Υπαγωγή στους πληττόμενους ΚΑΔ των ιδιωτικών ΙΕΚ για το διάστημα από 1η έως 17 Μαΐου

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε ότι στις 17 Μαΐου  2021- μετά από θετική εισήγηση της Επιτροπής των λοιμωξιολόγων επανεκκινούν συγκεκριμένες λειτουργίες των δομών Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης (ΕΕΚΔΒΜ), των ιδιωτικών και  δημοσίων ΙΕΚ, καθώς και των Κολλεγίων. 

Ειδικότερα για τα δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ προβλέπεται: 

– Έναρξη της δια ζώσης διεξαγωγής μαθημάτων, με διενέργεια  αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) μια φορά την εβδομάδα προ  Δευτέρας, τόσο των συμμετεχόντων όσο και των εκπαιδευτικών. 

– Διεξαγωγή των εργαστηριακών μαθημάτων, τα οποία δεν δύνανται να  πραγματοποιηθούν με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με  φυσική παρουσία καταρτιζόμενων και εκπαιδευτών, εντός των  εργαστηριακών χώρων, με τη διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου  (self-test) μια φορά την εβδομάδα προ Δευτέρας, τόσο για τους  καταρτιζόμενους όσο και για τους εκπαιδευτές. 

– Πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης των καταρτιζόμενων ΙΕΚ με  τη διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) μια φορά την  εβδομάδα προ Δευτέρας για καταρτιζόμενους και εκπαιδευτές. 

– Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης αποφοίτων  μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας ΕΠΑΛ. 

Με βάση την συγκεκριμένη οδηγία, υπάρχουν Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. με  εργαστηριακά μαθήματα που καλύπτουν το 80 με 85% των ωρών  διδασκαλίας τους, τα οποία και θα ανοίξουν στις 17 Μαΐου.

Ωστόσο, ενώ οι εν λόγω εκπαιδευτικές δομές θα παραμείνουν κλειστές μέχρι  την συγκεκριμένη ημερομηνία (17η Μαΐου) επαναλειτουργίας τους και κατά  συνέπεια εξακολουθούν να είναι πληττόμενες επιχειρήσεις μέχρι τότε, ο ΚΑΔ  τους δεν συμπεριλαμβάνεται στους ΚΑΔ που δίνει τη δυνατότητα να έχουν  τους εργαζόμενους τους σε αναστολή της σύμβασης εργασίας τους για το  διάστημα του Μαΐου κατά το οποίο και θα παραμένουν κλειστές. 

Ενδεικτικά, ορισμένοι εκ των ΚΑΔ που δεν συμπεριλαμβάνονται στην  δυνατότητα αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους και  αφορούν τις προαναφερόμενες δραστηριότητες είναι οι 8541 (Μετα δευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση) και 8520 (Πρωτοβάθμια  εκπαίδευση). 

Κατά συνέπεια, οι ιδιοκτήτες των δομών υποχρεούνται και καλούνται πέραν  των λοιπών παγίων εξόδων να πληρώσουν και τους εργαζόμενους τους για  τις 16 ημέρες του Μαΐου, παρότι θα είναι κλειστές και δεν θα συμμετέχουν σε  κάποια εκπαιδευτική διαδικασία. 

Επειδή, η εκπαιδευτική διαδικασία έχει πληγεί ανεπανόρθωτα καθ’ όλη τη  διάρκεια της πανδημίας. 

Επειδή, τα ιδιωτικά ΙΕΚ έχουν υποστεί σημαντική οικονομική ζημία, λόγω της  μη λειτουργίας τους και της απώλειας σημαντικών εσόδων, ενώ την ίδια  στιγμή καλούνται να είναι συνεπείς απέναντι σε όλες τις άλλες οικονομικές  τους υποχρεώσεις. 

Επειδή, πολλά από τα ιδιωτικά ΙΕΚ απειλούνται με «λουκέτο» και αφανισμό  σε περίπτωση μη στήριξης τους. 

Επειδή, η εξαίρεση των ιδιωτικών ΙΕΚ από τους πληττόμενους ΚΑΔ, οι  οποίοι θα λάβουν επιχορήγηση για όσο διάστημα παραμένουν σε αναστολή  συνιστά διακριτική σε βάρος τους και άνιση μεταχείριση.  

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός

Τι μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να αποκατασταθεί η αδικία σε βάρος  των ιδιωτικών ΙΕΚ και να ενταχθούν στους πληττόμενους ΚΑΔ  δικαιούχους αποζημίωσης για όσο διάστημα παραμένουν κλειστά;  

Scroll to Top