Να προστατευτούν οι πυρόπληκτοι κτηνοτρόφοι της Μαγνησίας από κυρώσεις και απένταξη από Προγράμματα

Στις 26 και 27 Ιουλίου 2023 οι μεγάλες πυρκαγιές ξέσπασαν στην ευρύτερη περιοχή της Μαγνησίας προκάλεσαν ανυπολόγιστες ζημιές σε κτηνοτροφικές μονάδες και ποιμνιοστάσια. 

Το 70% – 80% του ζωικού κεφαλαίου των περιοχών που έπληξε με σφοδρότητα η πύρινη λαίλαπα έχει καταστραφεί. Περιοχές με σταθερή κτηνοτροφική δραστηριότητα βρίσκονται σήμερα να έχουν απωλέσει πάνω από 2.500 ζώα και την ακόλουθη παραγωγή. Τεράστιες ζημίες καταγράφονται και στις κτηνοτροφικές υποδομές πολλές εκ των οποίων έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, με τους πληγέντες κτηνοτρόφους να μιλούν για ζημία εκατομμυρίων ευρώ. 

Την ίδια ώρα, πολλοί είναι και οι πληγέντες αγρότες και κτηνοτρόφοι που είναι ενταγμένοι σε αναπτυξιακά και περιβαλλοντικά προγράμματα. Προγράμματα όπως, άμεσες ενισχύσεις, συνδεδεμένες ενισχύσεις, Μέτρο 11: Βιολογική Γεωργία- Κτηνοτροφία, Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014–2020, Σχέδια Βελτίωσης, Δράση 4.1.5: «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων». 

Οι εν λόγω γεωργοί και κτηνοτρόφοι απώλεσαν εις ολόκληρον ή μεγάλο μέρος της περιουσίας και του ζωικού τους κεφαλαίου και ταυτόχρονα αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κυρώσεων και απένταξης από τα Προγράμματα καθώς είναι πλέον αδύνατο να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που απορρέουν από την ένταξή τους σε αυτά. 

Σύμφωνα με όσα αναφέρει και ο Γεωπονικός Σύλλογος Μαγνησίας, η κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο οφείλουν να μεριμνήσουν προκειμένου, μέχρι την αποκατάσταση του φυτικού κεφαλαίου, την αναπλήρωση του ζωικού κεφαλαίου και την ανάταξη του πάγιου εξοπλισμού των πληγέντων αγροτών και κτηνοτρόφων, να δοθεί άπλετος χρόνος εφαρμογής των υπογεγραμμένων δεσμεύσεων και εξαίρεση των πληγέντων για λόγους ανωτέρας βίας από τις υποχρεώσεις τους στα εν λόγω προγράμματα.

Την ίδια ώρα, απαραίτητη πολιτική πρωτοβουλία αποτελεί η θέσπιση αυξημένης μοριοδότησης των πληγέντων αλλά και των υπολοίπων παραγωγών της Μαγνησίας σε νέες δράσεις και εντάξεις, ως μέτρο για την αποκατάσταση του απολεσθέντος φυτικού και ζωικού κεφαλαίου και της εξισορρόπησης του πρωτογενούς παραγωγικού ισοζυγίου σε επίπεδο Νομού. 

Κρίσιμες για την προστασία και την αποκατάσταση των πληγέντων είναι και οι παρεμβάσεις αναφορικά με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Μόνη αναλογική και δίκαιη λύση είναι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι να δηλώσουν το φυτικό και ζωικό κεφάλαιο που κατείχαν πριν την πυρκαγιά και σε καμία περίπτωση να μην επιβληθούν ποινές. Σε κάθε περίπτωση οι δηλώσεις ΟΣΔΕ λαμβάνουν υπόψη τη νομή και κατοχή των παραμέτρων της εκμετάλλευσης έως την 31η Μαΐου εκάστου έτους. 

Οι επιπτώσεις των πυρκαγιών στην τοπική οικονομία και την πρωτογενή παραγωγή της Μαγνησίας είναι εκτεταμένες. Η κυβέρνηση οφείλει να δείξει την απαραίτητη πολιτική υπευθυνότητα και να διασφαλίσει στο ακέραιο τις επιδοτήσεις και τις ενισχύσεις των πληγέντων αγροτών και κτηνοτρόφων, καθώς είναι παράγοντας ζωτικής σημασίας για την οικονομική τους επιβίωση και τη συνέχιση της δραστηριότητάς τους. 

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο αρμόδιος κ.Υπουργός: 

1. Προτίθεται να μεριμνήσει προκειμένου, μέχρι την αποκατάσταση  του φυτικού κεφαλαίου, την αναπλήρωση του ζωικού κεφαλαίου  και την ανάταξη του πάγιου εξοπλισμού των πληγέντων αγροτών  και κτηνοτρόφων, να δοθεί άπλετος χρόνος εφαρμογής των  υπογεγραμμένων δεσμεύσεων και εξαίρεση των πληγέντων για  λόγους ανωτέρας βίας από τις υποχρεώσεις τους στα  προγράμματα που έχουν ενταχθεί; 

2. Προτίθεται να προβεί σε θέσπιση αυξημένης μοριοδότησης των  πληγέντων αλλά και των υπολοίπων παραγωγών της Μαγνησίας  σε νέες δράσεις και εντάξεις, ως μέτρο για την αποκατάσταση του  απολεσθέντος φυτικού και ζωικού κεφαλαίου και της  εξισορρόπησης του πρωτογενούς παραγωγικού ισοζυγίου σε  επίπεδο Νομού; 

3. Προτίθεται να εξασφαλίσει ότι αναφορικά με τις δηλώσει ΟΣΔΕ οι  πληγέντες αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Μαγνησίας θα  δηλώσουν το φυτικό και ζωικό κεφάλαιο που κατείχαν πριν την  πυρκαγιά και ότι σε καμία περίπτωση δεν θα επιβληθούν ποινές; 

Scroll to Top