Επιτακτική ανάγκη επίλυσης των χρόνιων παθογενειών που ταλανίζουν το προσωπικό προερχόμενο από την ΣΜΥ στο Στρατό Ξηράς.

Ο Βουλευτής Λάρισας Κόκκαλης Βασίλειος καταθέτει προς τον κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας ως Αναφορά την με αρ. πρ.36/2023 17.10.2023 επιστολή του Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΑΣΜΥ) η οποία αφορά τα θέματα της αύξησης των εισακτέων στην Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ), της κάλυψης των κενών θέσεων καθώς και της δημιουργίας παροχής κινήτρων. Αναφέρεται «ότι λόγω και των μνημονιακών δεσμεύσεων υπήρχε μείωση των εισακτέων στην ΣΜΥ «Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών» την τελευταία δεκαετία» ενώ «με την εισαγωγή της Ειδικής Βάσης Εισαγωγής «ΕΒΕ» παρατηρήθηκε το φαινόμενο της δημιουργίας κενών θέσεων λόγω μειωμένου ενδιαφέροντος. » 

Σύμφωνα με την επιστολή ,το γεγονός αυτό «σε συνδυασμό με τις αποστρατείες αλλά και τις εθελούσιες εξόδους (αιτήσεις παραιτήσεως) στελεχών ,έχουν επιφέρει μια σημαντική μείωση του προσωπικού προερχόμενων από την ΣΜΥ στο Στρατό Ξηράς» η οποία εάν συνεχιστεί «θα προκαλέσει αναπόφευκτα προβλήματα όχι μόνο στην κάλυψη κρίσιμων ειδικοτήτων αλλά και στο ΜΤΣ .» 

Επισημαίνεται η ανάγκη «οριστικής αποκατάστασης των αδικιών που  προκλήθηκαν στο παρελθόν λόγω και της οικονομικής δυσπραγίας που περιήλθε η χώρα  μας» και ζητείται η ανάληψη των απαραιτήτων Κυβερνητικών πρωτοβουλιών για την «  επίλυση χρόνιων παθογενειών που αφορούν ζητήματα οικονομικά, βαθμολογικής εξέλιξης  ,στέγασης και αναβάθμισης της παρεχόμενης ακαδημαϊκής εκπαίδευσης.» 

Επισυνάπτεται η σχετική επιστολή.

Παρακαλούμε για τις άμεσες και δέουσες ενέργειες του Υπουργείου για την άμεση  επίλυση και δρομολόγηση των ανωτέρων και σχετική ενημέρωση μας.  

Scroll to Top