Επαναλειτουργία υποκαταστήματος των ΕΛΤΑ στη Νίκαια.

Ο Βουλευτής Λάρισας Κόκκαλης Βασίλειος καταθέτει προς τον κ. Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης ως Αναφορά την με αρ. πρ. 20188/27-10-2023 επιστολή του Δημάρχου Κιλελέρ κ. Α. Νασιακόπουλου που αφορά την επαναλειτουργία του υποκαταστήματος των ΕΛΤΑ στη Νίκαια.  

Σύμφωνα με την επιστολή, την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου η διοίκηση των ΕΛΤΑ με αιφνίδια απόφαση προέβη στο κλείσιμο του υποκαταστήματος της Νίκαιας του δήμου Κιλελέρ γεγονός που προκάλεσε τις έντονες διαμαρτυρίες κατοίκων του δήμου αλλά και όμορων δήμων οι οποίοι εξυπηρετούνταν από το συγκεκριμένο υποκατάστημα. 

Επισημαίνεται ότι επηρεάζεται δυσμενώς και υποβαθμίζεται η καθημερινότητα των κατοίκων καθώς είναι υποχρεωμένοι να εκτελούν τις συναλλαγές τους με τα ΕΛΤΑ στο ένα και μοναδικό κατάστημα το οποίο βρίσκεται στη Λάρισα. 

Αναφέρεται ότι αφού λήφθηκε υπόψη η αιτιολόγηση κλεισίματος του υποκαταστήματος, κατόπιν και της ομόφωνης, σύμφωνης γνώμης του τοπικού συμβουλίου της κοινότητας Νίκαιας, η Δημοτική Αρχή προτείνει την «ανάληψη των εξόδων του ενοικίου του συγκεκριμένου επαγγελματικού χώρου στο οποίο στεγάζονταν μέχρι πρότινος το υποκατάστημα των ΕΛΤΑ.» 

Ζητείται η αναθεώρηση της απόφασης και η εκ νέου λειτουργία του υποκαταστήματος Νίκαιας αφού σταθμιστούν «οι κοινωνικές παράμετροι και τα προβλήματα που η συγκεκριμένη απόφαση δημιούργησε σε έναν μεγάλο αριθμό κατοίκων, περίπου 23 κοινοτήτων της ευρύτερης περιοχής.» 

Επισυνάπτεται η σχετική επιστολή. 

Παρακαλούμε για τις άμεσες και δέουσες ενέργειες του Υπουργείου για την άμεση επίλυση  και δρομολόγηση των ανωτέρων και σχετική ενημέρωση μας.  

Scroll to Top