Επιδότηση κενών θέσεων επιχειρήσεων πολιτισμού

Στις 05/11/2020 ψηφίστηκε με το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης  «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν.  3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως  προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα  Δικηγόρων και άλλες διατάξεις», τροπολογία του υπουργείου Εργασίας και  Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία μεταξύ άλλων προέβλεπε την ενίσχυση  επιχειρήσεων του πολιτισμού με κάλυψη θέσεων θεατή/εισιτηρίου για θέατρα,  μουσικές σκηνές, χοροθέατρα, συναυλιακούς χώρους, χώρους παραστάσεων  και κινηματογράφους και δημοσιεύτηκε στις 06/11/2020 στο ΦΕΚ ως το άρθρο  70 του νόμου 4745/2020. 

Πιο συγκεκριμένα, η εν λόγω διάταξη προέβλεπε την επιδότηση, για τους μήνες  Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2020, ποσοστού των κενών θέσεων  των επιχειρήσεων πολιτισμού είτε αυτές ήταν εν λειτουργία είτε ήταν κλειστές  και είτε ήταν κλειστές με κρατική εντολή δημόσιας αρχής είτε από επιλογή, υπό  την προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι επιχειρήσεις-εργοδότες θα διατηρούσαν τον  ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας που είχαν κατά τη δημοσίευση του νόμου. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε τότε υπερψηφίσει την τροπολογία ως ένα ελάχιστο και  απολύτως απαραίτητο μέτρο στήριξης της Πολιτείας προς τις βάναυσα  πληττόμενες από τα περιοριστικά μέτρα της πανδημίας επιχειρήσεις του  πολιτισμού.

Για την εφαρμογή, όμως, του μέτρου εκκρεμεί ακόμα, δύο και πλέον μήνες μετά, κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών  Υποθέσεων, Πολιτισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης προκειμένου να  οριστούν οι όροι, η διαδικασία, οι ειδικότερες προϋποθέσεις, τα τεχνικά θέματα,  καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. 

Επειδή αποτελεί χρέος της Πολιτείας να προστατέψει τους χώρους πολιτισμού  από τη χρεωκοπία και την εξαφάνιση και η εν λόγω διάταξη αποτελεί το  ελάχιστο και απολύτως απαραίτητο μέτρο στήριξης προς τις βάναυσα  πληττόμενες από τα περιοριστικά μέτρα της πανδημίας επιχειρήσεις του  πολιτισμού. 

Επειδή έχουν περάσει δύο και πλέον μήνες από τη δημοσίευση του σχετικού  ΦΕΚ. 

Επειδή σε όλο αυτό το διάστημα οι επιχειρήσεις του πολιτισμού είναι κλειστές  με κρατική εντολή και όπως φαίνεται θα παραμείνουν κλειστές και για το  υπόλοιπο της τρέχουσας σεζόν με δυσβάσταχτα τρέχοντα έξοδα. 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: 

1. Για ποιο λόγο καθυστερεί η έκδοση της ΚΥΑ που θα αποσαφηνίσει  τους όρους και τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της διάταξης, ώστε να  αποζημιωθούν, έστω μερικώς, οι επιχειρήσεις του πολιτισμού για το  διάστημα που παραμένουν κλειστές; 

2. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την έκδοση της ΚΥΑ και την οικονομική  ενίσχυση των επιχειρήσεων του πολιτισμού που έχει νομοθετήσει η  κυβέρνηση; 

3. Είναι στις προθέσεις τους να υπάρξει πρόβλεψη για την επιμήκυνση  του μέτρου πέραν από τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του  2020 και για όσο διάστημα οι επιχειρήσεις του πολιτισμού θα παραμείνουν κλειστές με κρατική εντολή; 

Scroll to Top