Στήριξη του Οδικού Τουρισμού και συστηματοποίηση υγειονομικών πρωτοκόλλων καλοκαιριού 2021

Στη Πιερία, όπως και στη μεγάλη πλειοψηφία των Περιφερειακών Ενοτήτων της Επικράτειας, η μεγάλη  πλειοψηφία των τουριστικών επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίου μεγέθους. Περαιτέρω, ο οδικός  τουρισμός για κάποιες περιοχές της χώρας μας, κυρίως στη βόρεια Ελλάδα, και βεβαίως για την Πιερία,  είναι ίσως ο μοναδικός τρόπος πρόσβασης σε αυτές και αυτός ο μόνος τρόπος εισόδου τουριστών στη  χώρα μας παραμελήθηκε ή δεν λήφθηκε καν υπόψη σας κατά το άνοιγμα των συνόρων μας το  Καλοκαίρι του 2020, με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία δεκάδων χιλιάδων τουριστών, τη δυσφήμιση του  τουριστικού προϊόντος της πατρίδας μας και εν τέλει την οικονομική ασφυξία των τουριστικών  επιχειρήσεων γενικότερα της Βόρειας Ελλάδος. 

Μάλιστα, στη σχετική με το αυτό θέμα, από 04.02.2021 κοινή Επιστολή της «Ένωσης Ξενοδόχων  Πιερίας» (ΕΞΕΠ) και της «Ομοσπονδίας Ενοικιαζομένων Δωματίων & Διαμερισμάτων Πιερίας Ημαθίας-Πέλλας» (ΟΕΔΔΠΗΠ), απευθυνόμενη προς τους Βουλευτές του Νομού Πιερίας, επισημαίνεται  ότι με τις καθ’ εβδομάδα εκδιδόμενες ΚΥΑ σας, συνεχίζετε και προκρίνετε διακριτική μεταχείριση των  οδικών τουριστών στη χώρα μας. Συγκεκριμένα, «Ενώ λοιπόν στους με κάθε μέσο (οδικώς ή  αεροπορικώς) επισκέπτες της χώρας μας απαιτείται αρνητικό μοριακό τέστ (PCR) 72 ωρών, επιλεκτικά  και μόνο σε αυτούς που έρχονται οδικώς απαιτείται επιπρόσθετα επιτόπιο αρνητικό rapid test με  μοναδική απαίτηση στο αεροπορικό κομμάτι την συμπλήρωση της φόρμας PLF. Επιπρόσθετα ακόμα  και σήμερα η μοναδική ουσιαστικά χερσαία πύλη εισόδου τουριστών εξακολουθεί να είναι αποκλειστικά  ο Προμαχώνας. […] Όλα αυτά, και ενόψει της έναρξης της τουριστικής περιόδου στις 14.05.2021 όπως  έχει ήδη εξαγγείλει ο υπουργός Τουρισμού κ. Θεοχάρης, προοιωνίζουν για τους οδικούς τουρίστες  καθυστερήσεις και ταλαιπωρία, και ουσιαστικά έμμεση «παρότρυνση» χρησιμοποίησης της  αερομεταφοράς για την έλευση -των ιδίων ουσιαστικά τουριστών- στην χώρα μας, με προφανείς  καταστροφικές επιπτώσεις στις τουριστικές επιχειρήσεις τόσο της Πιερίας όσο και γενικότερα της  υπόλοιπης Βόρειας και ηπειρωτικής Ελλάδας.». Ενδεικτικά, αναφέρονται οι σχετικές κοινές υπουργικές  αποφάσεις υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 14466/06.03.2021 (ΦΕΚ Β’896) και υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.  17709/20.03.2021 (ΦΕΚ Β’1077).

