Προκλητικές μεθοδεύσεις, ανυπαρξία ελέγχου και τεράστια διαφυγόντα κέρδη για το Δημόσιο από τη σύμβαση παραχώρησης του Πανθεσσαλικού Σταδίου

Το Πανθεσσαλικό Στάδιο ανήκει στα Ολυμπιακά ακίνητα. Η χωρητικότητά του είναι 22.700 καθήμενων θεατών και η αξία του σύμφωνα με τη σύμβαση δημοπράτησής του ανέρχεται σε ποσό 49.890.000 ευρώ. 

Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤΑΔ) με την από 27/05/2021 σύμβαση παραχώρησης που σύνηψε με τον Δήμο Βόλου, παραχώρησε στον Δήμο έναντι ανταλλάγματος της χρήση του συνόλου της εγκατάστασης του Πανθεσσαλικού Σταδίου, με αόριστη διάρκεια και με τη δυνατότητα του Δήμου να χρησιμοποιεί το μίσθιο για τις χρήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 16 του ν. 3342/2005 {σ.σ. «Εμπορικά καταστήματα, χώροι εστίασης κοινού, Πολιτιστικές εκδηλώσεις, Προπονητικό κέντρο, Διοργάνωση εκθέσεων σε προσωρινές, λυόμενες κατασκευές»}. 

Στο άρθρο 4 της Σύμβασης Παραχώρησης ορίζεται ότι ο Δήμος Βόλου υποχρεούται να καταβάλλει στην ΕΤΑΔ ποσοστό 20% επί πάσης φύσεων εσόδων από την με οποιοδήποτε τρόπο εμπορική εκμετάλλευση της εγκατάστασης. Προβλέφθηκε επίσης ότι ο Δήμος δικαιούται να παραχωρήσει τον χώρο αυτό σε τρίτους βάσει νέων συμβάσεων και όρων. 

Με την υπ’ αριθμ. 355/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόλου ιδρύθηκε ο Φορέας Διαχείρισης Πανθεσσαλικού Σταδίου, με μετόχους τον Δήμο Βόλου (ποσοστό 90,5%), το Επιμελητήριο Μαγνησίας (ποσοστό 7,5%) και την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Θεσσαλίας (ποσοστό 2%). 

Ο Δήμος Βόλου με την υπ’ αριθμ. 105/19-04-2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ενέκρινε, χωρίς διαγωνισμό, τη μίσθωση του Πανθεσσαλικού Σταδίου στο ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο «ΒΟΛΟΣ ΝΕΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ» για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023 έναντι μηνιαίου μισθώματος 1.500 ευρώ. Στη σύμβαση παραχωρήθηκε επίσης το δικαίωμα περαιτέρω ολικής ή μερικής εκμίσθωσης. 

Στη συνέχεια, το σωματείο «ΒΟΛΟΣ ΝΕΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ» προχώρησε σε υπεκμίσθωση του Πανθεσσαλικού αντί μηνιαίου μισθώματος 1.550 ευρώ στην ΠΑΕ με επωνυμία «ΒΟΛΟΣ ΝΕΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΕ». Το σωματείο είχε από το 2018 ιδρύσει την ΠΑΕ με απόφαση της Γενικής του Συνέλευσης και, υποχρεωτικά εκ του νόμου (ν. 2725/1999), συμμετέχει σε αυτή. Σημειώνεται επίσης ότι σύμφωνα με την επίσημη καταχώρηση της ΠΑΕ στο ΓΕΜΗ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλός της είναι ο εν ενεργεία Δήμαρχος Βόλου, Αχιλλέας Μπέος. 

Το ερασιτεχνικό σωματείο «ΒΟΛΟΣ ΝΕΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ» ουδέποτε χρησιμοποίησε το Πανθεσσαλικό Στάδιο για καμία δραστηριότητα και μάλιστα όρισε ως έδρα τέλεσης όλων των ποδοσφαιρικών αγώνων, όλων των τμημάτων του, το Βασδέκειο Αθλητικό Κέντρο στη Νέα Ιωνία Βόλου. Για την επόμενη αγωνιστική χρονιά το ερασιτεχνικό σωματείο δήλωσε ως έδρα του το αθλητικό κέντρο της Άλλης Μεριάς Βόλου. 

