Χωρίς επαρκή θωρακοχειρουργική κάλυψη η Θεσσαλία. Ασθενείς αποβιώνουν εκτός χειρουργείων

Εικόνα απόλυτης κατάρρευσης και εγκληματικής πολιτικής αδιαφορίας παρουσιάζει η δημόσια υγεία στη Θεσσαλία. Αποτέλεσμα είναι να καταγράφονται εν έτη 2023 περιστατικά ασθενών που αποβιώνουν άδικα, παραμένοντας αναίτια εκτός χειρουργείου. 

Ένα τέτοιο περιστατικό σημειώθηκε τον περασμένο Αύγουστο και συγκεκριμένα στις 31/08/2023, όπου περί ώρας 17:30 εισήχθη επειγόντως ασθενής (τα στοιχεία του οποίου έχω στην διάθεση μου) στο Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο Βόλου με ιστορικό ανευρύσματος αορτής και αφού διενεργήθηκαν οι απαραίτητες εξετάσεις (αξονική τομογραφία) διαπιστώθηκε διαχωριστικό ανεύρυσμα αορτής το οποίο έχριζε άμεσου χειρουργείου. 

Το Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο Βόλου ως υγειονομική δομή δεν υποστηρίζει καρδιοθωρακοχειρουργικά περιστατικά διαχωρισμού θωρακικής αορτής, επομένως ο ασθενής έπρεπε να μεταφερθεί άμεσα σε άλλο δημόσιο νοσοκομείο της χώρας που να διαθέτει Καρδιοθωρακοχειρουργικό Τμήμα. Για την κάλυψη των καρδιοθωρακοχειρουργικών περιστατικών ολόκληρης της Θεσσαλίας αρμόδιο είναι το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας (ΠΓΝΛ). 

Το Νοσοκομείο Βόλου επικοινώνησε τηλεφωνικά μέσω της γιατρού βάρδιας  (τα στοιχεία της οποίας έχω στη διάθεση μου) για τη μεταφορά του ασθενούς με το ΠΓΝΛ να απαντά πως δεν έχει τη δυνατότητα να δεχθεί τον ασθενή, λόγω απουσίας του αρμοδίου Διευθυντή Καρδιοχειρουργικής Κλινικής. 

Έγγραφο από 04/08/2023 προς τον Διευθυντή του ΠΓΝΛ κοινοποιούμενο μάλιστα προς τον Διοικητική 5ης ΥΠΕ (και το οποίο έχω στη διάθεσή μου) αναφέρει ότι η Πανεπιστημιακή Καρδιοχειρουργική Κλινική του ΠΓΝΛ μπορεί να καλύπτει περιστατικά διαχωρισμού αορτής κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2023 μόνο για πέντε (5) ημέρες και συγκεκριμένα κατά τις ημερομηνίες 11/09/2023 έως 16/09/2023. 

Σχετικές πληροφορίες αναφέρουν ότι παρόμοια ήταν η λειτουργία της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής και κατά τον μήνα Αύγουστο, με αποτέλεσμα να παραμένει άγνωστο πως εξυπηρετούνται οι ασθενείς από όλη την Θεσσαλία που χρειάζονται άμεσο χειρουργείο πέρα των προκαθορισμένων ημερομηνιών. 

Επιστρέφοντας στο περιστατικό, μετά την αρνητική απάντηση του ΠΓΝΛ η γιατρός βάρδιας του Νοσοκομείου Βόλου επικοινώνησε με το Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης το οποίο είχε εφημερία εκείνη την ημέρα και στο οποίο απέστειλε και τα σχετικά δικαιολογητικά (cd αξονικού τομογράφου) ώστε να υπάρξει επαρκής και ακριβή εικόνα για την κρίσιμη υγειονομική κατάσταση του ασθενούς. 

Αρνητική ωστόσο ήταν και η απάντηση του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ για την χειρουργική εξυπηρέτηση του ασθενούς καθώς δήλωσε ότι υπάρχει ανάγκη εξυπηρέτησης ανάλογου περιστατικού 42χρονου ασθενή με το ίδιο πρόβλημα το οποίο έχριζε άμεσου χειρουργείου και ως νεαρότερο ηλικιακά άτομο προηγούταν σε σχέση με έναν ασθενή μεγαλύτερης ηλικίας. 

