Η αναστολή λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας στην Ογκολογία στερεί κρίσιμες δυνατότητες από τους ασθενείς με νεοπλασίες

Το Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας στην Ογκολογία (ΕΔΙΑΟ) ιδρύθηκε στη  χώρα μας τον Μάιο 2018 με πρωτοβουλία του Τομέα Έρευνας και Καινοτομίας  του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε στενή συνεργασία  με το Υπουργείο Υγείας, αποτελώντας μία από τις ερευνητικές εμβληματικές  πρωτοβουλίες με άμεσο κοινωνικό αποτύπωμα που ξεκίνησαν και  χρηματοδοτήθηκαν επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.  

Το Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακρίβειας στην Ογκολογίας με βασικό στόχο την  προσφορά σύγχρονων διαγνωστικών υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας  στους πολίτες, αναβάθμιζε καθοριστικά την περίθαλψη των ασθενών με  καρκίνο με την επιλογή στοχευμένης θεραπείας με βάση τις ιδιαίτερες βλάβες  του DNA των καρκινικών κυττάρων του κάθε ασθενούς. Παράλληλα, μέσω των  προσφερόμενων υπηρεσιών ήταν δυνατή η ανίχνευση γενετικής προδιάθεσης  καρκίνου σε υγιή άτομα με οικογενειακό ιστορικό και η έγκαιρη εφαρμογή  κατάλληλης πρόληψης. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα οι κλινικές εφαρμογές  της Εξατομικευμένης Ιατρικής ήταν προσβάσιμες σε όλους τους πολίτες μέσω  του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. 

Παράλληλα, το Δίκτυο διενεργούσε: 

Υπηρεσίες πιστοποίησης των εξετάσεων σε ενδιαφερόμενους φορείς του  δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, Ανάπτυξη νέων διαγνωστικών πρωτοκόλλων προοριζόμενων για ευρεία  κλινική εφαρμογή, Ερευνητικές μελέτες για την ανακάλυψη νέων προβλεπτικών/προγνωστικών  δεικτών για επιλογή και παρακολούθηση της θεραπείας, νέων θεραπευτικών  στόχων, Μελέτες επιδημιολογίας του καρκίνου, αξιολόγησης τεχνολογίας υγείας και  οικονομικών της υγείας. 

Στις 31.12.2021, έπειτα από 3 χρόνια επιτυχούς δραστηριότητας, έληξε η  λειτουργία του Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας στην Ογκολογία (ΕΔΙΑΟ).  Αυτά τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του το Δίκτυο κατέγραψε πάνω από  5.500 διαγνωστικές εξετάσεις που διενεργήθηκαν, 450 συνεργαζόμενους ιατρούς, 45 θέσεις υψηλής εξειδίκευσης στις οποίες εργάστηκαν νέοι επιστήμονες.  

Ωστόσο, το ΕΔΙΑΟ, παρά την ουσιαστική αναβάθμιση της κλινικής πρακτικής  που προσέφερε στα χρόνια της λειτουργίας του και την συστηματική και  καθοριστική παρέμβαση στον τομέα προαγωγής υγείας που καθιέρωσε, ανέστειλε τη λειτουργία του τον Δεκέμβριο 2021.  

Στον ιστότοπο του Δικτύου αναφέρεται αυτολεξεί: 

«Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και  Επενδύσεων έχει ήδη επεξεργαστεί το σχέδιο για τη συνέχιση της λειτουργίας  του ΕΔΙΑΟ ως μόνιμης δομής/φορέα που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των  ασθενών με καρκίνο στην Ελλάδα αλλά και θα υποστηρίζει τους επιστήμονες  που ασχολούνται κλινικά και ερευνητικά με τον καρκίνο. Σε αυτό το πλαίσιο και  μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, από 01/01/2022 οι Μονάδες  του ΕΔΙΑΟ δεν θα παραλαμβάνουν δείγματα προς εξέταση και το Ηλεκτρονικό  Σύστημα Παραγγελιοδοσίας θα είναι εκτός λειτουργίας. Θα σας κρατήσουμε  ενήμερους σχετικά με την επανέναρξη και το νέο πλαίσιο λειτουργίας του  Δικτύου, η οποία αναμένεται τους πρώτους μήνες του 2022 καθώς και για κάθε  άλλη εξέλιξη». 