Έτσι, η ΠΑΕ με επωνυμία «ΒΟΛΟΣ ΝΕΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΕ» χρησιμοποίησε αποκλειστικά για την αγωνιστική χρονιά 2022-2023 το Πανθεσσαλικό για τις ποδοσφαιρικές της δραστηριότητες, ως έδρα και γήπεδο, όντας ουσιαστικά η μόνη πραγματική εκμισθώτρια του σταδίου. 

Σύμφωνα με το άρθρο 56 ν. 2725/1999 για την παραχώρηση χρήσης δημοσίων γηπέδων και ολυμπιακών συγκροτημάτων, η εκάστοτε «μισθώτρια εταιρεία σωματείο ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο οφείλει να καταβάλει στον ιδιοκτήτη ή εκμισθωτή … ποσοστό 15% του συνολικού τιμήματος της οικείας σύμβασης» [από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων]. Κατά την παρ. 12 του ίδιου άρθρου « … οποιοδήποτε ολυμπιακό συγκρότημα δύναται, χωρίς να προηγηθεί διαγωνισμός, να εκμισθωθεί ή να παραχωρηθεί η χρήση του με αντάλλαγμα σε Αθλητική Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Α.Ε.) που να αγωνίζεται στην ανώτατη κατηγορία του οικείου επαγγελματικού πρωταθλήματος». 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 ν. 423/1976 «πόροι Α) Ολυμπιακών, Β) Εθνικών, Γ) Δημοτικών Γυμναστηρίων είναι α) τα έσοδα εκ της εκμεταλλεύσεως της ακίνητης και κινητής περιουσίας, β) ποσοστό 15% επί των ακαθάριστων εισπράξεων των τελούμενων σε αυτών από πάσης φύσεως αθλητικούς αγώνες ή εκδηλώσεις». 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το Δημόσιο, μέσω της ΕΤΑΔ θα έπρεπε να λαμβάνει 15% επί των πάσης φύσεως εισπράξεων και κερδών από τις αθλητικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Καθώς όμως το ερασιτεχνικό σωματείο, ως αρχικώς εκμισθωτής, δεν πραγματοποίησε καμία αθλητική δραστηριότητα στο Πανθεσσαλικό (παρά μόνο η ΠΑΕ ως υπεκμισθωτής) το Δημόσιο παρουσιάζει τεράστια διαφυγόντα κέρδη από τα έσοδα των αθλητικών εκδηλώσεων, που όντως πραγματοποιούνται στο Πανθεσσαλικό

Συγκεκριμένα, τα έσοδα της ΠΑΕ «ΒΟΛΟΣ ΝΕΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΕ» κατά την αγωνιστική περίοδο 2022-2023, μόνο από την πώληση εισιτηρίων, ανήλθαν στο ποσό των 1.691.000 ευρώ, χωρίς να προσμετρώνται σε αυτά τα εισιτήρια διαρκείας και τα VIP εισιτήρια. Παράλληλα, η ΠΑΕ είχε κέρδη από εισπραττόμενα ετήσια ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα και κέρδη από διαφημίσεις και χορηγούς που δεν μπορούν να υπολογιστούν επακριβώς.

Την ίδια ώρα, ζήτημα δημιουργεί η χωρίς διαγωνισμό παραχώρηση του Πανθεσσαλικού Σταδίου σε ερασιτεχνικό σωματείο, τη στιγμή που νόμος ρητά ορίζει ότι η απευθείας παραχώρηση μπορεί να γίνει μόνο σε Αθλητική Ανώνυμη Εταιρεία που να αγωνίζεται στην ανώτατη κατηγορία του οικείου επαγγελματικού πρωταθλήματος. Η παραβίαση του νόμου και η υποχρέωση του Δήμου να προχωρήσει σε διαγωνιστική διαδικασία για την παραχώρηση του σταδίου επιτάσσεται και από το γεγονός ότι στην πόλη δραστηριοποιούνται και άλλα επαγγελματικά αθλητικά σωματεία.  