Η χώρα μας μαστίζεται από το δυναμικό φαινόμενο του κορωνοϊού COVID-19 και βεβαίως πρώτη  προτεραιότητα όλων μας είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και του κοινωνικού συνόλου, άρα η  αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων και ειδικότερα α) η διενέργεια εξετάσεων ανίχνευσης,  ταχέων και μη, β) η πιστοποίηση κάθε αρνητικής εξέτασης και γ) η ανιχνευσιμότητα των μετακινήσεων  των εισερχομένων. Το σύνολο αυτών εκπορεύονται από την ιατρική γνώση και την εμπειρία που  αποκτήσαμε, αλλά θα πρέπει να υπόκεινται στην κοινή λογική και να αντέχουν στην κριτική. 

Σύμφωνα με μελέτες που έχουν δημοσιευτεί διαπιστώνεται, ενδεικτικά, ότι από το σύνολο των 40  πολιτικών αεροδρομίων που λειτουργούν στην Ελληνική επικράτεια, 36 από αυτά εξυπηρετούν και  διεθνείς πτήσεις, ενώ από τα 15 συνοριακά σημεία ελέγχου (οδικές πύλες) της χώρας μας που  εξυπηρετούν τον οδικό τουρισμό, παραμένουν κλειστά τα 14. Η διαφοροποίηση των υγειονομικών  πρωτοκόλλων εισόδου στα συνοριακά σημεία ελέγχου (οδικές πύλες) σε σχέση με τις πύλες εισόδου  στα αεροδρόμια και λιμάνια, λειτούργησε εις βάρος των τουριστικών περιοχών που εξυπηρετούν  αποκλειστικά οδικό τουρισμό. Πρόκειται, λοιπόν, για αβλεψία της πολιτικής του αρμόδιου Υπουργείου κι έμπρακτη αδιαφορία της Κυβέρνησης για τις περιοχές όπως η Βόρεια Ελλάδα, καθώς αυτή  εξυπηρετείται εδώ και ένα χρόνο από ένα μόνο συνοριακό σημείο ελέγχου (οδική πύλη )  

Ο οδικός τουρισμός συνιστά ένα πολύ σημαντικό ποσοστό του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα,  που διοχετεύεται ιδίως στη Βόρεια Ελλάδα (Θράκη, Μακεδονία, Ήπειρο). Η συνεισφορά του στον  εισερχόμενο τουρισμό το 2019 ανήλθε, πανελλαδικά, σε 9,6 εκατ. αφίξεις, 38,2 εκατ. διανυκτερεύσεις  και € 1,8 δισ. έσοδα, που αντιστοιχούν στο 30,6% του συνόλου των αφίξεων, στο 16,4% των  διανυκτερεύσεων και στο 10,1% των εσόδων.  

Τα τρία τελευταία έτη, οι τρεις σταθμοί με τον μεγαλύτερο όγκο κίνησης (έρευνα ΙΝΣΕΤΕ), ήταν σταθερά  ο Προμαχώνας, οι Εύζωνοι και η Νυμφαία. Συμπεραίνεται, λοιπόν, ότι προκειμένου να εξυπηρετηθεί το  οδικό τουριστικό ρεύμα και η τουριστική κίνηση για το τουριστικό έτος 2021, θα πρέπει να  λειτουργήσουν τουλάχιστον, οι τρεις αυτοί σταθμοί κι όχι μόνον ο Προμαχώνας. 

Επειδή η λειτουργία όλων των συνοριακών σημείων ελέγχου αποδεικνύεται ως η αναγκαία συνθήκη  για την επανάκαμψη των εσόδων των βορείων περιφερειών της χώρας μας από την τουριστική  βιομηχανία. 

Επειδή ο οδικός τουρισμός, ειδικά αυτός που πραγματοποιείται με ΙΧ επιβατηγά αυτοκίνητα,  καταδεικνύεται ως μακράν ο ασφαλέστερος τρόπος μετακίνησης ιδιωτών και τουριστών, καθώς o  αριθμός συνταξιδιωτών – επιβατών στο ίδιο ΙΧ είναι αυστηρά περιορισμένος. 

Επειδή ο οδικός τουρισμός -και άρα η τουριστική κίνηση κυρίως στην Βόρειο Ελλάδα- κατά το 2020  αποτέλεσε συγκριτικά τη μειονεκτική ταχύτητα του ελληνικού τουρισμού, ενώ κατά το σκεπτικό της  αμέσως προηγουμένης παραγράφου, θα έπρεπε να δοθεί ανεμπόδιστη προτεραιότητα εισόδου στη  χώρα μας στους διεθνείς τουρίστες με ιδιωτικά αυτοκίνητα. 