Κατόπιν αυτών των δύο αρνητικών απαντήσεων από δημόσια νοσοκομεία της χώρας και ενώ έχει χαθεί πολύτιμος για την κρίσιμη κατάσταση της υγείας του ασθενή χρόνος, η οικογένεια του στράφηκε στην επιλογή ιδιωτικής κλινικής που θα αναλάμβανε το χειρουργείο έναντι της αντίστοιχης αμοιβής. 

Καθώς είχε ήδη χαθεί πολύτιμος χρόνος, η μεταφορά του ασθενούς έπρεπε να γίνει άμεσα με ιδιωτικό ασθενοφόρο. Εξαιτίας του περασμένου της ώρας υπήρξε μεγάλη δυσκολία εύρεσης ιδιωτικού ασθενοφόρου και συνοδού γιατρού το οποίο τελικά παρέλαβε τον ασθενή με αρκετή καθυστέρηση. 

Εφτά και πλέον ώρες είχαν πλέον παρέλθει από την αρχική εισαγωγή του ασθενούς στο Νοσοκομείο Βόλου. Τελικά, ο ασθενής αναχώρησε με ιδιωτικό ασθενοφόρο προς Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα 01/9/2023 έχοντας κανονικά τις αισθήσεις του. Δυστυχώς, κατέληξε από καρδιοαναπνευστική ανακοπή που προκλήθηκε από ρήξη αορτής μέσα στο ασθενοφόρο και λίγο πριν φτάσει στην Θεσσαλονίκη περί ώρας 02:10. 

Το περιστατικό θανάτου ενός ασθενή που δεν μπόρεσε να βρει ένα κρεβάτι καρδιοχειρουργικής κλινικής σε όλη τη βόρεια Ελλάδα και τελικά κατέληξε εντός ιδιωτικού ασθενοφόρου καταδεικνύει την εγκληματική αδιαφορία της κυβέρνησης απέναντι στην επαρκή υγειονομική κάλυψη των πολιτών της χώρας

Πολλώ δε μάλλον, γεννώνται πολλά ερωτηματικά για τον τρόπο λειτουργίας των δημόσιων νοσοκομείων και την εποπτεία που υποχρεούται να ασκεί η εκάστοτε αρμόδια Υγειονομική Περιφέρεια, λαμβάνοντας υπόψη ότι στην περίπτωση της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του ΠΓΝΛ η ελλιπής λειτουργία της μόνο για κάποιες ημέρες του μήνα πραγματοποιούνταν παντελώς αδικαιολόγητα, εκτός νόμιμου ερείσματος και με τη Διοίκηση της 5ης ΥΠΕ να είναι σε γνώση της καθ’ όλα παράτυπης και ελλιπούς λειτουργίας της Κλινικής

Η επαρκής και ορθή λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων της χώρας είναι αναντίρρητη υποχρέωση της Πολιτείας. Η εξασφάλιση της πλήρης υγειονομικής κάλυψης των πολιτών οφείλει να είναι ανεξάρτητη από τις όποιες προσωπικές επιλογές του εκάστοτε ιατρού. Το Υπουργείο και η 5η Υγειονομική Περιφέρεια υποχρεούνται να διασφαλίζουν την επαρκή, πλήρη και νόμιμη λειτουργία όλων των κλινικών και των τμημάτων των δημόσιων νοσοκομείων. 

Κατόπιν των ανωτέρω, 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

1. Γνωρίζει ότι η Καρδιοχειρουργική Κλινική του ΠΓΝΛ η οποία  οφείλει να λειτουργεί επαρκώς για την υγειονομική κάλυψη των  πολιτών κάλυπτε περιστατικά διαχωρισμού αορτής μόνο για  πέντε (5) ημέρες το μήνα και συγκεκριμένα κατά τις ημερομηνίες  11-9-2023 έως 16-9-2023 για τον Σεπτέμβριο και 7-8-2023 έως 12-8- 2023 κατά τον Αύγουστο; Γνωρίζει αν η ελλιπής λειτουργία  συνεχίζεται και για τον τρέχοντα μήνα; 