Η τεράστια απώλεια εσόδων για το Δημόσιο, μέσω της ΕΤΑΔ, εντοπίζεται και στην σκανδαλώδη απόκλιση που παρουσιάζει η πραγματική μισθωτική αξία του Πανθεσσαλικού σε σχέση με το αυθαιρέτως συμφωνημένο μίσθωμα. Ενώ η πραγματική αξία του σταδίου ανέρχεται σε 50 εκατ. ευρώ, το συμφωνημένο μίσθωμα φτάνει μόλις το ευτελές ποσό των 1.550 ευρώ! 

Ενδεικτικά, για τις αγωνιστικές χρονιές 2016-2017 και 2017-2018, η σύμβαση παραχώρησης του ΟΑΚΑ στην ΠΑΕ ΑΕΚ έγινε με συμφωνημένο μίσθωμα 155.820 ευρώ ανά αγωνιστική περίοδο. Το συμφωνημένο μίσθωμα για την παραχώρηση του Καυτατζογλείου στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ προσδιορίστηκε στα 1 εκατ. ευρώ τον χρόνο. 

Η ποδοσφαιρική ομάδα της Λάρισας ΑΕΛ, τώρα, πληρώνει για τη μίσθωση του γηπέδου Αλκαζάρ – που είναι ένα γήπεδο σαφώς παλαιότερο από το Πανθεσσαλικό και με εμπορική αξία σημαντικά μικρότερη – 50.000 ευρώ μίσθωμα για κάθε αγωνιστική περίοδο, το οποίο και συνομολογείται στη σύμβαση ότι αντιστοιχεί κατά προσέγγιση στο νόμιμο ποσοστό 15% των συνολικών ακαθάριστων εισπράξεων από εισιτήρια και διαφημίσεις για κάθε αγωνιστική περίοδο. 

Με βάση την προκλητική αυτή διαφορά των συμφωνημένων μισθωμάτων μεταξύ των δύο γηπέδων, ο Δήμαρχος Βόλου έχει παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη (ΑΒΜ: Ε2022/54) για παράβαση καθήκοντος, καθώς όντας Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΑΕ «ΒΟΛΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΕ» αλλά και Δήμαρχος Βόλου κατά τη σύμβαση παραχώρησης του σταδίου πέτυχε την καταβολή ελάχιστου τιμήματος σε σχέση με τις αθλητικές εγκαταστάσεις της βαθμίδας του Πανθεσσαλικού, ενώ ταυτόχρονα έβλαψε τα οικονομικά συμφέροντα του Δήμου Βόλου, αφού θα μπορούσε να εξασφαλίσει πολύ μεγαλύτερα έσοδα για τον Δήμο από τη μίσθωση του εν λόγω σταδίου. 

Το ερασιτεχνικό σωματείο ως αρχικός μισθωτής στη σύμβαση με τον Δήμο δεν χρησιμοποίησε ποτέ πραγματικά το στάδιο, παρουσιάζοντας για το λόγο αυτό μηδενικά κέρδη. Έτσι, εκτός από το μίσθωμα των 1.500 ευρώ δεν κατέβαλε τίποτα άλλο στον Δήμο Βόλου και αυτός με τη σειρά του δεν κατέβαλε τίποτα άλλο στην ΕΤΑΔ πέραν του 20% του ήδη ευτελούς μισθώματος που αντιστοιχεί σε 300 ευρώ μηνιαίως για την παραχώρηση ολυμπιακού ακινήτου!

Την ίδια ώρα, ο «ΒΟΛΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΕ», που στην πραγματικότητα χρησιμοποίησε το Πανθεσσαλικό, είχε κατά την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο κέρδη από αθλητικές εκδηλώσεις που ξεπερνούν τα 1.600.000 ευρώ. 

Συμπερασματικά, το Δημόσιο, μέσω της ΕΤΑΔ, φαίνεται να ζημιώνεται με απώλεια κερδών τόσο κατά το ποσό που προκύπτει από τη σκανδαλώδη απόκλιση μεταξύ της πραγματικής και της μισθωτικής αξίας του Πανθεσσαλικού και του συμφωνημένου μισθώματος, όσο και κατά το ποσό που αναλογεί στη μη καταβολή του 15% επί των ακαθάριστων εισπράξεων της ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ, το οποίο κατ΄ ελάχιστο ανέρχεται σε 253.731 ευρώ από πώληση εισιτηρίων εκ των οποίων 20% (ήτοι 50.764 ευρώ) θα έπρεπε να αποδοθεί στην ΕΤΑΔ. 

