Ύδρευση Ανατολικής πλευράς Νομού Καρδίτσας από τη λίμνη Σμοκόβου

Το έργο για την «Ύδρευση της Ανατολικής πλευράς Ν. Καρδίτσας από την τεχνητή λίμνη  Σμοκόβου» είναι ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα έργα στη Θεσσαλία που αφορά στη  μεταφορά και διανομή νερού σε μεγάλο αριθμό χωριών και οικισμών στην ανατολική πλευρά  της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας και συγκεκριμένα στους Δήμους Καρδίτσας, Σοφάδων  και Παλαμά, με συνολικό εξυπηρετούμενο πληθυσμό 55.000 κατοίκων. 

Το συγκεκριμένο έργο έχει και αναπτυξιακό χαρακτήρα, δεδομένου ότι καταργούνται οι  σημερινές υδρευτικές γεωτρήσεις στην περιοχή και θα παρέχεται υψηλής ποιότητας πόσιμο  νερό από την τεχνητή λίμνη Σμοκόβου στους κατοίκους και στους επισκέπτες, ενώ παράλληλα  θα υπάρξουν σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη. 

Το έργο περιλαμβάνει τα έργα μεταφοράς και διανομής ύδατος από τη λίμνη του Σμοκόβου σε  42 οικισμούς της ανατολικής πλευράς της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, τα οποία  ξεκινούν από την δεξαμενή διυλισμένου ύδατος, κατάντη του διυλιστηρίου πόσιμου νερού, το  οποίο τροφοδοτείται από την λιμνοδεξαμενή δίπλα στην έξοδο της σήραγγας Λεονταρίου. 

Χρειάστηκαν πάρα πολλά χρόνια για να ολοκληρωθεί το έργο. Από το 2002 που υπεγράφη η  σύμβαση των μελετών με την εταιρεία (προκήρυξη διαγωνισμού το 2000), με καθαρό συμβατικό  μελετητικό χρόνο 20 μήνες, ο οποίος και τηρήθηκε, το έργο δημοπρατήθηκε το 2012, ανατέθηκε  το 2013 (υποέργο εξωτερικών υδραγωγείων) και το 2016 (λιμνοδεξαμενή και διυλιστήριο) και  ολοκληρώθηκε το 2023! 

Στις 8 Δεκεμβρίου 2023 ο Πρωθυπουργός επισκέφτηκε τον νομό Καρδίτσας και εγκαινίασε αυτό  το μεγάλο έργο που αφορά την ύδρευση 42 οικισμών της ανατολικής πλευράς της  Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας από την τεχνητή λίμνη Σμοκόβου.  

Ωστόσο, λίγες ημέρες μετά τα εγκαίνια του έργου από τον Πρωθυπουργό, η Ύδρευση της  Ανατολικής πλευράς της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας από τη λίμνη Σμοκόβου σταμάτησε. Και η ύδρευση της περιοχής επανήλθε στο προηγούμενο καθεστώς αντλώντας  δηλαδή νερό από τον υδροφόρο ορίζοντα και χρησιμοποιώντας πάλι τις υδρευτικές γεωτρήσεις. 

Είναι φανερό ότι «στήθηκε» μια εκδήλωση εγκαινίων αποκλειστικά και μόνο για  επικοινωνιακούς λόγους, αφού η ύδρευση της Ανατολικής πλευράς της Περιφερειακής Ενότητας  Καρδίτσας από τη λίμνη Σμοκόβου σταμάτησε λίγες ημέρες μετά τα εγκαίνια. Και το  σημαντικότερο είναι ότι μετά το πέρασμα του Daniel, από το Σεπτέμβριο δηλαδή του 2023, σε  αρκετές περιοχές των Δήμων Παλαμά και Σοφάδων το νερό παραμένει μη πόσιμο. 

Με δεδομένο ότι η Ύδρευση της Ανατολικής πλευράς της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας  από τη λίμνη Σμοκόβου έχει θετικό αντίκτυπο αναφορικά με την εξοικονόμηση ενέργειας, την  αξιοποίηση της φυσικής ροής του νερού και φυσικά την συνολική αναβάθμιση της ποιότητας  ζωής σε ολόκληρη την λεκάνη της ανατολικής Καρδίτσας αφού θα σταματήσει επιτέλους η  άντληση νερού από τον υδροφόρο ορίζοντα, 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός 

1) Γιατί λίγες ημέρες μετά την εγκαινίαση του έργου «Ύδρευση Ανατολικής πλευράς  Νομού Καρδίτσας από τη λίμνη Σμοκόβου» από τον Πρωθυπουργό στις 8  Δεκεμβρίου 2023, η ύδρευση της περιοχής επανήλθε στο προηγούμενο καθεστώς  αντλώντας νερό από τον υδροφόρο ορίζοντα χρησιμοποιώντας πάλι τις  υδρευτικές γεωτρήσεις; 

2) Γιατί σταμάτησε η Ύδρευση Ανατολικής πλευράς της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας από τη λίμνη Σμοκόβου; 

3) Ποιες είναι οι ενέργειες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών προκειμένου  να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό η Ύδρευση Ανατολικής πλευράς της  Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας από την τεχνητή λίμνη Σμοκόβου;

Scroll to Top