Καθυστερήσεις στην πληρωμή του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» σε αγρότες και κτηνοτρόφους της Θεσσαλίας

Το Μέτρο 11 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020  αφορά την προώθηση των βιολογικών καλλιεργειών σε αγρότες και  κτηνοτρόφους με στόχο το βέλτιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και την καλή  διαβίωση των ζώων.  

Στο πλαίσιο του Μέτρου προωθείται η μετατροπή ή η διατήρηση των  πρακτικών της βιολογικής γεωργίας με σκοπό την ενθάρρυνση των αγροτών  να συμμετάσχουν σε τέτοια συστήματα καθώς το κλίμα, τα εδάφη και η  ποικιλότητα της ελληνικής υπαίθρου κρίνονται ευνοϊκά για την ανάπτυξη  βιολογικής γεωργίας. 

Η 4η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερόμενων αγροτών και  κτηνοτρόφων για ένταξη στο Μέτρο πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2019  επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Με βάση την πρόσκληση η χρηματοδότηση των  δικαιούχων στο πλαίσιο του Μέτρου πραγματοποιείται σε δόσεις σε  καθορισμένη ημερομηνία. 

Για φέτος, η ολοκλήρωση της πληρωμής των δικαιούχων με την καταβολή και  του τελευταίου 30% του ποσού που αντιστοιχεί σε έκαστο δικαιούχο  προβλεπόταν να πραγματοποιηθεί στις 30/06/2023. 

Αγρότες και κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας καταγγέλλουν ότι σήμερα και ενώ  βρισκόμαστε ήδη μετά τα μέσα Ιουλίου η ολοκλήρωση της πληρωμής του  Μέτρου δεν έχει γίνει και οφείλονται σημαντικά ποσά. 

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ στον οποίο προσφεύγουν οι ενδιαφερόμενοι δεν φαίνεται να  δίνει σαφείς απαντήσεις για το λόγο της καθυστέρησης αλλά και το πότε  αναμένεται να γίνουν οι πληρωμές. Αντιθέτως, «πετάει το μπαλάκι» στο  Υπουργείο ενημερώνοντας πως αιτία της καθυστέρησης είναι η έλλειψη των  απαραίτητων κονδυλίων για την αποπληρωμή των οφειλόμενων σε αγρότες  και κτηνοτρόφους στη Θεσσαλία.

Η αδικαιολόγητη καθυστέρηση προκαλεί αγανάκτηση στον αγροτικό κόσμο  της περιοχής που περιμένει να λάβει τη χρηματοδότηση για προχωρήσει στις  πληρωμές των υποχρεώσεών του. 

Την ίδια ώρα, η προκλητική στάση ΟΠΕΚΕΠΕ και κυβέρνησης που δεν δίνουν  καμία σαφή απάντηση για το χρονοδιάγραμμα της αποπληρωμής των  κονδυλίων του Μέτρου δημιουργούν ανασφάλεια στους δικαιούχους για το αν  και πότε θα προχωρήσει τελικά η εξόφληση των οφειλόμενων. 

Οι καθυστερήσεις στις πληρωμές του αγροτικού κόσμου της Θεσσαλίας που  παρατηρούνται το τελευταίο χρονικό διάστημα θέτουν σε εξαιρετικά δυσχερή  θέση τους επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα αλλά και όλη την κυκλική  αγροτική οικονομία της περιοχής προκαλώντας ντόμινο οικονομικών  προβλημάτων σε εμπόρους, παραγωγούς, αγρότες και κτηνοτρόφους.  

Επειδή, αγρότες και κτηνοτρόφοι στη Θεσσαλίας καταγγέλλουν ότι ενώ  βρισκόμαστε ήδη μετά τα μέσα Ιουλίου η ολοκλήρωση της πληρωμής του  Μέτρου 11 για την προώθηση των βιολογικών καλλιεργειών που θα έπρεπε  να έχει ολοκληρωθεί έως 30/06/2023 δεν έχει γίνει. 

Επειδή, ο ΟΠΕΚΕΠΕ στον οποίο προσφεύγουν οι ενδιαφερόμενοι δεν  φαίνεται να δίνει σαφείς απαντήσεις για το λόγο της καθυστέρησης αλλά και  το πότε αναμένεται να γίνουν οι πληρωμές. 

Επειδή, η προκλητική στάση ΟΠΕΚΕΠΕ και κυβέρνησης που δεν δίνουν  καμία σαφή απάντηση για το χρονοδιάγραμμα της αποπληρωμής των  κονδυλίων του μέτρου δημιουργούν ανασφάλεια στους δικαιούχους. 

Επειδή, οι καθυστερήσεις στις πληρωμές του αγροτικού κόσμου της  Θεσσαλίας που παρατηρούνται το τελευταίο χρονικό διάστημα θέτουν σε  εξαιρετικά δυσχερή θέση τους επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα αλλά  και όλη την κυκλική αγροτική οικονομία της περιοχής. 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 

1. Για ποιο λόγο παρατηρείται η σημαντική αυτή καθυστέρηση στην  ολοκλήρωση των πληρωμών του Μέτρου 11 για αγρότες και  κτηνοτρόφους στη Θεσσαλία

2. Ισχύει η ενημέρωση που λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από τον  ΟΠΕΚΕΠΕ ότι το Υπουργείο δεν διαθέτει τα απαραίτητα κονδύλια  για την εξόφληση των οφειλόμενων στους δικαιούχους της  Θεσσαλίας; 

3. Πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν οι πληρωμές των  οφειλόμενων από το Μέτρο 11 σε αγρότες και κτηνοτρόφους της  Θεσσαλίας η καθυστέρηση των οποίων δημιουργεί πολλαπλά  προβλήματα στους επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα αλλά  και όλη την κυκλική αγροτική οικονομία της περιοχής; 

Scroll to Top