Ομιλία επί του σ/ν του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας: «Αναμόρφωση του προγράμματος “Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους” και άλλες ρυθμίσεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας – Σύσταση οριζόντιων υποστηρικτικών υπηρεσιών του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και άλλες διατάξεις».

Scroll to Top