Αφανίζεται η κτηνοτροφία στην Θεσσαλία. Αναπλήρωση Ζωικού κεφαλαίου και αναπροσαρμογή της ασφαλιζόμενης αξίας αυτού

Στην Απόφαση 615/132802 , ΦΕΚ Β’ 3043/08.05.2023.Τεύχος Β’ 3043/08.05.2023, παράρτημα ΙΙΙ (Πίνακας ειδικής  ασφαλιστικής εισφοράς ανά προϊόν ή είδος και Νομό/Π.Ε) ορίζεται: 

«Α. Μέση παραγωγή, Μέση Τιμή, Ασφαλιζόμενη Αξία και ειδική Ασφαλιστική Εισφορά ανά κατηγορία προϊόντος Φυτικής Παραγωγής,  Προϊόν και Νομό/Π.Ε. όπως προκύπτει από τιμές που χρησιμοποίησε ο ΕΛ.Γ.Α. κατά την πενταετία 2017- 2021 και  Β. Ασφαλιζόμενη Αξία και ειδική Ασφαλιστική Εισφορά ανά κατηγορία και ηλικία Ζωικού Κεφαλαίου όλης της χώρας όπως προκύπτει  από την επεξεργασία των τιμών αποζημίωσης του ΕΛ.Γ.Α έτους 2010.» 

Το ύψος της προβλεπόμενης ασφαλιζόμενης αξίας τόσο για τη Φυτική Παραγωγή όσο και για το Ζωικό Κεφάλαιο δεν  ανταποκρίνεται επ’ ουδενί στις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στον κλάδο της πρωτογενούς παραγωγής, καθώς το  κόστος παραγωγής, από το 2022 και μετά, έχει αυξηθεί κατακόρυφα . λόγω της ενεργειακής κρίσης αλλά και των συνεπειών του  πόλεμου της Ουκρανίας. 

Ειδικότερα, για το Ζωικό κεφάλαιο του οποίου η ασφαλιζόμενη αξία έχει προκύψει από την επεξεργασία των τιμών  αποζημίωσης του ΕΛ.Γ.Α έτους 2010, τα προβλεπόμενα ποσά μετά βίας καλύπτουν το 25% περίπου της πραγματικής τους αξίας. Είναι αντιληπτό από όλους, ότι το ύψος των τιμών αποζημίωσης που έχει οριστεί για το 2023 από την Ελληνική κυβέρνηση  είναι εκτός πραγματικότητας και σε σημείο μάλιστα που σε πολλές περιπτώσεις αγγίζει τα όρια της προσβολής για τον κλάδο της  πρωτογενούς παραγωγής της χώρας μας. 

Επιπλέον, με βάση το ύψος των ζημιών που έχουν υποστεί οι πλημμυροπαθείς γεωργοί και κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας, τα  εν λόγο ποσά αποζημίωσης είναι τουλάχιστον απαξιωτικά ως προς την πραγματοποίηση οποιασδήποτε προσπάθειας των πληγέντων  για συνέχιση της επαγγελματικής ενασχόλησης και παραμονής τους στον πρωτογενή τομέα. 

Επειδή έχει καταστραφεί πλήρως το σύνολο του φυτικού και ζωικού κεφαλαίου, των υποδομών, του μηχανολογικού  εξοπλισμού και των προμηθειών σε πρώτες ύλες των παραγωγών.  

Επειδή η τεράστια έκταση των ζημιών του πλημμυρικού φαινομένου στις καλλιεργούμενες εκτάσεις έχει καταστρέψει  ολοκληρωτικά τη φετινή τους σοδειά ενώ σε πολλές περιπτώσεις έχει επηρεάσει δυσμενώς και τη μελλοντική τους παραγωγικότητα.

Επειδή η απώλεια για τους κτηνοτρόφους είναι διπλή καθώς πολλά από τα ζώα που πνίγηκαν, ήταν ενήλικα θηλυκά που  βρίσκονταν σε προχωρημένο στάδιο εγκυμοσύνης. 

Επειδή η διαδικασία ανασύστασης των κοπαδιών των ζώων είναι πολύ επίπονη και απαιτεί ακριβή και σοβαρό  προγραμματισμό. 

Επειδή η παντελής έλλειψη παραγωγής στερεί τη δυνατότητα εισροής εισοδήματος στους παραγωγούς που πλέον  βρίσκονται αντιμέτωποι με την οικονομική τους κατάρρευση. 

Επειδή η επανέναρξη των δραστηριοτήτων του πρωτογενούς τομέα απαιτεί τη λήψη στοχευμένων και ουσιαστικών μέτρων  στήριξης προσαρμοσμένων στις πραγματικές οικονομικές συνθήκες. 

. Επειδή με τα ισχύοντα ποσά αποζημίωσης είναι ανέφικτη η εκ νέου απασχόληση των πληγέντων με τον πρωτογενή τομέα  και η οριστική του εγκατάλειψη καθίσταται πλέον μονόδρομος. 

Επειδή το ύψος των ποσών αποζημίωσης αποκαλύπτει το υποκριτικό ενδιαφέρον της Κυβέρνησης για την στήριξη και  ενίσχυση των πληγέντων παραγωγών. 

Ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός: 

1) Προτίθεται να προβεί άμεσα – και πριν από την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης- στην αναθεώρηση του ύψους  της προβλεπόμενης ασφαλιζόμενης αξίας της Φυτικής Παραγωγής και του Ζωικού Κεφαλαίου ώστε να καταστεί δυνατή η  κάλυψη του πραγματικού κόστος των ζημιών των πληγέντων και να επιτευχθεί η αναγέννηση της δραστηριότητας στην  περιοχή;  

2) Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να πραγματοποιηθεί άμεσα η αναπλήρωση του ζωικού κεφαλαίου  των πληγέντων πλημμυροπαθών κτηνοτρόφων προκειμένου να καταστεί δυνατή η ενασχόληση τους με τη  δραστηριότητα και να εξασφαλισθεί η παραμονή τους στον κλάδο;

Scroll to Top