Επειδή το νομικό πλαίσιο μετακινήσεων σε εθνική κλίμακα πρέπει άμεσα και χωρίς παλινδρομήσεις  να οριστικοποιηθεί, με το βλέμμα στον ορίζοντα του ελληνικού καλοκαιριού, μάλιστα χωρίς καμία  διάκριση σε βάρος του οδικού τουρισμού. 

Επειδή τα παραπάνω προτεινόμενα α) θα ενισχύσουν την αξιοπιστία μας ως τουριστικό προορισμό και  β) θα επιτρέψουν την επιβίωση των μικρών επαγγελματικών μονάδων σχετιζομένων με το τουριστικό  προϊόν.

Επειδή προκύπτει αβίαστα η ανάγκη συστηματικής νομοθέτησης και έγκαιρης προετοιμασίας  παρόμοιων διαδικασιών εισόδου στη χώρα μας για την επερχόμενη καλοκαιρινή τουριστική περίοδο  έτους 2021, τηρώντας αναλογικώς ισότιμα με τους λοιπούς τρόπους τουριστικής μετακίνησης  υγειονομικά πρωτόκολλα σε όλες -αυτή τη φορά- τις οδικές πύλες εισόδου της πατρίδας μας. 

Με βάση τα ανωτέρω ερωτώνται οι συναρμόδιοι Υπουργοί: 

1. Έχετε ήδη ως σήμερα ζητήσει από την Εθνική Επιτροπή Προστασίας Δημόσιας Υγείας ειδική  ενημερωμένη και αναλυτική Εισήγηση για τις θεμελιώδεις αρχές που θα πρέπει να διέπουν τον  τρόπο προώθησης του εθνικού τουριστικού προϊόντος στο καλοκαίρι του 2021 

2. Βάσει της εμπειρίας από την περσινή τουριστική σεζόν και το επιχειρούμενο άνοιγμα του τουρισμού  για το έτος 2020, με τις συνεχείς παλινωδίες και την ταλαιπωρία των εισερχόμενων τουριστών, για  ποιο λόγο δεν έχετε ήδη προβεί στην διαμόρφωση συγκεκριμένων προτάσεων και σε σχέδιο  εφαρμογής τους όταν και αν οι υγειονομικές συνθήκες επιτρέψουν την χαλάρωση, τη στιγμή που  ήδη προσκαλείτε τους τουρίστες να επισκεφτούν την χώρα μας; 

3. Σκοπεύετε αντί να επιβάλλετε συλλήβδην το κλείσιμο των οδικών συνόρων της χώρας μας, να λάβετε  εγκαίρως κάθε οικονομική και διοικητική πρόνοια ώστε να λειτουργούν πλήρως στελεχωμένοι και  εξοπλισμένοι, καθ’ όλο το 24ωρο, όλα τα οδικά συνοριακά σημεία ελέγχου, τηρουμένων σταθερών  υγειονομικών πρωτοκόλλων και υγειονομικών εξετάσεων ενιαίως διενεργουμένων όπως πχ στις  αεροπορικές αφίξεις; 

4. Ποιος είναι γενικότερα ο χρονικός προγραμματισμός της Κυβέρνησής σας, για το καλοκαίρι του  έτους 2021, πλέον λίγες μόνον ημέρες πριν από τις άλλοτε ημερομηνίες των πρώτων αφίξεων  τουριστών στην πατρίδα μας; 

5. Προτίθεστε να συμπληρώσετε το νομοθετικό πλαίσιο προκειμένου ο ουσιαστικά κατεξοχήν  συναρμόδιος Υπουργός Τουρισμού να συμπεριλαμβάνεται εφεξής μεταξύ των συνυπογραφόντων στις εκδοθησόμενες σχετικές υπουργικές αποφάσεις; 

Scroll to Top