Προβλήματα από την επικείμενη ανέγερση ιδιωτικού νοσοκομείου στα όρια των δήμων Παλλήνης και Παιανίας Γλυκών Νερών

Την έντονη κοινωνική ανησυχία έχουν προκαλέσει στους κατοίκους της  Ανατολικής Αττικής, οι παράλληλες δραστηριότητες του επικείμενου ιατρικού  πάρκου Αθηνών που πρόκειται να δημιουργηθεί σε έκταση 83 στρεμμάτων στα  Μεσόγεια Αττικής και ειδικότερα στα όρια των Δήμων Παλλήνης και Παιανίας.  Οι σοβαροί προβληματισμοί και οι αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας  σχετίζονται με την κρατική απουσία στην τήρηση των κανόνων όσον αφορά  στις χρήσεις γης, στη δημόσια υγιεινή και ασφάλεια, καθώς και στις συνέπειες  στο περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, στις απαιτούμενες  υποδομές για την εξυπηρέτησή τους, καθώς και τις αναγκαίες παρεμβάσεις για  τη μη επιβάρυνση του αστικού ιστού. Και όλα αυτά που η κυβέρνηση της Νέας  Δημοκρατίας για πέμπτο χρόνο αρνείται να προχωρήσει στην δημιουργία ενός  δημόσιου νοσοκομείου στα Μεσόγεια και ευρύτερα στην Ανατολική Αττική. 

Βασικά στοιχεία της περιοχής παρέμβασης αποτελούν το Λάτσιο Δημοτικό  Σχολείο το οποίο αριθμεί συνολικά πέραν των 2.000 μαθητών, το νέο  Δημαρχείο Παιανίας που οικοδομείται, ενώ έχει χωροθετηθεί το κτήμα Καμπά  και υφίσταται άμεση γειτνίαση με το Ελληνο-Αμερικανικό εκπαιδευτικό ίδρυμα.  Οι χρήσεις γης και οι ήδη δυσμενείς κυκλοφοριακές συνθήκες επιβαρύνουν  ιδιαίτερα την όλη κατάσταση, όταν μοναδικό μέσο εξυπηρέτησης των πολιτών  συνιστά ο προαστιακός σταθμός της Κάντζας. Η χωροθέτηση ανάλογων  υποδομών απαιτεί επαρκή σχεδιασμό έτσι ώστε να μην προκληθούν  ασφυκτικές συνθήκες στην Ανατολική Αττική και στους κατοίκους της περιοχής. Τον Ιανουάριο του 2023 είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο  Περιβάλλοντος, η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)  και η μελέτη Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) για την υλοποίηση της  δημιουργίας του πάρκου υγείας. Από με τη μελέτη του έργου προκύπτει η  δημιουργία 420 νοσοκομειακών κλινών και μεταξύ άλλων, η κατασκευή μονάδας θεραπείας και αποκατάστασης, αμφιθέατρο, υποστηρικτικοί και  εργαστηριακοί χώροι, κέντρο κλινικών μελετών, κέντρο εξοικονόμησης  ενέργειας αλλά και καταστήματα. Η έναρξη των εργασιών προγραμματίζεται  στο τέλος του 2023 προκειμένου να λειτουργήσει το ιατρικό πάρκο στις αρχές  του 2026. Η περιοχή παρέμβασης περικλείεται από την Λεωφόρο  Παλαιοπαναγιάς στα βορειοδυτικά, την Αττική οδό και την οδό Αγίας Μαρίνας  στα ανατολικά και την οδό Αμαλίας στα νοτιοδυτικά, ενώ ανήκει στη Δημοτική  Ενότητα Παιανίας. Για την εν λόγω περιοχή έχει ληφθεί απόφαση προέγκρισης  Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου από το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών  Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος  για τη δημιουργία του Ιατρικού Πάρκου Αθηνών, ενώ από την άμεση πρόσβαση  από και προς το Διεθνή Αερολιμένα Ελευθέριος Βενιζέλος, αλλά και την εν γένει  χωροθεσία του πάρκου στο γεωγραφικό κέντρο της Ανατολικής Αττικής  προσδοκάται να αποτελέσει το πάρκο, πόλο παροχής υπηρεσιών υγείας,  ελλείψει φυσικά κρατικών νοσοκομειακών υποδομών υγείας. 

