Άμεση ανάγκη στήριξης των πρακτορείων ΟΠΑΠ και των εργαζομένων σε αυτά

Για πάνω από επτά μήνες, από την αρχή της πανδημίας μέχρι σήμερα, τα πρακτορεία  ΟΠΑΠ, στην πλειοψηφία τους ατομικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, βρίσκονται σε αναστολή  λειτουργίας καταγράφοντας μηδενικό τζίρο, αφού δεν υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι  λειτουργίας για το αντικείμενό τους, παρά μόνο αυτός της φυσικής παρουσίας του πελάτη στο  κατάστημα. Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις και τα ανελαστικά πάγια έξοδα συνεχίζουν να  επιβαρύνουν τους περίπου 4.000 ιδιοκτήτες των πρακτορείων, οδηγώντας αυτούς και τις  οικογένειές τους σε απόγνωση και σε εργασιακή ανασφάλεια τους περίπου 25.000  εργαζόμενους. Παράλληλα, οι ιδιοκτήτες των πρακτορείων ΟΠΑΠ έχουν να αντιμετωπίσουν  τον αθέμιτο ανταγωνισμό από τις πολυδιαφημιζόμενες επιχειρήσεις διαδικτυακών τυχερών  παιχνιδιών, οι οποίες στη διάρκεια της καραντίνας έχουν αυξήσει τα πελατολόγια τους, με  αποτέλεσμα την άμεση οικονομική ζημία των φυσικών επιχειρήσεων. 

Ταυτόχρονα, όπως χαρακτηριστικά υπογραμμίζει η Ένωση Επαγγελματιών Πρακτόρων  ΟΠΑΠ Δωδεκανήσου, η κατάσταση του κλάδου στα νησιά είναι ακόμη πιο ζοφερή, αφού η  βαθιά οικονομική κρίση που μαστίζει πλέον τις τοπικές κοινωνίες και η ισχνή περσινή  τουριστική περίοδος, έχουν προκαλέσει σημαντικό αδιέξοδο στις επιχειρήσεις και σοβαρό  πρόβλημα βιωσιμότητας. 

Δυστυχώς, τα μέχρι τώρα κυβερνητικά μέτρα στήριξης δεν επαρκούν για να καλύψουν  τις συνεχόμενες απώλειες εσόδων των συγκεκριμένων επιχειρήσεων. Σημαντικός αριθμός  πρακτόρων ΟΠΑΠ δεν έχει καταφέρει να ενταχθεί στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή, λόγω  φορολογικών ιδιαιτεροτήτων που παρέμειναν άλυτες, αλλά και όσοι εντάχθηκαν, επιβαρύνθηκαν με επιπλέον δανεισμό και αύξηση του ιδιωτικού τους χρέους. Παρομοίως, οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση ούτε σε πόρους από  προγράμματα ΕΣΠΑ ή του Ταμείου Ανάκαμψης, λόγω των υφιστάμενων κριτηρίων  επιλεξιμότητας. Τέλος, η έλλειψη ρευστότητας, σε συνδυασμό με τη συσσώρευση παγίων  εξόδων, έχει προκαλέσει σοβαρή ασφυξία στις μικρομεσαίες αυτές επιχειρήσεις.  

Επειδή, οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή, δεν  λειτουργούν με τους όρους των επιχειρήσεων λιανεμπορίου και δεν έχουν εναλλακτικούς  τρόπους λειτουργίας (clic- away, click in shop, κτλ.) στη διάρκεια των lock-down, 

Επειδή, την ίδια στιγμή, ο ανταγωνισμός από διαδικτυακές ομοειδείς επιχειρήσεις, ως  διαφαίνεται, θα πλήξει ακόμα περισσότερο τη βιωσιμότητα των πρακτορείων μετά το τέλος  της υποχρεωτικής αναστολής εργασιών, 

Επειδή, μεγάλο μέρος των επαγγελματιών πρακτόρων ΟΠΑΠ δεν έχουν ενταχθεί στα  κυβερνητικά μέτρα στήριξης ή έχουν λάβει μερική στήριξη, 

Επειδή, στόχος είναι να επιβιώσουν οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις με ειδικά μέτρα  στήριξης και να επαναλειτουργήσουν ομαλά, διασφαλίζοντας παράλληλα τους εργαζόμενους  και τις οικογένειές τους, 

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί, 

1. Προτίθενται να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση του  ιδιωτικού χρέους των πρακτορείων ΟΠΑΠ και των οφειλών, που  δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας και απειλούν τη βιωσιμότητα  του κλάδου; 

2. Σκοπεύουν τα Υπουργεία να μεριμνήσουν για την ουσιαστική στήριξη, μέσω  επιδοτήσεων μισθών και ασφαλιστικών εισφορών των συγκεκριμένων  επιχειρηματιών και των εργαζομένων τους; 

3. Προτίθενται να εντάξουν τον κλάδο σε προγράμματα χρηματοδότησης του  Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ, καθώς και σε προγράμματα στήριξης  εργαζομένων και επιδότησης προσλήψεων;  

4. Σκοπεύουν τα Υπουργεία να εντάξουν τον κλάδο σε εκείνον του λιανεμπορίου  και να μεριμνήσουν για την άμεση επανεκκίνησή του, με το άνοιγμα της αγοράς;  

Scroll to Top