Ανάγκη μείωσης της εξεταστέας ύλης του μαθήματος της Μουσικής Γνώσης για τις πανελλαδικές εξετάσεις

Οι ειδικές προϋποθέσεις και όροι εισαγωγής φοιτητών στο Τμήμα Μουσικών  Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και  Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του  Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχουν καθοριστεί από τις διατάξεις του άρθρου 19  του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου  45 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) και της σχετικής Φ.253/23170/Α5/14-2-2019  Υπουργικής Απόφασης. (ΦΕΚ 504 Β΄) 

Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου, οι οποίοι επιθυμούν  την εισαγωγή τους στα παραπάνω τμήματα, καλούνται, πανελλαδικά, να  εξεταστούν, εκτός των άλλων μαθημάτων, στο μάθημα Μουσικής Αντίληψης  και Γνώσης 

Η εξέταση στο αντικείμενο της Μουσικής Αντίληψης, διάρκειας 30’ λεπτών, περιλαμβάνει αναγνώριση μοτίβων, ρυθμικών μέτρων, συγχορδιών, διαδοχής συγχορδιών, ηχοχρώματος (μουσικών χροιών) ενώ η εξέταση στο αντικείμενο  της Μουσικής Γνώσης, διάρκειας 2 ωρών, περιλαμβάνει Θεωρία Μουσικής,  Τονική Αρμονία, στοιχεία Μορφολογίας και Ιστορίας της Μουσικής, στοιχεία βυζαντινής, παραδοσιακής, λαϊκής μουσικής, στοιχεία Μουσικής Τεχνολογίας.  Σύμφωνα με το νόμο και τη σχετική εγκύκλιο, για το αντικείμενο της Μουσικής Γνώσης οι υποψήφιοι μπορούν, προκειμένου να προετοιμαστούν, να  συμβουλεύονται τα μουσικά́εγχειρίδια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Όπως όμως διαμαρτύρονται σε κοινή τους επιστολή οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου  από 44 Μουσικά Σχολεία της χώρας, η ύλη στο αντικείμενο της Μουσικής Γνώσης είναι εξαιρετικά εκτεταμένη, καθώς περιλαμβάνει 4 βιβλία, ενώ είναι  ασαφές αν σε αυτή συμπεριλαμβάνεται αφενός το Βιβλίο Μουσικής της Α τάξης  του ΓΕΛ, καθώς το μάθημα έχει αποσυρθεί από το ωρολόγιο πρόγραμμα της  Α’ Λυκείου (ΦΕΚ 2338/2020), αφετέρου τα Τετράδια Εργασιών των μαθημάτων, με δεδομένο ότι αυτά δεν διανέμονται στους μαθητές τα τελευταία  χρόνια 

Στην ίδια επιστολή, οι μαθητές των 44 Μουσικών Σχολείων ορθά  διαμαρτύρονται ότι δεν έχει υπάρξει μείωση της εξεταστέας ύλης του  μαθήματος της Μουσικής Γνώσης για τις πανελλαδικές εξετάσεις εξαιτίας της  καραντίνας, μολονότι υπάρχει μείωση της εξεταστέας ύλης σε όλες τις  υπόλοιπες κατευθύνσεις, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας στις  8/1/2021 με απόφαση του (Φ6/3030/ΓΔ4, ΦΕΚ Β΄ 50, 13-1-2021) 

Επειδή οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου που θα εξεταστούν στα Μουσικά Ειδικά  Μαθήματα βρίσκονται, γενικότερα, σε μια ιδιαίτερα δυσχαιρή κατάσταση, εξαιτίας της καραντίνας, καθώς η τηλεκπαίδευση δεν μπορεί να καλύψει σε  κανένα επίπεδο τις εκπαιδευτικές ανάγκες τους και λόγω των ωρών  μαθημάτων που έχουν ούτως ή άλλως χαθεί, αλλά κυρίως λόγω της ειδικής  φύσης των μουσικών μαθημάτων, που συνιστούν διαδικασία εμπειρική με  έμφαση στη βιωματική και εκ του σύνεγγυς παρακολούθηση και εξάσκηση,  

Επειδή η ύλη στην οποία καλούνται να εξεταστούν στο αντικείμενο της  Μουσικής Γνώσης είναι εξαιρετικά εκτεταμένη, καθώς περιλαμβάνει 4 βιβλία,  και ασαφής ως προς το Βιβλίο Μουσικής της Α τάξης του ΓΕΛ και τα Τετράδια  Εργασιών των μαθημάτων 

Επειδή σε όλα τα υπόλοιπα εξεταζόμενα μαθήματα των Πανελληνίων  Εξετάσεων έχει ανακοινωθεί μείωση της εξεταστέας ύλης, εξαιτίας των  ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν στην εκπαιδευτική διαδικασία, την  τρέχουσα σχολική χρονιά 

Ερωτάται η αρμόδια Υπουργός: 

1. Προτίθεται να ανακοινώσει μείωση, για φέτος, της εξεταζόμενης  ύλης στο αντικείμενο της Μουσικής Γνώσης για τους μαθητές της Γ  Λυκείου που επιθυμούν να διαγωνιστούν για την είσοδό τους στα  Τμήματα Μουσικών Σπουδών των Πανεπιστημίων της χώρας;  

2. Θα προβεί άμεσα σε διευκρίνηση ως προς την εξεταζόμενη ύλη  στο αντικείμενο της Μουσικής Γνώσης, ώστε να διασαφηνιστεί αν  σε αυτήν συμπεριλαμβάνονται το Βιβλίο Μουσικής της Α τάξης του  ΓΕΛ, και τα Τετράδια Εργασιών των σχετικών μαθημάτων; 

Scroll to Top