Επαρκούν οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ ΠΕ Σερρών για την εξυπηρέτηση του συνόλου των αγροτών που εξυπηρετούσαν οι ανταποκριτές ΟΓΑ που καταργούνται;

Έναν ακόμα παράγοντα ταλαιπωρίας των αγροτών προσθέτει η κυβέρνηση της  ΝΔ και συγκεκριμένα η διοίκηση του eΕΦΚΑ, αποφασίζοντας την κατάργηση  του καταξιωμένου εδώ και δεκαετίες θεσμού των ανταποκριτών του ΟΓΑ. Ως  συνήθως, το «επιτελικό κράτος» σπεύδει να καταργήσει υπηρεσίες  εξυπηρέτησης των πολιτών χωρίς προηγουμένως να έχει φροντίσει για την  επαρκή κάλυψη των αναγκών τους μέσω της κατάλληλης στελέχωσης των  κεντρικών της υπηρεσιών που θα αναλάβουν το πρόσθετο βάρος και της  εξυπηρέτησης των αγροτών που μέχρι τώρα εξυπηρετούσαν οι ανταποκριτές  του ΟΓΑ.  

Ταυτόχρονα, στην πιο ακατάλληλη υγειονομικά περίοδο, θα υποχρεώσει  δεκάδες αγρότες να προσέρχονται στις κεντρικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ στην  πόλη των Σερρών αδιαφορώντας φυσικά για τον χρόνο και το κόστος που  συνεπάγονται αυτές οι μετακινήσεις στον ήδη πολλαπλά επιβαρυμένο αγροτικό  πληθυσμό των Σερρών. Στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών προσέφεραν  πολύτιμες υπηρεσίες συνολικά 70 ανταποκριτές του ΟΓΑ. Οι ανταποκριτές  αυτοί διεκπεραίωναν μεγάλο αριθμό ασφαλιστικών υποθέσεων του πληθυσμού  της υπαίθρου, επισκεπτόμενοι σε τακτικά χρονικά διαστήματα τα χωριά του  Νομού.  

Η πρόβλεψη κατάργησης των ανταποκριτών θα αναγκάσει εκατοντάδες  ηλικιωμένους κατοίκους των χωριών που δεν έχουν καμία γνώση ηλεκτρονικών  υπολογιστών σε πολλαπλές μετακινήσεις προς την πόλη των Σερρών, τη  Νιγρίτα και το Σιδηρόκαστρο. Οι μετακινήσεις αυτές για ορισμένα χωριά ιδίως  στα πιο απομακρυσμένα χωριά ανατολικά του Νομού συνεπάγονται πολύ  μεγάλο οικονομικό κόστος και απαιτούν πολύ χρόνο. 

Την ίδια στιγμή, η μη πρόβλεψη κατάλληλης στελέχωσης των κεντρικών  υπηρεσιών του ΕΦΚΑ στην πόλη των Σερρών και στα αποκεντρωμένα  καταστήματα της Νιγρίτας και του Σιδηροκάστρου, συνεπάγεται μακρά  αναμονή μέχρι να κλειστεί ένα ραντεβού εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων που  είναι αμφίβολο εάν θα αρκεί για την οριστική διεκπεραίωση της υπόθεσης που  θα έχει.  

Υπενθυμίζεται, ότι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ακόμα  δεν έχει απαντήσει στις ερωτήσεις που έχουμε καταθέσει (1483/25.11.21 και  1247/30.10.2020) όπου μεταξύ άλλων ζητούσαμε ενημέρωση για το σύνολο  των κενών οργανικών θέσεων του ΕΦΚΑ στην ΠΕ Σερρών και αν υπάρχει  σχεδιασμός για την κάλυψη αυτών των κενών το προσεχές διάστημα.  Λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη ότι στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ καταγράφεται  μεγάλος αριθμός αποχωρήσεων έμπειρων υπαλλήλων λόγω συνταξιοδότησης,  χωρίς να πραγματοποιείται η έγκαιρη αντικατάστασή τους από νέους  υπαλλήλους, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι το επόμενο διάστημα θα  παρατηρηθούν ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα στην ταχύτητα εξυπηρέτησης  των ασφαλισμένων λόγω της έλλειψης προσωπικού.  

ΕΠΕΙΔΗ η κατάργηση των ανταποκριτών του ΟΓΑ στην ΠΕ Σερρών  συνεπάγεται μεγάλη ταλαιπωρία των πολιτών και νέα οικονομικά βάρη ιδίως  των κατοίκων των απομακρυσμένων χωριών 

ΕΠΕΙΔΗ η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και η διοίκηση του e ΕΦΚΑ δεν έχουν φροντίσει για την κατάλληλη και έγκαιρη στελέχωση των  κεντρικών και αποκεντρωμένων υπηρεσιών του ΕΦΚΑ στην ΠΕ Σερρών

ΕΠΕΙΔΗ η κατάργηση των ανταποκριτών του ΟΓΑ σε συνδυασμό με την  υποστελέχωση του ΕΦΚΑ συνεπάγεται σημαντική υποβάθμιση των υπηρεσιών  που σήμερα προσφέρονται στους ασφαλισμένους 

ΕΠΕΙΔΗ ο ηλικιωμένος αγροτικός πληθυσμός της ΠΕ Σερρών δεν έχει  εξοικειωθεί και δεν πρόκειται να εξοικειωθεί με τη χρήση των ηλεκτρονικών  υπηρεσιών του ΕΦΚΑ και θα υποχρεωθεί σε μεγάλες πολλαπλές μετακινήσεις  για να εξυπηρετηθεί για κάθε ασφαλιστική του υπόθεση εν μέσω μάλιστα  πανδημίας και υπερβολικής αύξησης του κόστους ζωής  

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 

1. Προτίθεται να αναστείλει την κατάργηση του θεσμού των  ανταποκριτών του ΟΓΑ έως ότου διασφαλιστεί ότι οι υπηρεσίες  του ΕΦΚΑ είναι κατάλληλα στελεχωμένες για να ανταποκριθούν  αξιόπιστα και με ταχύτητα στον επιπλέον φόρτο εργασίας που θα  προκύψει;

2. Πόσες είναι κενές οργανικές θέσεις στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ στην  Περιφερειακή Ενότητα Σερρών; Πώς και πότε αναμένεται να  πληρωθούν αυτά τα κενά; 

3. Πόσοι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ στην ΠΕ Σερρών συνταξιοδοτήθηκαν  το 2021, πόσοι έχουν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης και  πόσοι αναμένεται να αποχωρήσουν λόγω συνταξιοδότησης το  2022;  

Scroll to Top