Αποκατάσταση υποδομών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Η κακοκαιρία Daniel προκάλεσε πολλαπλές ζημιές στα κτήρια, τον εξοπλισμό και τις  υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στη συνέχεια, η κακοκαιρία Elias προκάλεσε επιπλέον ζημιές στις πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις του Βόλου. Για την  αποκατάσταση των ζημιών, το υπουργείο Παιδείας δεσμεύτηκε για έκτακτη  επιχορήγηση ύψους 2.275.000 €, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται πως θα διατεθεί και  θα κατανεμηθεί το συγκεκριμένο ποσό. Ερωτήματα προκύπτουν επίσης για την  επάρκεια του ποσού, δεδομένου ότι μόνον το ΤΕΦΑΑ (Τμήμα Επιστήμης Φυσικής  Αγωγής & Αθλητισμού) καταγράφει ζημιές μεγαλύτερες του 1 εκατ. € (περίπου 500.000  € απαιτούνται για την αντικατάσταση του κατεστραμμένου διδακτικού και ερευνητικού  εξοπλισμού και 500.000 € για τις επισκευές και την πρόληψη). 

Στο πλαίσιο αυτό, 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

1. Πως θα κατανεμηθεί η έκτακτη επιχορήγηση των 2.2 εκατ. €; Ποιος είναι  ο σχεδιασμός για τις υποδομές που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή  αντιμετωπίζουν κρίσιμες αδυναμίες λειτουργίας όπως το ΤΕΦΑΑ και το  «Παπαστράτου»; Υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την  αποκατάσταση και την πλήρη επαναλειτουργία του Πανεπιστημίου  Θεσσαλίας; 

2. Έχει εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία και η μετεγκατάσταση της  Επιτροπής Ερευνών, των λοιπών διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών και γραμματειών; Εξετάζεται η παροχή εκπαιδευτικού έργου σε άλλες  δομές, όπως πχ: σε κτήρια των Δήμων και των Επιμελητηρίων;

3. Αναφορικά με τους πλημμυροπαθείς φοιτητές ή τους φοιτητές που  σπουδάζουν σε περιοχές που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες, υπάρχει  μέριμνα για όσους έχουν γίνει αποδεκτοί σε Προγράμματα  Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) σε ΑΕΙ της επικράτειας, αλλά  κινδυνεύουν να απορριφθούν λόγω μη έγκαιρης ολοκλήρωσης των  σπουδών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας λόγω των καταστροφών;

4. Εξετάζονται μέτρα διευκόλυνσης στη σίτιση και στέγαση των  πλημμυροπαθών φοιτητών, όπως και μέτρα για τους φοιτητές που δε  μπόρεσαν ή δε θα μπορέσουν να συμμετέχουν στις εξετάσεις του  Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου (πχ: επιπρόσθετες εξετάσεις το Φεβρουάριο); 

Scroll to Top