Ωστόσο, 25 μήνες μετά από αυτήν την ανακοίνωση παραμένει άγνωστο ποια  θα είναι η τύχη του Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας στην Ογκολογία, χωρίς  καμία απολύτως διευκρίνηση για το τι μέλλει γενέσθαι, στερώντας, επί της  ουσίας, τις κλινικές εφαρμογές της Εξατομικευμένης Ιατρικής από τους  Έλληνες πολίτες. Με άλλα λόγια, οι ασθενείς δεν έχουν πλέον πρόσβαση στις  υπηρεσίες μιας δομής του Δημοσίου Σύστηματος Υγείας που προσέφερε  αξιόπιστη, έγκαιρη διάγνωση και αποτελεσματική και στοχευμένη θεραπεία με  ριζική μείωση τόσο του κόστους όσο και της καταπόνησης των ίδιων των  ασθενών από ανεπιθύμητες παρενέργειες. 

Επειδή η λειτουργία ενός Δικτύου όπως το ΕΔΙΑΟ τοποθετεί την Ελλάδα  ανάμεσα στις πρωτοπόρες χώρες που διαμορφώνουν και υλοποιούν την  Ιατρική Ακριβείας παρέχοντας υπηρεσίες υγείας στους καρκινοπαθείς και  προωθώντας την έρευνα στον καρκίνο 

Επειδή οι ασθενείς με νεοπλασματική νόσο θα μπορούσαν σήμερα χωρίς  ιδιωτική δαπάνη να έχουν πρόσβαση σε σύγχρονες υπηρεσίες μοριακής  διάγνωσης και οι θεράποντες ιατροί να επιλέγουν την καταλληλότερη θεραπεία  για κάθε ξεχωριστό ασθενή  

Επειδή τη διετία αναστολής της λειτουργίας του ΕΔΙΑΟ το κενό παραμένει  δυσαναπλήρωτο, στερώντας δυνατότητες από τους ασθενείς και προοπτικές  επιστημονικής σταδιοδρομίας και εξέλιξης σε υψηλής εξειδίκευσης ανθρώπινο  δυναμικό 

Επειδή θα μπορούσε να εδραιωθεί η λειτουργία ουσιαστικής πρόληψης στο  δημόσιο σύστημα υγείας, με υλοποίηση π.χ. γονιδιακού ελέγχου για τον  κληρονομικό καρκίνο σε ικανό μέρος του πληθυσμού που πληροί κλινικά  κριτήρια, χωρίς ιδιωτική δαπάνη 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί 

1. Γιατί 2 χρόνια μετά την αναστολή λειτουργίας του ΕΔΙΑΟ και παρά  τις σχετικές εξαγγελίες για επανεκκίνηση της λειτουργίας του αρχές  του 2022 το ΕΔΙΑΟ εξακολουθεί ακόμα να μην παρέχει υπηρεσίες; 

2. Υπάρχει σχέδιο για την επαναλειτουργία του ΕΔΙΑΟ και αν ναι γιατί  δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή ή έστω δημοσιοποιηθεί; 

3. Ποιος είναι ο σχεδιασμός της Κυβέρνησης για την πρόληψη,  θεραπεία και ολιστική φροντίδα των ογκολογικών περιστατικών  στη χώρα; 

4. Γιατί η ελληνική Πολιτεία εγκατέλειψε μία παρέμβαση που θα  μπορούσε να αποτελέσει «πιλότο» για την αντιμετώπιση της  διαρροής νέων επιστημόνων μας στο εξωτερικό (brain drain); 

Scroll to Top