Αποκλεισμός αυτοαπασχολούμενων από το επίδομα θέρμανσης

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, και  Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 6238/30-10-23) ορίζεται η χορήγηση  επιδόματος θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2023-24 και ο καθορισμός του  ύψους των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης  του. 

Στο άρθρο 2, που αναφέρονται τα εισοδηματικά κριτήρια και οι δικαιούχοι,  προστίθεται το εδάφιο αβ) που αναφέρει ότι : «εφόσον πρόκειται για ασκούντες  επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από  επιχειρηματική δραστηριότητα υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου  συμβίωσης και εξαρτώμενων, κατά τον ν.4172/2013 τέκνων, δεν υπερβαίνουν  το ποσό των ογδόντα χιλιάδων (80.000) ευρώ» 

Για πρώτη φορά, την φετινή χρονιά, τίθεται ανώτατο όριο τζίρου για όσους  ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. Έτσι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και  αυτοαπασχολούμενοι με δηλωμένα ακαθάριστα έσοδα πάνω από 80.000  ευρώ, αποκλείονται αυτόματα από το επίδομα θέρμανσης. 

Η εφαρμογή μιας αναλογικότητας και εισοδηματικών κριτηρίων στην  χορήγηση επιδομάτων, συνιστά μια συζητήσιμη αλλά αποδεκτή, καταρχάς,  εξέλιξη. Ωστόσο, δημιουργούνται προβλήματα σε μια σειρά ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων που δραστηριοποιούνται σε  επιχειρήσεις και κλάδους, με σχετικά υψηλό μεν τζίρο, αλλά με πολύ χαμηλό  περιθώριο κέρδους, λόγω πώλησης διατιμημένων προϊόντων. 

Για παράδειγμα, οι ιδιοκτήτες καταστημάτων λιανικής, ψιλικών, εμπορίας  τηλεφωνικών καρτών και ειδών καπνιστού, λειτουργούν με ελάχιστα  περιθώρια κέρδους, καθώς στα συγκεκριμένα διατιμημένα προσόντα, που  συνιστά το μεγάλο κομμάτι του τζίρου τους, το κέρδος τους ανέρχεται  σχεδόν στο 1-2%, ή και λιγότερο.

Επομένως έχουμε την συνθήκη, να υπάρχει αυξημένος τζίρος, αλλά  ελάχιστα έσοδα και οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι,  τόσο στον προκείμενο κλάδο, αλλά και σε άλλους, με παρόμοιες συνθήκες  πώλησης και κερδοφορίας, να αποκλείονται από την πλατφόρμα για το  επίδομα θέρμανσης.  

Επειδή το ΦΕΚ για την χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης αποκλείει χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, χωρίς να  σταθμίσει ειδικές περιπτώσεις υψηλών ακαθάριστων εισοδημάτων με  χαμηλότατο κέρδος. 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

1. Πως θα θεραπεύσει την αδικία στους ελεύθερους επαγγελματίες και τους  αυτοαπασχολούμενους που εμπίπτουν στο άρθρο 2αβ του ΦΕΚ Β΄  6238/30-10-23 και, λόγω υψηλού τζίρου, αλλά χαμηλότατων εσόδων, δεν  λαμβάνουν επίδομα θέρμανσης για το έτος 2023-24; 

Scroll to Top