Άμεση ανάγκη μέτρων για τη στήριξη του αμπελοοινικού κλάδου

Η πανδημία covid 19 έχει αναμφίβολα επιδεινώσει τα προβλήματα και τις δυσκολίες που  αντιμετωπίζει ο αμπελοοινικός κλάδος. Όπως δηλώνει ο Κλαδικός Εθνικός Αγροτικός  Συνεταιρισμός Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ), βάσει της επεξεργασίας των  δεδομένων που απέστειλε η αρμόδια υπηρεσία Αμπέλου Οίνου και αλκοολούχων ποτών  στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο των υποχρεωτικών ανακοινώσεων της Ελλάδας  για τον αμπελοοινικό τομέα, και λαμβάνοντας υπόψη τα απολογιστικά στοιχεία των δυο  βασικών τομεακών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, που αφορούν στην  Πράσινη Συγκομιδή και στην Απόσταξη Κρίσης, διαπιστώνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: Πτώση της εσωτερικής κατανάλωσης οίνου, ιστορικά υψηλότερη αύξηση των αποθεμάτων,  σχετική μείωση της παραγωγής οίνου του περασμένου Φθινοπώρου, μείωση των  εξαγωγών οίνου, καθυστερημένη εφαρμογή του μέτρου της Πράσινης Συγκομιδής,  περιορισμένη αποτελεσματικότητα της Απόσταξης Κρίσης στον κλάδο, παρά το γεγονός  ότι συνέβαλλε στην ομαλοποίηση των επιχειρήσεων που υιοθέτησαν το μέτρο, πτώση  των τιμών σταφυλιών οινοποιίας που καταβλήθηκαν από το ιδιωτικό εμπόριο με  αποτέλεσμα το εισόδημα των αμπελοκαλλιεργητών να υποστεί σημαντική μείωση.

Επειδή ο συνδυασμός των παραπάνω προδιαγράφει τον οικονομικό αφανισμό των  αμπελουργών που είδαν την μείωση τους εισοδήματός τους ενώ, παράλληλα, δεν έτυχαν  καμίας ουσιαστικής ενίσχυσης  

Επειδή δεν πρέπει κανένας παραγωγός να μείνει απροστάτευτος απέναντι στις συνέπειες  της πανδημίας 

Επειδή επιβάλλεται να αναληφθούν δράσεις τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 

1. Υπάρχει ένα ολιστικό σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των σοβαρών  προβλημάτων του αμπελοοινικού κλάδου, τα οποία επιδεινώθηκαν από την  πανδημία και αν ναι τι περιλαμβάνει αυτό; Υπάρχει συγκεκριμένο  χρονοδιάγραμμα υλοποίησης;  

2. Προτίθεται να διεκδικήσει πρόσθετη χρηματοδότηση από τον κοινοτικό  προϋπολογισμό, όπως άλλωστε έπραξαν άλλες χώρες, και όχι μόνο από τα  προγράμματα στήριξης, τα οποία είναι ελάχιστα;  

3. Προτίθεται να διεκδικήσει πρόσθετη χρηματοδότηση από τον κρατικό  προϋπολογισμό ώστε να χρηματοδοτηθεί ένα πρόγραμμα ουσιαστικής  στήριξης των καλλιεργητών οινοποιήσιμων σταφυλιών (άρθρο 21); 

4. Προτίθεται να τροποποιήσει την ΚΥΑ για την προώθηση -προβολή (άρση  ποινών μη υλοποίησης του προγράμματος για εκθέσεις που δεν γίνονται),  ώστε τα χρήματα να μην περικόπτονται, αλλά να διοχετεύονται στην  ενίσχυση των οινοποιείων και παραγωγών, π.χ. στην απόσταξη κρίσης;

Scroll to Top