Ίδρυση Πρότυπου σχολείου και απόφαση συστέγασής του με το 2ο Γυμνάσιο – Λύκειο Λάρισας, χωρίς προηγούμενη μελέτη καταλληλότητας των υποδομών και με πλήρη απουσία πρόσβασης για ΑμεΑ

Το Υπουργείο Παιδείας με τη ΔΔΕ Λάρισας και τη νέα Δημοτική αρχή αποφάσισαν να ιδρύσουν Πρότυπο σχολείο στο χώρο που ήδη στεγάζεται και λειτουργεί το 2ο Γυμνάσιο – Λύκειο Λάρισας. 

Η απόφαση για τη συστέγαση λήφθηκε όχι μόνο χωρίς προηγούμενη αυτοψία και αξιολόγηση των υποδομών και εγκαταστάσεων της σχολικής μονάδας, αλλά και απουσία της εκπόνησης του σχετικού σχεδιασμού και κατάρτισης της αντίστοιχης μελέτης. Μάλιστα αγνοήθηκε εντελώς και δεν λήφθηκε καν υπόψη το γεγονός ότι στο συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα δεν υπάρχει πρόσβαση για άτομα με αναπηρία ενώ απουσιάζει και οποιαδήποτε πρόβλεψη για τις απαραίτητες διαμορφώσεις, ώστε οι χώροι του να είναι προσπελάσιμοι από άτομα με αναπηρία. 

Επιπλέον, δεδομένου ότι η επάρκεια χώρου του σχολικού συγκροτήματος είναι συγκεκριμένη και η δυναμικότητα των διαθέσιμων αιθουσών περιορισμένη και οριακά εξυπηρετεί τις υπάρχουσες ανάγκες, είναι προφανές ότι η επικείμενη συστέγαση του πρότυπου σχολείου θα δημιουργήσει πλήθος προβλημάτων στην εύρυθμη λειτουργία του 2ου Γυμνασίου – Λυκείου που ήδη λειτουργεί. 

Επειδή με τη συστέγαση θα μειωθεί ο αριθμός των διαθέσιμων αιθουσών για τους μαθητές του 2ο Γυμνάσιου – Λυκείου Λάρισας με άμεση συνέπεια την αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα ή ακόμα και την αναγκαστική τους μετακίνηση. 

Επειδή δεν προηγήθηκε καν σχετική διαβούλευση με τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς αλλά και τους μαθητές του συγκεκριμένου σχολείου που είναι οι άμεσοι αποδέκτες των συνεπειών της εν λόγω ενέργειας.

Επειδή στο προτεινόμενο σχολικό κτιριακό συγκρότημα για τη λειτουργία του πρότυπου σχολείου, οι προδιαγραφές υπολείπονται σε σχέση με αυτές που ορίζονται από την ισχύουσα Εθνική νομοθεσία για την Υποχρεωτική προσβασιμότητα για ΑμεΑ. 

Επειδή η αναβάθμιση της εκπαίδευσης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εφαρμογή των σύγχρονων προδιαγραφών και την τήρηση της Εθνικής νομοθεσίας. 

Επειδή η προχειρότητα με την οποία αντιμετωπίζει η Κυβέρνηση το θέμα της δημιουργίας Πρότυπου σχολείου συμβάλλει στην κατ’ επίφαση αναβάθμιση της παιδείας, προκαλώντας σωρεία προβλημάτων στη σχολική κοινότητα. 

Επειδή είναι κραυγαλέα η απουσία μελετημένου σχεδιασμού και ουσιαστικών παρεμβάσεων από την απόφαση ίδρυσης του Πρότυπου σχολείου και επιβάλλεται να γίνουν οι απαραίτητες διαμορφώσεις, ώστε οι λειτουργικοί χώροι του εκπαιδευτικού συγκροτήματος να είναι προσπελάσιμοι από άτομα με αναπηρία. 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να τηρηθεί η  κείμενη εθνική νομοθεσία για την εξασφάλιση της ανεμπόδιστης πρόσβασης όλων των ατόμων στο σχολικό συγκρότημα αλλά και της εύρυθμης λειτουργίας  των σχολικών του μονάδων; 

Scroll to Top