Υπολειτουργεί το μοναδικό δημόσιο Παιδοκαρδιοχειρουργικό Κέντρο της χώρας

Το Ειδικό Κέντρο Αντιμετώπισης Συγγενών Καρδιοπαθειών Παίδων (Ε.Κ.Α.Σ.ΚΑ.Π.) του Νοσοκομείου Παίδων  «Η Αγία Σοφία» -παρότι αποτελεί τη μοναδική οργανικά ενταγμένη στο ΕΣΥ κλινική αντιμετώπισης παιδοκαρδιοχειρουργικών περιστατικών από όλη τη χώρα, ακόμη και από τις πιο απομακρυσμένες περιοχές  της- υπολειτουργεί υποστελεχωμένη, αναιρώντας ουσιαστικά το δικαίωμα ισότιμης πρόσβασης στην υγεία όλων των πασχόντων παιδιών και εφήβων. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις και διαμαρτυρίες όλων των  εμπλεκομένων Συλλόγων και φορέων, η πολιτεία κωφεύει στην αδήριτη ανάγκη προτεραιοποίησης και διάσωσης ανθρώπινων ζωών. 

Η πορεία λειτουργίας του μοναδικού δημόσιου Παιδοκαρδιοχειρουργικού Κέντρου στην Ελλάδα είναι  καταφανώς απογοητευτική. Ιδρύθηκε τη δεκαετία του ’90, το 2011 έκλεισε αιφνιδιαστικά για 20 μήνες μέχρι τον  Ιούνιο του έτους 2013, όπου επαναλειτούργησε -μετά από κοπιαστικούς αγώνες του Συλλόγου Γονέων και  Κηδεμόνων παιδιών με συγγενείς καρδιοπάθειες «Η Αγία Σοφία» και ιατρικών φορέων- σε εξαιρετικά ασφυκτικά  πλαίσια (υποστελεχωμένο, με 1 ημέρα χειρουργείου την εβδομάδα και 1 κλίνη στην Παιδοκαρδιοχειρουργική  Εντατική Μονάδα). Κατά τη διακοπή λειτουργίας του Ε.Κ.Α.Σ.ΚΑ.Π., τα περιστατικά παραπέμπονταν στο  Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, όμως για τα παιδιά που έπασχαν από καρδιακά νοσήματα και ήταν χωρίς  ασφάλιση, δημιουργήθηκαν προβλήματα, που είχαν κάποιες φορές ως τίμημα ακόμη και τη ζωή τους. Επίσης, η έλλειψη παιδιατρικών ειδικοτήτων και μονάδων νεογνών στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο είχε ως  αποτέλεσμα να μετακινούνται οι μικροί ασθενείς από το Ωνάσειο στα νοσοκομεία Παίδων για την αντιμετώπιση  των υπόλοιπων προβλημάτων και παθήσεών τους. Παρά την προσπάθεια να ξανακλείσει το Ε.Κ.Α.Σ.ΚΑ.Π. τον  Σεπτέμβριο του 2019, με πρόσχημα την ανακαίνιση των θαλάμων της Καρδιολογικής Κλινικής, υπολειτούργησε  πάλι για 6 μήνες (μη πραγματοποιώντας βαριά χειρουργεία καρδιάς, παρά μόνο ελαφράς βαρύτητας), λόγω των έντονων αντιδράσεων των γονέων, για να κλείσει και πάλι για 4 μήνες (3/2020-6/2020), λόγω μετατροπής της Καρδιοχειρουργικής Εντατικής Μονάδας σε ΜΕΘ-Covid19, με το Ωνάσειο να αναλαμβάνει την πραγματοποίηση  των χειρουργείων. Τελικά, το Ε.Κ.Α.Σ.ΚΑ.Π. επαναλειτούργησε τον Ιούλιο του 2020, μετά από αιματηρούς  αγώνες των παθόντων γονέων και Συλλόγων. 

Παραταύτα, το έργο του Κέντρου σήμερα δεν μπορεί να είναι επαρκές: Υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε ιατρικό  προσωπικό (παιδοκαρδιοχειρουργοί, παιδοκαρδιολόγοι, καρδιοαναισθησιολόγοι, κ.ά.). Η  Παιδοκαρδιοχειρουργική Εντατική Μονάδα (ΚΕΜ) λειτουργεί με τρεις όλες κι όλες κλίνες. Οι τρεις επιπλέον  σύγχρονες κλίνες Εντατικής κι άλλες τρεις θερμοκοιτίδες για νεογνά (δηλαδή 6 από τις 9) σκονίζονται σε μια  γωνία αναξιοποίητες, γιατί δεν επαρκεί το νοσηλευτικό προσωπικό για τη λειτουργία τους. Επιπλέον, οι ημέρες  χειρουργείου και καρδιακών καθετηριασμών στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο παραμένουν 4 τον μήνα, λόγω  έλλειψης εξειδικευμένου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού χειρουργείου. Αναφορικά δε με τον χρόνο  αναμονής των πασχόντων, αυτός εκτιμάται σε δύο μήνες τουλάχιστον! Η έλλειψη δε εξειδικευμένου προσωπικού παρεμποδίζει και τη χρήση εξοπλισμού που έχει διατεθεί στο Ε.Κ.Α.Σ.ΚΑ.Π., όπως λόγου χάρη των μαγνητικών  τομογράφων. Αξίζει ακόμη να σημειωθεί, αναφορικά με τον εξοπλισμό, ότι ενώ έχει συζητηθεί εδώ και πολλά  χρόνια κι ενώ υπήρξαν περιπτώσεις που με σφοδρότητα ως προς την πίεση του χρόνου έπρεπε να εξασφαλιστεί  μηχάνημα τεχνητής υποστήριξης καρδιάς ECMO, δεν έχει ακόμη δοθεί αυτό το μηχάνημα στο μοναδικό Παιδοκαρδιοχειρουργικό Κέντρο ΕΣΥ, παρά ένα για ενήλικες, ενώ δεν έχει εξασφαλιστεί ούτε εκπαίδευση  ομάδας ιατρών για ενδεχόμενη δανεική από άλλο νοσοκομείο χρήση του. 

