Παράταση για την κατάθεση αιτήσεων στα Σχέδια Βελτίωσης

Ο Βουλευτής Λάρισας Κόκκαλης Βασίλειος καταθέτει προς τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως Αναφορά την επιστολή του ΓΕΩΤ.Ε.Ε που αφορά το αίτημα για παράταση της χρονικής προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για ένταξη στη Δράση 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» η οποία λήγει στις 15/1/2024. 

Σύμφωνα με την επιστολή «υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι που καθιστούν εξαιρετικά προβληματική την τήρηση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων» με «βασικότερο τ η δυσλειτουργία, λόγω των πρόσφατων φυσικών καταστροφών, που παρουσιάζουν οι δημόσιες υπηρεσίες σε πολλές περιοχές της χώρας, αιτία που προκαλεί καθυστέρηση στην έκδοση πολλών απαιτούμενων δικαιολογητικών και δεν επιτρέπει την έγκαιρη, εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, κατάθεση ολοκληρωμένων φακέλων υποψηφιότητας από πλευράς των ενδιαφερόμενων αγροτών.» 

Επιπλέον αναφέρεται ότι «οι διαδικασίες που αφορούν την αδειοδότηση των κτιριακών εγκαταστάσεων (αρχιτεκτονικά σχέδια, θεωρήσεις από τις ΔΑΟΚ κ.α.) είναι χρονοβόρες, ενώ παρουσιάζει δυσκολίες και η σύναψη των απαιτούμενων συμβολαιογραφικών μισθωτηρίων συμβολαίων, λόγω φόρτου εργασίας των συμβολαιογράφων και των υποθηκοφυλακείων και, επιπλέον, την αμέσως προηγούμενη περίοδο είχαμε τις Αυτοδιοικητικές Εκλογές, οι οποίες επιβάρυναν περαιτέρω την ομαλή λειτουργία των κατά τόπους δημοσίων υπηρεσιών» καθώς  και «ο αυξημένος φόρτος εργασίας των γεωτεχνικών μελετητών με το νέο σύστημα του ΟΣΔΕ και τα οικολογικά σχήματα, τα προγράμματα των οποίων βρίσκονται επίσης σε πλήρη εξέλιξη.» 

Ζητείται «παράταση κατά έξι (6) μήνες της χρονικής προθεσμίας υποβολής φακέλων υποψηφιότητας στη Δράση 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων», ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή υποστήριξη της Δράσης και η αυξημένη απορρόφηση των σχετικών κονδυλίων.» 

Επισυνάπτεται η σχετική επιστολή. 

Παρακαλούμε για τις άμεσες και δέουσες ενέργειες του Υπουργείου για την άμεση επίλυση και  δρομολόγηση των ανωτέρων και σχετική ενημέρωση μας.  

Scroll to Top