Η απουσία ελέγχου των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε κατοικίες δύναται να προκαλέσει θανατηφόρα ατυχήματα

Με αφορμή το τραγικό θάνατο από ηλεκτροπληξία γυναίκας στην Θεσσαλονίκη  που προήλθε, απ’ ότι δημοσιεύεται, από τον θερμοσίφωνα έφερε στο φως τα  προβλήματα συντήρησης που υπάρχουν σε σπίτια με παλαιού τύπου  θερμοσίφωνες.  

Το διαμέρισμα είχε θερμοσίφωνα χωρίς ρελέ, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει  τρόπος να πέσει το ρεύμα σε περίπτωση δυσλειτουργίας στην ηλεκτρική  εγκατάσταση.  

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΦΑ΄50/12081/642/2006 (ΦΕΚ 122/Β΄  5,9,2022) καθίσταται υποχρεωτική η εγκατάσταση διάταξης διαφορικού  ρεύματος σε όλες τις Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις για πρόσθετη  προστασία από ηλεκτροπληξία. 

Για τις περιπτώσεις παλαιών εγκαταστάσεων η 3η παράγραφος του 1ου άρθρου της εν λόγω Υπουργικής απόφασης αναφέρει: 

«Για όλες τις παλαιές Ε.Η.Ε. που έχουν κατασκευαστεί με τον προηγουμένως  ισχύοντα Κανονισμό Ε.Η.Ε., ανεξάρτητα από το σύστημα γείωσης του δικτύου  από το οποίο τροφοδοτούνται, θα πρέπει να εγκατασταθεί, εφόσον δεν  υπάρχει, τουλάχιστον μια διάταξη διαφορικού ρεύματος όπως αναφέρεται στην  παραπάνω παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Ιδιαίτερα, σε παλαιές  εγκαταστάσεις, στις οποίες εφαρμόζεται σύστημα γείωσης του δικτύου ΤΤ  (άμεση γείωση μέσω των σωληνώσεων ύδρευσης), θα πρέπει να ελέγχεται με  μέτρηση όπως ορίζεται στο πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 η αντίσταση της γείωσης  πριν από την εγκατάσταση της διάταξης ή των διατάξεων διαφορικού ρεύματος.  Αν η τιμή της αντίστασης της γείωσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης που θα  μετρηθεί, δεν παρέχει ασφαλή λειτουργία έναντι ηλεκτροπληξίας της Ε.Η.Ε.,  όπως αναφέρεται στην συνέχεια, θα πρέπει να γίνεται απαραίτητα βελτίωση  της γείωσης (π.χ. με πρόσθεση ηλεκτροδίων)».

Με αυτό τον τρόπο όχι απλά θα πρέπει υποχρεωτικά όλα τα σπίτια,  καταστήματα και οποιασδήποτε χώρος ηλεκτροδοτείται να έχουν εγκαταστήσει ρελέ προστασία από ηλεκτροπληξία αλλά στις παλιές εγκαταστάσεις θα πρέπει  να υπάρχει και επιπλέον έλεγχος με μέτρηση στην αντίσταση της γείωσης.  

Ειδικά για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα που δεν είναι ιδιόκτητα αλλά  μισθωμένα δεν γνωρίζουν πολλές φορές οι ενοικιαστές αν έχουν  εγκαταστημένα συστήματα ασφαλείας και εάν είναι καταλλήλως συντηρημένα.  

Είναι αδιανόητο εν έτη 2023 να κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές λόγω κακής  συντήρησης στις Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις.  

Ερωτάται ο κ. Υπουργός 

1) Υπάρχουν έλεγχοι για την τήρηση ή μη της Υπουργικής Απόφασης  ΦΑ΄50/12081/642/2006 και ποια είναι τα αποτελέσματα των ελέγχων; 

2) Ποιες είναι οι κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης της εν λόγω  Υπουργικής Απόφασης; 

Scroll to Top