Οι αναφορές στην έκθεση Πισσαρίδη οδηγούν 200.000 εργαζομένους σε συνταξιοδότηση, υπό τον φόβο «εγκλωβισμού» μετά το 2022

Η «Έκθεση Πισσαρίδη» προκάλεσε ανησυχία και αναταραχή σε 200.000  εργαζομένους – υποψηφίους συνταξιούχους και ειδικότερα η αναφορά: «Ένα  θέμα το οποίο χρήζει ιδιαίτερης προσοχής όσον αφορά τις συνταξιοδοτικές  δαπάνες είναι η πρόωρη συνταξιοδότηση»…. «Με βάση τις αλλαγές που έγιναν  τα προηγούμενα χρόνια, αναμένεται ότι έως το 2022, οι επιλογές πρόωρης  συνταξιοδότησης θα έχουν καταργηθεί και θα ισχύει μια γενική ηλικία  συνταξιοδότησης των 67 ετών (ή των 62 ετών με εισφορές 40 ετών).  Δεδομένων των δυσμενών δημογραφικών εξελίξεων για την Ελλάδα, δεν θα  πρέπει να επανεισαχθούν εξαιρέσεις από αυτούς τους καθολικούς κανόνες.»  (σελ.109). 

Η Έκθεση είτε αγνοεί τι ισχύει σήμερα, είτε γνωρίζει τις προθέσεις της  κυβέρνησης και προετοιμάζει το έδαφος σε σχέση με την κατάργηση των  μεταβατικών ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, που ισχύουν ήδη από την  εφαρμογή του ν.4336/2015 και αναμένεται να δώσουν τη δυνατότητα σε  200.000 ασφαλισμένους, να βγουν στη σύνταξη, πριν το 62ο έτος της ηλικίας  τους, τα επόμενα έτη. Ήδη, το τέως ΙΚΑ, πριν την συγχώνευση του στον eΕΦΚΑ, είχε λάβει θέση για το συγκεκριμένο ζήτημα, με την εγκύκλιο 52/2015,  όπου ρητά αναφέρει ότι «σε περίπτωση που το προβλεπόμενο από τους  πίνακες (ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΚΑΙ 2) περί μεταβατικών ορίων συμπληρώνεται μετά την  1.1.2022, η σύνταξη καταβάλλεται κατά το έτος που συμπληρώνεται αυτό το  νέο όριο ηλικίας.» 

Ο Υπουργός Εργασίας τηρεί «σιγήν ιχθύος» για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα,  καθώς σε περίοδο κρίσης και αυξανόμενης ανεργίας το ενδεχόμενο  κατάργησης των μεταβατικών ορίων ηλικίας θα οδηγήσει χιλιάδες  ασφαλισμένους στην έξοδο στη σύνταξη υπό τον φόβο μήπως «εγκλωβιστούν»  από το 2022 και μετά. 

Η «ζημιά» όμως έχει ήδη γίνει με την δημοσιοποίηση της έκθεσης, καθώς  χιλιάδες ασφαλισμένοι σπεύδουν να υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης,  γεγονός που θα αυξήσει και την σχετική συνταξιοδοτική δαπάνη, οδηγώντας στο ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που αναφέρει ότι επιδιώκει η  «Επιτροπή Πισσαρίδη». Εξάλλου, έχει αποδειχθεί ότι με τη μείωση των ορίων  ηλικίας βραχυπρόθεσμα δεν περιορίστηκε η συνταξιοδοτική δαπάνη. 

Ερωτάται ο κ .Υπουργός :  

Συμμερίζεται την εσφαλμένη αναφορά στην Έκθεση Πισσαρίδη ότι έως  το 2022 οι επιλογές πρόωρης συνταξιοδότησης θα έχουν καταργηθεί και  θα ισχύει μια γενική ηλικία συνταξιοδότησης των 67 ετών (ή των 62 ετών  με εισφορές 40 ετών) ή επιβεβαιώνει ότι τα μεταβατικά όρια ηλικίας για  όσους έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης εξακολουθούν να  ισχύουν και μετά το 2022, όπως ρητώς είχε αποτυπωθεί σε υπουργικές  αποφάσεις και εγκυκλίους το 2015; 

Scroll to Top