Τρόπος καταμέτρησης ημερών ασφάλισης (ενσήμων) των επαγγελματιών θεάματος και ακροάματος

Ο κλάδος των επαγγελματιών θεάματος και ακροάματος αποτελείται από  εργαζόμενους, η αμοιβή των οποίων πραγματοποιείται μεταξύ άλλων και με  κατ’ αποκοπή ή εφάπαξ ποσά απευθείας από τους εργοδότες. Η  διαφοροποίηση αυτή έχει ως συνέπεια την υπαγωγή τους στον κωδικό τύπου  αποδοχών 16 (αμοιβές κατ’ αποκοπή / εφάπαξ) των Αναλυτικών Περιοδικών  Δηλώσεων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.  

Σύμφωνα με εγκυκλίους του ως άνω φορέα ο υπολογισμός των ημερών  ασφάλισης των υπαγομένων στον ως άνω κωδικό δεν προκύπτει απευθείας:  οι ημέρες εργασίας εξευρίσκονται με τη διαίρεση του συνόλου των πάσης  φύσεων αποδοχών τους με το εκάστοτε τακτικό ημερομίσθιο της 12ης Ασφαλιστικής Κλάσης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, που θα ισχύει κατά το χρόνο της  παρεχόμενης απασχόλησης.  

Βάσει των ως άνω, γίνεται αντιληπτό ότι αν – για οποιονδήποτε λόγο – κάποιος  απασχολούμενος στον κλάδο θεάματος και ακροάματος χρειαστεί καταμέτρηση  των ημερών ασφάλισής του είτε για ανανέωση της ασφαλιστικής του ικανότητας  και του δικαιώματος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης είτε για υποβολή αίτησης  επιδόματος λόγω ανεργίας είτε για συνταξιοδότηση, θα υποστεί γραφειοκρατική  ταλαιπωρία και θα βρεθεί έρμαιο υπολογιστικών λαθών, πιθανών  δυσλειτουργιών και διαφόρων άλλων προβλημάτων που θα επιβαρύνουν και  θα στοιχίσουν στον ίδιο τον ασφαλισμένο. 

Επειδή ο ήδη ευαίσθητος κλάδος των επαγγελμάτων θεάματος και  ακροάματος (θεατρικοί συγγραφείς, μουσικοσυνθέτες, ποιητές, στιχουργοί,  σκηνοθέτες, σκηνογράφοι κ.λ.π) έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά από τις  κυβερνητικές επιλογές και την ελλιπή του στήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της  πανδημίας,  

Επειδή δεν υπάρχει ίση μεταχείριση με ασφαλισμένους άλλων κλάδων για τους  οποίους οι ημέρες ασφάλισης προκύπτουν ηλεκτρονικά και ψηφιοποιημένα, 

Eρωτάται η αρμόδια Υπουργός: 

1. Για ποιους λόγους οι απασχολούμενοι στον κλάδο θεάματος και  ακροάματος δεν έχουν απευθείας εικόνα των ημερών ασφάλισης  (ένσημα) τους σε ένα κατά τα άλλα ψηφιοποιημένο περιβάλλον;  

2. Ποια μέτρα προτίθεται να αναλάβει προκειμένου να επιλυθεί το  εκτεθέν πρόβλημα και να μη συνεχιστεί η ταλαιπωρία των  απασχολουμένων στον κλάδο θεάματος και ακροάματος; 

Scroll to Top