Διασφάλιση του απορρήτου κατά την ποινική διαδικασία

Τις τελευταίες ημέρες, ολόκληρη η χώρα παρακολουθεί τις εξελίξεις για το  απεχθές έγκλημα που εκτυλίχθηκε στα Γλυκά Νερά πριν από μερικές εβδομάδες.  Προκαλεί αποτροπιασμό σε κάποιον, που θέλει να σέβεται στοιχειωδώς τον εαυτό του,  να βλέπει και να διαβάζει από δημοσιογράφους της “μαύρης” δημοσιογραφίας  ολόκληρα αποσπάσματα από την ποινική δικογραφία και κυρίως τις λεπτομέρειες της  ζωής του ζευγαριού των Γλυκών Νερών, που δεν έχουν σχέση με την οφειλόμενη  ενημέρωση που πρέπει να παρέχουν. Χρησιμοποιούν στοιχεία της κατά τα άλλα  απόρρητης προανακρίσεως και τώρα ανακρίσεως.  

Αλήθεια πως διέρρευσαν τα έγγραφα αυτά, ακόμη και το ημερολόγιο του  θύματος; Ποιος τα έδωσε στη δημοσιότητα; Ο αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας  (προανακριτικός υπάλληλος) που διενήργησε την προανάκριση όφειλε να  προστατεύσει το απόρρητο της όλης διαδικασίας και να μην διαρρεύσει απολύτως  τίποτα. Όταν η υπόθεση διαβιβάζεται από αυτόν στον αρμόδιο εισαγγελέα για την  άσκηση ή μη της ποινικής διώξεως και μετά από τον Εισαγγελέα στον τακτικό ανακριτή,  την ευθύνη της διαφύλαξης του απορρήτου των συλλεγέντων εγγράφων και στοιχείων  την έχουν πλέον αποκλειστικά αυτοί και οι γραμματείς τους. Κανένας άλλος δεν μπορεί  να έχει πρόσβαση.  

Συνεπώς, τα άτομα που είχαν πρόσβαση στη δικογραφία είναι απολύτως  γνωστά και απολύτως γνωστός φυσικά είναι και ο δικηγόρος υπεράσπισης του  φερομένου ως δράστη από την ημέρα λήψεως της δικογραφίας για να ασκήσει το  υπερασπιστικό του έργο, δηλαδή από την ημέρα που ο πελάτης του έλαβε την ιδιότητα  του ύποπτου η του κατηγορουμένου. Τελικά όμως και πάλι, τα έγγραφα της  δικογραφίας βρίσκονται σε χέρια δημοσιογράφων, συνδικαλιστών και γενικά ατόμων  που καμία εργασία δεν έχουν με την υπόθεση και μοναδικός στόχος είναι να σοκάρουν  την κοινή γνώμη και να ικανοποιήσουν την αδηφάγα περιέργεια τους.  

Άρα θα πρέπει να ερευνηθούν οι ενδεχόμενες «διαρροές» των εγγράφων και  να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες κατά παντός υπευθύνου που δι’ενεργειών ή  παραλείψεων του διέρρευσαν στο τύπο στοιχεία της δικογραφίας του εγκλήματος των  Γλυκών Νερών.  

Επιπλέον πρέπει διερευνηθεί αν η δημοσιοποίηση των στοιχείων μέσω του  τύπου είναι ποινικά αξιόλογη πράξη και πως έλαβαν τα στοιχεία αυτά τα ΜΜΕ, υπό  την απόλυτη, φυσικά προϋπόθεση να μη θιγεί το συνταγματικά κατοχυρωμένο  δικαίωμα της ελευθεροτυπίας, όπως πρέπει αυτό να ασκείται μέσα στα πλαίσια του  θεσμικού μας πλαισίου.  

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 251 Ποινικού Κώδικα : « 1. Όποιος καλείται  κατά νόμο να ασκήσει δικαστικά καθήκοντα ή ο διαιτητής, αν με οποιονδήποτε τρόπο  γνωστοποιεί σε άλλον, αφήνει να περιέλθει στην κατοχή ή γνώση άλλου, ανακοινώνει  ή διαδίδει δικαστικό απόρρητο, τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή. Αν με την  πράξη σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον οποιοδήποτε όφελος ή να  βλάψει άλλον, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηματική ποινή. Η  παράβαση αυτή τιμωρείται και αν τελέστηκε μετά την αποχώρηση από την υπηρεσία.  2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και εκείνος στον οποίο το δικαστικό απόρρητο ήταν  προσιτό λόγω της υπηρεσίας του ή της συμμετοχής του στη διαδικασία ως δικηγόρου  ή διαδίκου. 3. Το δικαστικό απόρρητο κατά το άρθρο αυτό αφορά γεγονότα, έγγραφα ή πληροφορίες όταν αυτά σχετίζονται με: α) συνεδρίαση δικαστικού συμβουλίου, β)  διάσκεψη ή μυστική ψηφοφορία, γ) πράξεις που διενεργούνται στη διάρκεια της  ανάκρισης, δ) συνεδρίαση δικαστηρίου που έχει διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών,  όταν από τη δημοσιοποίηση των στοιχείων της προκαλείται κίνδυνος προσβολής  άλλου ή ε) στοιχεία που σχετίζονται με διαιτησία ή διαμεσολάβηση, όταν η  δημοσιοποίησή τους δημιουργεί κίνδυνο προσβολής.»  

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 252 Ποινικού Κώδικα : « 1. Υπάλληλος που  κατά παράβαση των καθηκόντων του γνωστοποιεί σε άλλον απόρρητα που του  εμπιστεύτηκαν ή γνωρίζει λόγω της υπηρεσίας του, τιμωρείται με φυλάκιση και  χρηματική ποινή. Η παράβαση αυτή τιμωρείται και αν τελέστηκε μετά την αποχώρηση  του υπαλλήλου από την υπηρεσία. 2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και εκείνος που  χρησιμοποιεί το υπηρεσιακό απόρρητο εν γνώσει της προέλευσής του, με σκοπό να  βλάψει το κράτος ή άλλον. 3. Το υπηρεσιακό απόρρητο κατά το άρθρο αυτό αφορά  έγγραφα ή πληροφορίες που με νόμο ή απόφαση της αρμόδιας αρχής έχουν  χαρακτηριστεί εμπιστευτικά.»  

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:  

1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης  προκειμένου να αναζητηθούν ευθύνες για το διαρραγέν απόρρητο  τους δικογραφίας του εγκλήματος της ανθρωποκτονίας στα Γλυκά  Νερά;  

2. Σκοπεύετε να λάβετε πρωτοβουλίες προκειμένου να προστατευθεί το  απόρρητο των δικογραφιών από τους μη έχοντες έννομο συμφέρον  με την εκάστοτε δικογραφία;  

Scroll to Top