Άδικες αποζημιώσεις ΕΛΓΑ και μηδαμινά ποσά επιστροφής ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου καταδικάζουν σε αφανισμό την αμυγδαλοκαλλιέργεια στην Π.Ε. Λάρισας

Μετά την ανακοίνωση των πολυαναμενόμενων πορισμάτων του ΕΛΓΑ για ζημίες από τον παγετό της άνοιξης του 2023 στα αμύγδαλα, υπήρξε πλήθος αντιδράσεων και διαμαρτυριών των αμυγδαλοπαραγωγών της Π.Ε Λάρισας για άδικη και μεροληπτική αντιμετώπισή τους. Διαπιστώθηκε ότι υπήρξε αναίτια οριζόντια μείωση της μέγιστης στρεμματικής απόδοσης σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό μεγαλύτερο του από 35%. Συγκεκριμένα, ενώ τις προηγούμενες χρονιές η μέγιστη απόδοση σε αμυγδαλοκαλλιέργειες ξεπερνούσε ακόμη και στα 520 κιλά ανά στρέμμα, φέτος ορίστηκε μόλις στα 330 κιλά. Αξιοσημείωτο όμως παραμένει και το γεγονός ότι στην πλειονότητα των αμυγδαλοκαλλιεργειών εμφανίστηκαν στρεμματικές αποδόσεις πολύ μικρότερες σε σχέση με αυτές που κατέγραφε ο ΕΛΓΑ τα προηγούμενα χρόνια και αφορούσαν στα ίδια κτήματα. 

Επίσης, επιλέχθηκε να γίνει η καταγραφή των ζημιών ανά ζώνη καλλιέργειας με τα ίδια κιλά (ισοσταθμικά) και δεν πραγματοποιήθηκε η εξατομίκευση ζημιών. Το γεγονός αυτό προκάλεσε σοβαρές αδικίες σε μεγάλο αριθμό παραγωγών καθώς εφαρμόσθηκαν καθολικά μόνο δύο επιλογές( 330 ή 150 κιλά) για τις στρεμματικές αποδόσεις της αμυγδαλοκαλιέργειας. 

Επιπλέον, παρατηρήθηκε πληθώρα φαινόμενων «επιλεκτικής» εκτίμησης ζημιών αυξημένου ποσοστού ζημίας σε συγκεκριμένες περιοχές αλλά και πλήθος περιπτώσεων όπου κτήματα αμυγδαλοκαλλιέργειας εμφανίζουν ζημία 100% και όμορα τους μόνο 10%. 

Όμως, η ήδη υπάρχουσα ζημιογόνος κατάσταση επιβαρύνεται και από την άδικη απόφαση επιστροφής ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου 2024, στην οποία ορίζεται η μέγιστη ποσότητα κατανάλωσης πετρελαίου κινητήρων έτους 2023 για τους καρπούς με κέλυφος μόλις στα 3,6 λίτρα ανά στρέμμα, ποσότητα πολύ μικρότερη από τις πραγματικές ανάγκες των καλλιεργειών αλλά και από αυτές που ισχύουν για καλλιέργειες με αντίστοιχες ανάγκες. 

Είναι γεγονός ότι η τόσο η πρόσφατη καταβολή των αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ για ζημίες από τον παγετό της άνοιξης του 2023 στα αμύγδαλα, όσο και η καταβολή των μηδαμινών ποσών επιστροφής ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου 2024, επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά την άνιση και άδικη μεταχείριση των αμυγδαλοπαραγωγών της Π.Ε. Λάρισας. 

Επειδή η επιστροφή ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου 2024 για την αμυγδαλοκαλλιέργεια είναι πολύ μικρότερη σε σχέση με άλλες καλλιέργειες με παρόμοιες ανάγκες. 

Επειδή η επιστροφή ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου 2024 για την αμυγδαλοκαλλιεργεια δεν ανταποκρίνεται στο ελάχιστο στις πραγματικές ανάγκες της καλλιέργειας. 

Επειδή οι εκτιμήσεις των ζημιών των αμυγδαλοκαλιέργειων της Π.Ε Λάρισας δεν έχουν εξατομικευτεί και έχουν εφαρμοσθεί αποκλειστικά και μόνο δύο επιλογές ως προς τις στρεμματικές αποδόσεις. 

Επειδή η απουσία εξατομίκευσης ζημιών έχει προκαλέσει πληθώρα αδικιών και αντιδράσεων στους αμυγδαλοπαραγωγούς 

Επειδή είναι τεράστια η απόκλιση που εμφανίζεται μεταξύ των πορισμάτων όμορων κτημάτων και είναι οφθαλμοφανής και προκλητική η αδικία των μεταξύ των αμυγδαλοκαλλιεργητών. 

Επειδή οι παραγωγοί αδυνατούν να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια, στερούνται του  δικαιώματος ένστασης και βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε μια ατέρμονη και αδιέξοδη  κατάσταση που συνεχώς επιδεινώνεται.  

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 

1. Σε ποιους λόγους οφείλεται η τεράστια μείωση της στρεμματικής απόδοσης των αμυγδαλοκαλλιεργειών της Π.Ε. Λάρισας σε σχέση με τις αποδόσεις  των προηγούμενων ετών; 

2. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να αποκατασταθούν  οι αδικίες και να γίνει ορθή και δίκαιη κατανομή των αποζημιώσεων στους  πληττόμενους αμυγδαλοπαραγωγούς;

3. Με ποιο τρόπο προτίθεται να αποκαταστήσει την αδικία για την επιστροφή  ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου 2024 για τους αμυγδαλοκαλλιεργητές έναντι των  υπολοίπων καλλιεργητών; 

Scroll to Top