Ομιλία μου στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ενημέρωση από το Υπ. Υποδομών για το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας, μεταρρύθμιση & εκσυγχρονισμό σιδηροδρομικού τομέα, δημιουργία νέας σιδηροδρομικής γραμμής και στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης και επενδύσεων.

Scroll to Top