Ενδεικτικό της κοινωνικής ανησυχίας είναι πως Σύλλογοι Γονέων και  Κηδεμόνων αναλογιζόμενοι τις επιπτώσεις στην υγεία των παιδιών τους, με  επιστολή τους προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος επισημαίνουν ότι στο Ειδικό  Πολεοδομικό Σχέδιο και τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  έχουν συμπεριληφθεί και άσχετες προς την «περίθαλψη» δραστηριότητες στο  νέο Ιατρικό Πάρκο, όπως το Κέντρο Αποτέφρωσης Νεκρών (ΚΑΝ) και οστών  καθώς και το Κέντρο Λειτουργίας Κεντρικής Αποστείρωσης για τη θερμική  επεξεργασία ιατρικών αποβλήτων. Παράλληλα, τονίζουν πως είναι αδιανόητο  να συσσωρεύονται επικίνδυνα απόβλητα πλησίον σχολικών μονάδων, ενώ  θέτουν ενστάσεις για το γεγονός ότι από τα αποτεφρωτήρια νεκρών δύναται να  εκπέμπονται ουσίες όπως σκόνη, μονοξείδιο του άνθρακα και άλλες  επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία ουσίες. Με τον τρόπο αυτό ζητούν αφενός να  απορριφθεί η διαδικασία εγκατάστασης Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών και  αφετέρου να μη γίνει καμία διαχείριση αποστείρωσης νοσοκομειακών  αποβλήτων επικινδύνων και μη, ενώ ταυτόχρονα εξηγούν τους κινδύνους που  απορρέουν από το μέγεθος και τον όγκο των εγκαταστάσεων που θα  συνδυάζεται με την κυκλοφορία αναρίθμητων οχημάτων ασθενών, γιατρών,  νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού και ασθενοφόρα. Στον αντίποδα, η  θετική γνωμοδότηση που εξέδωσε ο Δήμος Παιανίας λαμβάνοντας  διαβεβαιώσεις πως δεν αναμένονται δυσμενείς περιβαλλοντικές μεταβολές  στρατηγικού χαρακτήρα σε κανέναν τομέα περιβάλλοντος και πως θα γίνουν οι  απαιτούμενες υποδομές/επενδύσεις τόσο για τη διαχείριση αποβλήτων  (αποχετευτικό σύστημα) όσο και την κυκλοφοριακή σύνδεση και διαμόρφωση  των παράπλευρων οδών όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία σε  κατασκευές/επενδύσεις σε εκτός σχεδίου περιοχές, δημιουργεί ερωτηματικά  κατά πόσο θα τηρηθούν και θα ελέγχονται αρμοδίως, όλες οι προβλεπόμενες  διαδικασίες για την ανάπτυξη μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

Επειδή το σχέδιο της επένδυσης αφορά στη στρατηγική παρουσία στην  Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής ως προς την κάλυψη κοινωνικής  υποδομής εθνικού επιπέδου στον τομέα της υγείας, ελέω και της απουσίας του  κράτους στο επίπεδο αυτό,

Επειδή ο στόχος που αναδεικνύεται μέσα από τη μελέτη του Ειδικού  Πολεοδομικού Σχεδίου είναι η ανωτέρω έκταση να λειτουργήσει ως υποδοχέας  μιας επένδυσης υπερτοπικής κλίμακας στην παροχή υπηρεσιών υγείας και όχι  μόνο, 

Επειδή η προοπτική δημιουργίας τόσο της Μονάδας Επεξεργασίας  Νοσοκομειακών Αποβλήτων όσο και του Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών που  προβλέπονται εντός του ιατρικού πάρκου σηματοδοτούν δραστηριότητες με  πολύπλευρες ιδιάζουσες επιπτώσεις, 

Επειδή το όλο σχέδιο οφείλει να εναρμονίζεται τόσο με το Ρυθμιστικό Σχέδιο  της περιοχής όσο και με τις ρυθμίσεις της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ)  Μεσογείων στην οποία εντάσσεται η περιοχή παρέμβασης, συναρτήσει της  άμεσης γειτνίασης με μία από τις βασικότερες πύλες εισόδου στη χώρα, το  Διεθνή Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος», 

Ερωτώνται οι αρμόδιοι κ.κ. Υπουργοί: 

1. Ποια είναι τα επίσημα πορίσματα που απορρέουν από τη  Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και τη  μελέτη Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) ως προς το  σχεδιαζόμενο πρόγραμμα δημιουργίας ιατρικού πάρκου; 

2. Σε ποιο βαθμό οι τεχνικές παρεμβάσεις εξυπηρέτησης του εν λόγω  σχεδίου συμπλέουν με τις κατευθύνσεις τόσο του Ρυθμιστικού  Σχεδίου της περιοχής όσο και με τις ρυθμίσεις τη ΖΟΕ Μεσογείων; 

3. Τι σκοπεύουν να πράξουν ως προς την προοπτική δημιουργίας  τόσο της Μονάδας Επεξεργασίας Νοσοκομειακών Αποβλήτων  όσο και του Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών που προβλέπονται  εντός του ιατρικού πάρκου, όταν ήδη έχει εκδηλωθεί σοβαρή  κοινωνική πρωτοβουλία εναντίωσης στην κατασκευή τους; 

4. Με ποιον τρόπο θα διασφαλιστεί η ομαλή κυκλοφοριακή  κατάσταση στην περιοχή προκειμένου να μην αποτελεί κίνδυνο  για τη δημόσια ασφάλεια; Προτίθενται να αντιμετωπίσουν τα  προβλήματα με τη διάνοιξη και νέων οδών και τη διαμόρφωση  παράπλευρων οδικών αρτηριών, όπως προβλέπει η νομοθεσία σε  κατασκευές σε εκτός σχεδίου περιοχές; 

Scroll to Top