2. Πόσες μέρες τον μήνα ειδικά κατά τους μήνες Αύγουστο και  Σεπτέμβριο (που υπάρχουν τα σχετικά έγγραφα) απουσίασε από  την εργασία του ο Διευθυντής της Καρδιοθωρακοχειρουργικής  Κλινικής του ΠΓΝΛ και για το λόγο αυτό η Κλινική έμεινε  παντελώς ακάλυπτη και ανίκανη να εξυπηρετήσει τα επείγοντα  περιστατικά; Ο εν λόγω Διευθυντής ελάμβανε κανονικά το μισθό  του για τις ημέρες απουσίας του; Πως δικαιολογούνται διοικητικά  και με βάση την εργασιακή του σχέση με το νοσοκομειακό ίδρυμα  οι ημέρες απουσίας του εν λόγω ιατρού; Για ποιο λόγο η 5η ΥΠΕ  δεν φρόντισε να εξασφαλίσει την πλήρη λειτουργία της  Καρδιοχειρουργικής Κλινικής; 

3. Το γεγονός ότι η ελλιπής λειτουργία της Καρδιοχειρουργικής  Κλινικής του ΠΓΝΛ μόνο για πέντε ημέρες το μήνα ήταν σε γνώση  του Διοικητική της 5ης ΥΠΕ δεν γεννά συγκεκριμένες πολιτικές  και διοικητικές ευθύνες; 

4. Τι συμβαίνει με τα περιστατικά ασθενών διαχωρισμού θωρακικής  αορτής που προέρχονται από τη Θεσσαλία και χρίζουν άμεσου  χειρουργείου, εφόσον αυτά συμβούν σε ημερομηνίες εκτός των  προκαθορισμένων 5 ημερών που έχουν ορισθεί με έγγραφο του  Δ/ντη της μονάδας του ΠΓΝΛ; Οι ασθενείς είναι καταδικασμένοι να  καταλήξουν, εφόσον δεν βρεθεί έγκαιρα διαθέσιμη Κλινική σε  άλλο νοσοκομείο της βόρειας Ελλάδας; 

5. Πόσα περιστατικά ασθενών με διαχωρισμό αορτής προέλευσης  Θεσσαλίας έχει χειρουργήσει το αρμόδιο τμήμα ΠΓΝΛ από τις  αρχές του έτους 2023; Πόσα περιστατικά έχουν μεταφερθεί από τα  νοσοκομεία Βόλου, Καρδίτσας, Τρικάλων αλλά και Λάρισας σε  εφημερεύοντα δημόσια νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης μετά από  άρνηση του ΠΓΝΛ;  

6. Πόσα αντίστοιχα περιστατικά χειρουργήθηκαν για το ίδιο χρονικό  διάστημα από τα αντίστοιχα δημόσια νοσοκομεία Θεσσαλονίκης; Πόσοι ασθενείς που έκαναν χειρουργείο διαχωρισμού θωρακικής  αορτής σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης είχαν προέλευση από  την Θεσσαλία;  

7. Έχουν διερευνηθεί τυχόν αντίστοιχα περιστατικά Θεσσαλών  ασθενών που έχριζαν άμεσα χειρουργείου διαχωρισμού  θωρακικής αορτής και κατέληξαν μέσα στα δημόσια νοσοκομεία  Βόλου, Καρδίτσας, Τρικάλων και Λάρισας πριν προλάβουν να  χειρουργηθούν; Έχουν διερευνηθεί τυχόν περιστατικά ασθενών  που κατέληξαν μέσα σε ασθενοφόρο κατά την διακομιδή τους  από τα δημόσια νοσοκομεία της Θεσσαλίας σε άλλα νοσοκομεία  της χώρας;  

8. Ποια είναι η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσει ένα  δημόσιο νοσοκομείο της Θεσσαλίας που δεν διαθέτει  Καρδιοθωρακοχειρουρουργική Κλινική σε ανάλογο περιστατικό  ασθενούς που χρίζει άμεσου χειρουργείου διαχωρισμού  θωρακικής αορτής; Τι συμβαίνει εάν ο ασθενής δεν γίνεται δεκτός  από κανένα δημόσιο νοσοκομείο της χώρας; 

Scroll to Top