασφαλείς για να παραμείνουν στα νησιά, 

Επειδή, οι κάτοικοι αναγκάζονται να προσφεύγουν για περίθαλψη στην  Τουρκία, αποκαλύπτοντας τις αδυναμίες της ελληνικής Πολιτείας,

Ερωτώνται ο κ.κ. Υπουργοί 

1. Τι μέτρα σκοπεύει να λάβει ο αρμόδιος Υπουργός για την άμεση  και πλήρη στελέχωση του Π.Π.Ι. Μεγίστης με το προβλεπόμενο στο  οργανόγραμμά του ιατρονοσηλευτικό προσωπικό; 

2. Με ποια κριτήρια πραγματοποιούνται οι αποσπάσεις από τις υπο στελεχωμένες δομές του ΕΣΥ ακριτικών περιοχών, εφόσον  υφίστανται ανάγκες σε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, όπως στο  Π.Π.Ι. Μεγίστης;  

3. Εάν γνωρίζουν τον αριθμό των περιστατικών στο Καστελόριζο για  την περίοδο 2020-2023, που κατέληξαν σε νοσοκομεία της  Τουρκίας λόγω καθυστερήσεων ή μη ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ από  τη Ρόδο, και ποιος είναι αυτός; Τι μέτρα σκοπεύουν να λάβουν για  την αναχαίτιση τέτοιων φαινομένων, ώστε να παραμένουν οι  ασθενείς για νοσηλεία στην Ελλάδα, όπως στο Καστελόριζο και  στη Ρόδο; 

4. Ποια είναι η διαθεσιμότητα των νοσοκομειακών ελικοπτέρων του  ΕΚΑΒ, την πτητική λειτουργία των οποίων έχει αναλάβει η  Πολεμική Αεροπορία επ’ ωφελεία του ΕΚΑΒ;  

Scroll to Top