Στον πάγο έχει μπει η κήρυξη της υποχρεωτικότητας της ΣΣΕ των ηλεκτρολόγων που απασχολούνται σε τεχνικά γραφεία ανελκυστήρων και σε καταστήματα

Στις 24/10/2022 υπεγράφη μεταξύ της Ομοσπονδίας Ηλεκτρολόγων Ελλάδας (Ο.Η.Ε) και της  εργοδοτικής οργάνωσης «Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Εγκαταστατών Συντηρητών  Ανελκυστήρων (ΠΟΒΕΣΑ)» η υπ’ αριθ. ΠΚ 28/25-10-2022 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας  που καθορίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτρολόγων που απασχολούνται στα  τεχνικά γραφεία ανελκυστήρων της χώρας. 

Ακολούθως, τα δυο μέρη κατέθεσαν την εν λόγω Συλλογική Σύμβαση στο Υπουργείο  Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (αριθ. Πρωτ: 104835/7-11-2022) ώστε να κηρυχθεί η  υποχρεωτικότητά της και να τεθεί σε εφαρμογή (Ν. 1876/1990, άρθρο 11, παρ. 2).  

Μέχρι όμως τη σημερινή μέρα, το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (ΑΣΕ) δεν έχει  γνωμοδοτήσει περί της κήρυξης υποχρεωτικότητας της Σύμβασης, με αποτέλεσμα να μένουν  στο κενό τα εργασιακά δικαιώματα των ηλεκτρολόγων που απασχολούνται από τα  συγκεκριμένα τεχνικά γραφεία και να δημιουργούνται πολλαπλές μισθολογικές ταχύτητες και  ένα καθεστώς αδικίας για τους εργαζόμενους, αφού άλλοι πληρώνονται με τον βασικό μισθό  και άλλοι με τους όρους της προηγούμενης ΣΣΕ. 

Τέλος, το ίδιο κενό ανταπόκρισης από πλευράς του Υπουργείου, καταγράφεται και για την  ΣΣΕ ΠΚ 10/12-06-2023, μεταξύ της Ο.Η.Ε και ΓΣΕΒΕΕ και ΠΟΣΕΗ σχετικά με τους όρους  εργασίας ηλεκτρολόγων σε καταστήματα.  

Επειδή η τακτική πρόκρισης των ατομικών συμβάσεων έναντι των Συλλογικών τείνει για  παγιωθεί τα τελευταία χρόνια, 

Επειδή η κήρυξη υποχρεωτικότητας της προηγούμενης ΣΣΕ (2/2/2021) μεταξύ Ο.Η.Ε και  ΠΟΒΕΣΑ είχε ολοκληρωθεί άμεσα από την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου, ενώ η  Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε κηρύξει υποχρεωτική τη συγκεκριμένη ΣΣΕ στις 31 Μαΐου 2019  (ΦΕΚ: Τεύχος Β’ 2167/07.06.2019), 

Επειδή η μη κήρυξη της υποχρεωτικότητας των εν λόγω ΣΣΕ δημιουργεί ένα κλίμα αθέμιτου  ανταγωνισμού, μισθολογικών αδικιών και έλλειψης πλαισίου προστασίας της εργασίας των  ηλεκτρολόγων στα τεχνικά γραφεία ανελκυστήρων και στα καταστήματα,  

Επειδή δεν γίνεται κατανοητή η μεγάλη αυτή καθυστέρηση εκ μέρους του ΑΣΕ,  

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

1. Είναι σε γνώση του η συγκεκριμένη πολύμηνη καθυστέρηση εκ μέρους του ΑΣΕ για τις προαναφερόμενες ΣΣΕ; 

2. Πως εξηγείται η καθυστέρηση στην κήρυξη της υποχρεωτικότητας της νέας ΣΣΕ  μεταξύ της Ο.Η.Ε και της ΠΟΒΕΣΑ από τη στιγμή που και στα χρόνια της  παρούσας Κυβέρνησης και στα χρόνια της προηγούμενης, είχε καταστεί  υποχρεωτική; 

3. Πως απαντά στα πραγματικά προβλήματα αθέμιτου ανταγωνισμού και μη  εφαρμογής των μισθολογικών και εργασιακών όρων για τους ηλεκτρολόγους, που εργάζονται σε τεχνικά γραφεία ανελκυστήρων και σε καταστήματα, λόγω  έλλειψης νέας ΣΣΕ; 

4. Πότε αναμένεται η κηρυχθεί υποχρεωτική η υπ’ αριθ. ΠΚ 28/25-10-2022  Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και πότε η ΠΚ10/12-06-2023, οι οποίες έχουν ήδη  υπογραφεί από τα ενδιαφερόμενα μέρη και αναμένεται να βελτιώσουν το  επίπεδο των εργασιακών συνθηκών του συγκεκριμένου κλάδου;

Scroll to Top