Αρνητική εντύπωση προκαλεί η παντελής έλλειψη ελέγχου και εποπτείας εκ μέρους της κυβέρνησης και του αρμόδιου Υπουργείου που ουδέποτε φαίνεται να προχώρησε σε έλεγχο νομιμότητας όσον αφορά στη σύμβαση παραχώρησης του Πανθεσσαλικού Σταδίου, λαμβάνοντας υπόψη τόσο το σκανδαλώδες μικρό ύψος του συμφωνημένου μισθώματος, όσο και την ίδια την εμπλοκή του εν ενεργεία Δημάρχου Βόλου τόσο με την ιδιότητα του διαχειριστή του Πανθεσσαλικού όσο και με την ιδιότητα του υπεκμισθωτή ως Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της ΠΑΕ. 

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 

1. Γνωρίζει ότι το Πανθεσσαλικό Στάδιο, η αξία του οποίου σύμφωνα  με τη σύμβαση δημοπράτησής του ανέρχεται σε ποσό 49.890.000  ευρώ, εκμισθώνεται από τον Δήμο Βόλου με συμφωνημένο  μίσθωμα μόλις στα 1.500 ευρώ; 

2. Γνωρίζει ότι ο αρχικός συμβαλλόμενος στη σύμβαση  παραχώρησης του Πανθεσσαλικού για την αγωνιστική περίοδο  2022-2023 είναι το ερασιτεχνικό σωματείο «ΒΟΛΟΣ ΝΕΟΣ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ», το οποίο ουδέποτε  χρησιμοποίησε το στάδιο και δηλώνει διαφορετική έδρα; 

3. Γνωρίζει ότι το στάδιο έχει υπεκμισθώσει και χρησιμοποιεί  πραγματικά η ΠΑΕ «ΒΟΛΟΣ ΝΕΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΠΑΕ», η οποία είχε κατά την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο  κέρδη από αθλητικές εκδηλώσεις που ξεπερνούν τα 1.600.000  ευρώ; 

4. Γνωρίζει ότι το Δημόσιο, μέσω της ΕΤΑΔ, ζημιώνεται με απώλεια  κερδών τόσο κατά το ποσό που προκύπτει από τη σκανδαλώδη  απόκλιση μεταξύ της πραγματικής και της μισθωτικής αξίας του  Πανθεσσαλικού και του συμφωνημένου μισθώματος, όσο και κατά το ποσό που αναλογεί στη μη καταβολή του 15% επί των  ακαθάριστων εισπράξεων της ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ;

5. Γνωρίζει ότι ο Δήμος Βόλου παραχώρησε χωρίς διαγωνισμό τη  μίσθωση του Πανθεσσαλικού στο ερασιτεχνικό αθλητικό  σωματείο «ΒΟΛΟΣ ΝΕΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ» τη  στιγμή που νόμος ρητά ορίζει ότι η απευθείας παραχώρηση  μπορεί να γίνει μόνο σε Αθλητική Ανώνυμη Εταιρεία που  αγωνίζεται στην ανώτατη κατηγορία του οικείου επαγγελματικού  πρωταθλήματος; 

6. Γνωρίζει ότι σύμφωνα με την επίσημη καταχώρηση της ΠΑΕ  «ΒΟΛΟΣ ΝΕΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΕ» στο ΓΕΜΗ,  Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της είναι ο εν ενεργεία  Δήμαρχος Βόλου, Αχιλλέας Μπέος; 

7. Πώς προτίθεται να παρέμβει για τα διαφυγόντα κέρδη του  Δημοσίου τόσο κατά το ποσό που προκύπτει από τη  σκανδαλώδη απόκλιση μεταξύ της πραγματικής και της  μισθωτικής αξίας του Πανθεσσαλικού και του συμφωνημένου  μισθώματος, όσο και κατά το ποσό που αναλογεί στη μη  καταβολή του 15% επί των ακαθάριστων εισπράξεων της ΠΑΕ  ΒΟΛΟΣ; 

Scroll to Top