Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις αστυνομικού προσωπικού

Πρόσφατα, μέσα σε χρονικό διάστημα 15 ημερών, είχαμε την τραγική  απώλεια τριών αστυνομικών από αιφνίδιο θάνατο, γεγονός που έχει  συγκλονίσει το σύνολο του αστυνομικού προσωπικού. Ταυτόχρονα, έχει εγείρει σημαντικούς προβληματισμούς για τη μη θέσπιση έως τώρα ετήσιων, δωρεάν  προληπτικών ιατρικών εξετάσεων του αστυνομικού προσωπικού όλων των  βαθμίδων.  

Είναι γνωστό ότι οι αστυνομικοί επιτελούν ένα ιδιαίτερα στρεσογόνο  επάγγελμα με άστατα ωράρια, συχνά υπό υψηλή πίεση και με ασταμάτητες  «έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες», δηλαδή υπό ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες  που λειτουργούν ως επιβαρυντικοί παράγοντες για την υγεία τους. 

Ταυτόχρονα, η φύση, οι ιδιαιτερότητες και η αποστολή του αστυνομικού  επαγγέλματος επιβάλλουν τη θεσμοθέτηση δωρεάν προληπτικών ιατρικών  εξετάσεων και της αξιολόγησής τους προκειμένου να προστατεύεται η υγεία  των αστυνομικών, ώστε οι αστυνομικοί να επιτελούν με τον καλύτερο δυνατό  τρόπο τα καθήκοντά τους.  

Οι εν λόγω υγειονομικές εξετάσεις μπορούν να πραγματοποιούνται από  τους υπηρεσιακούς ιατρούς στις Διευθύνσεις που υπάρχουν οι ανάλογες  ειδικότητες. Επίσης, μπορούν να πραγματοποιούνται και στα στρατιωτικά  νοσοκομεία. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υπηρεσιακοί ιατροί ή  στρατιωτικά νοσοκομεία ή δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν λόγω του φόρτου  εργασίας οι εξετάσεις μπορούν να πραγματοποιούνται σε δημόσια νοσοκομεία  ή κέντρα υγείας. Σε εξαιρετικές και μόνο περιπτώσεις, όπου δεν υπάρχει  ουδεμία από τις παραπάνω ιατρικές δομές, οι εξετάσεις δύναται να  πραγματοποιούνται σε ιδιωτικά εργαστήρια με την εκάστοτε διεύθυνση να  καλύπτει το κόστος των εξετάσεων μέσω δαπάνης.

Επειδή η πρόληψη έχει πρωταρχική σημασία για την υγεία και την  ποιότητα ζωής όλων των ατόμων 

Επειδή πρόσφατα σε χρονικό διάστημα 15 ημερών είχαμε την τραγική  απώλεια τριών αστυνομικών από αιφνίδιο θάνατο  

Επειδή οι συνθήκες υπό τις οποίες οι αστυνομικοί επιτελούν το  επάγγελμά τους συνιστούν εν δυνάμει επιβαρυντικούς παράγοντες για την  υγεία τους 

Επειδή έως τώρα δεν έχει θεσμοθετηθεί η διενέργεια δωρεάν  προληπτικών ιατρικών εξετάσεων για τους αστυνομικούς σε αντίθεση με άλλες  επαγγελματικές ομάδες 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: 

Είναι διατεθειμένοι να προβούν στη θέσπιση περιοδικής  ιατρικής εξέτασης των αστυνομικών όλων των βαθμίδων με  ετήσιες, δωρεάν, προληπτικές, ιατρικές εξετάσεις στα πρότυπα  των εξετάσεων που πραγματοποιούνται και για τα στελέχη του  Ελληνικού Στρατού; 

Scroll to Top