Το Ε.Κ.Α.Σ.ΚΑ.Π. και το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο καλύπτουν σήμερα συνολικά λιγότερες από 250  εγχειρήσεις ετησίως, δηλαδή λιγότερες από τις μισές εγχειρήσεις από αυτές που απαιτούνται, και μάλιστα δεν  καλύπτουν και όλο το φάσμα των απαραίτητων επεμβάσεων, ενώ οι υπόλοιπες πραγματοποιούνται σε ιδιωτικά κέντρα. Επιπλέον, το Ωνάσειο είναι Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, όχι Νοσοκομείο, χωρίς όλες τις παιδιατρικές  ειδικότητες, χωρίς άλλα Τμήματα, χωρίς Μονάδες Εντατικής για Νεογνά. Όμως ένα Παιδοκαρδιοχειρουργικό  Κέντρο είναι πολύ κρίσιμο να λειτουργεί μέσα σε Νοσοκομείο Παίδων. Υπάρχουν νεογνά σε κρίσιμη κατάσταση,  που πρέπει να παρακολουθούνται σε ΜΕΘ Νεογνών Παιδιατρικού Νοσοκομείου με παιδοκαρδιοχειρουργική  κάλυψη, διότι μπορεί να χρειαστούν ανά πάσα στιγμή καρδιοχειρουργική επέμβαση. Υπάρχουν επίσης πολλές  συγγενείς καρδιοπάθειες, που συνοδεύονται και από παθήσεις άλλων συστημάτων και οργάνων, και  χρειάζονται συνδρομή πολλών άλλων παιδιατρικών ειδικοτήτων. Μετά το χειρουργείο τα καρδιοπαθή παιδιά  χρειάζονται αρκετά συχνά μακρά νοσηλεία (για εβδομάδες ή και μήνες), την οποία δεν μπορεί να προσφέρουν  μη δημόσιες ή εκτός ΕΣΥ δομές υγείας, λόγω κόστους και έλλειψης κλινών. Υπάρχουν μάλιστα μαρτυρίες περί  βρεφών και παιδιών που μεταφέρονται στα Νοσοκομεία Παίδων για συνοδά νοσήματα, πριν ή μετά από την  εγχείρηση στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο.

Επειδή η δημόσια υγεία και η ισότιμη πρόσβαση σε αυτήν είναι δικαίωμα όλων.  

Επειδή είναι ευρέως γνωστό ότι ο αριθμός των συγγενών καρδιοπαθειών παρατηρείται αυξανόμενος και οι  παθήσεις αυτές είναι εκατοντάδες έως χιλιάδες φορές πολύ πιο επικίνδυνες για τη ζωή των παιδιών κι εφήβων  από πολλές άλλες ασθένειες.  

Επειδή η ολιστική κι αποτελεσματική αντιμετώπιση των εν λόγω παθήσεων απαιτεί την εύρυθμη και ομαλή  λειτουργία του Ε.ΚΑ.Σ.ΚΑ.Π. -του μοναδικού δημόσιου Παιδοκαρδιοχειρουργικού Κέντρου στο ΕΣΥ και του  μόνου που λειτουργεί μέσα σε Παιδιατρικό Νοσοκομείο-, στελεχωμένο με ειδικότητες, Τμήματα, Μονάδα  Εντατικής Θεραπείας και φυσικά εξοπλισμό, κατά τα πρότυπα άσκησης διεθνώς της Παιδοκαρδιοχειρουργικής.

Επειδή το Ε.ΚΑ.Σ.ΚΑ.Π. έχει αντιμετωπίσει με θαυμαστά αποτελέσματα πολλές δύσκολες περιπτώσεις παιδιών  από ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά και τις γειτονικές χώρες. 

Επειδή η ανάγκη θεσμοθέτησης αυτόνομης Καρδιοχειρουργικής Εντατικής Μονάδας (ΚΕΜ) και στελέχωσής της με μόνιμο και κατάλληλα εκπαιδευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό δεν μπορεί πλέον να μην  αντιμετωπίζεται. 

Επειδή η ζωή των παιδιών που είναι σε λίστα αναμονής για καρδιοχειρουργική επέμβαση ή για το Αιμοδυναμικό  Εργαστήριο είναι ευθύνη όλων. 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

1. Σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να προβεί για την πλήρη, εύρυθμη, απρόσκοπτη κι  αποτελεσματική λειτουργία του Παιδοκαρδιοχειρουργικού Κέντρου του Νοσοκομείου Παίδων «Η  Αγία Σοφία» με όλα τα τμήματά του; 

2. Προτίθεται να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες ώστε να οριστεί η Καρδιοχειρουργική Εντατική  Μονάδα ως αυτόνομο τμήμα στο Οργανόγραμμα του Νοσοκομείου; 

3. Προτίθεται να προβεί στην άμεση στελέχωση του Παιδοκαρδιοχειρουργικού Κέντρου με το αναγκαίο  ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό; 

Scroll to Top