Συμπερίληψη στο καθεστώς των συνδεδεμένων ενισχύσεων των επιτραπέζιων ροδάκινων και των συμπύρηνων ροδάκινων που κατευθύνονται στην βιομηχανία της κομπόστας

Τα τελευταία χρόνια η εμπορική διαχείριση μιας από τις πιο σημαντικές καλλιέργειες  στην Ελλάδα αυτής των ροδάκινων (επιτραπέζιων και συμπύρηνων) παρουσιάζει  σημαντικά προβλήματα με αποτέλεσμα την αντίστοιχη σημαντική συμπίεση του  εισοδήματος των ροδακινοπαραγωγών.  

Τόσο τα συμπύρηνα ροδάκινα εξαιτίας των χαμηλών τιμών που προσφέρει κάθε χρόνο  η βιομηχανία όσο και τα επιτραπέζια ροδάκινα εξαιτίας της διαρθρωτικής  ανισορροπίας που έχει προκληθεί λόγω του ρωσικού εμπάργκο έχει οδηγήσει σε  ανυπέρβλητα προβλήματα διάθεσης τους και σε φτωχοποίηση τους  ροδακινοπαραγωγούς.  

Η κατάσταση αυτή έχει επιδεινωθεί περαιτέρω εξαιτίας των αντίξοων καιρικών συνθηκών που τα τελευταία χρόνια επικρατούν κυρίως κατά τη διάρκεια των  καλοκαιρινών μηνών με αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ποιότητας και της  παραγόμενης ποσότητας.  

Εξαιτίας αυτών των προβλημάτων και προκειμένου να στηριχτούν οι  ροδακινοπαραγωγοί, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει από το 2018 ότι «οι  Ελληνικές Αρχές θα μπορούσαν να εξετάσουν τη δυνατότητα ανακούφισης των  ροδακινοπαραγωγών με την παροχή συνδεδεμένης ενίσχυσης στο πλαίσιο των άμεσων  ενισχύσεων».  

Για το θέμα της χορήγησης προαιρετικής συνδεδεμένης ενίσχυσης τόσο στα επιτραπέζια ροδάκινα όσο και στα συμπύρηνα ροδάκινα που κατευθύνονται στην  βιομηχανία της κομπόστας, από το Σεπτέμβριο του 2019 ο πρώην ΥΠΑΑΤ κ. Βορίδης  είχε τοποθετηθεί θετικά προκειμένου να δοθεί μια μικρή ανακούφιση στους  ροδακινοπαραγωγούς,. Ωστόσο, από πλευράς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δεν υπήρξε καμία εξέλιξη σχετικά με το θέμα και οι συγκεκριμένες  καλλιέργειες παραμένουν εκτός των συνδεδεμένων ενισχύσεων παρά το γεγονός ότι η  εθνική Απόφαση για το εν λόγω καθεστώς έχει τη δυνατότητα να αλλάζει κάθε χρόνο  προκειμένου να προσαρμόζεται στις ανάγκες.  

Κατόπιν των παραπάνω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 

1. Γιατί από το Σεπτέμβριο του 2019 που ο πρώην Υπουργός κ. Βορίδης είχε  τοποθετηθεί θετικά στη χορήγηση προαιρετικής συνδεδεμένης ενίσχυσης  τόσο στα επιτραπέζια ροδάκινα όσο και στα συμπύρηνα ροδάκινα που  κατευθύνονται στην βιομηχανία της κομπόστας, δεν υπήρξε καμία αλλαγή  στην εθνική Απόφαση ώστε οι παραπάνω καλλιέργειες να συμπεριληφθούν  στο καθεστώς για χορήγηση συνδεδεμένων ενισχύσεων; 

2. Με δεδομένο ότι κάτι τέτοιο έχει προτείνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  προτίθεται να εξετάσει το εν λόγω θέμα ώστε το επόμενο διάστημα να  εντάξει στο καθεστώς των συνδεδεμένων ενισχύσεων τα επιτραπέζια ροδάκινα καθώς και τα συμπύρηνα ροδάκινα που κατευθύνονται στην  βιομηχανία της κομπόστας; 

Scroll to Top