Ομιλία μου στην επιτροπή παραγωγής και εμπορίου, επί του σ/ν του ΥΠΕΝ

ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Σ/Ν Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας “Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των πολυεπίπεδων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους τομείς: α) της διαχείρισης υδάτων, β) της διαχείρισης και προστασίας δασών, γ) της αστικής ανθεκτικότητας και πολιτικής, δ) καταπολέμηση αυθαίρετης δόμησης, ε) της ενεργειακής ασφάλειας”

Scroll to Top