Καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τους εργαζόμενους του χώρου του πολιτισμού, για τους καλοκαιρινούς μήνες

Ως γνωστόν, μεταξύ των κυβερνητικών μέτρων για τον περιορισμό της  διασποράς του κορονοϊού συμπεριλαμβανόταν η για μεγάλο διάστημα  αναστολή λειτουργίας των θεάτρων, μουσικών σκηνών και πολιτιστικών χώρων καθώς και η ακύρωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων. Ακόμα  και σε χρονικά διαστήματα που η λειτουργία των παραπάνω χώρων  επιτρεπόταν, αυτό γινόταν με μειωμένη πληρότητα που καθιστούσε  απαγορευτική σχεδόν κάθε πολιτιστική παραγωγή. 

Τα μέτρα αυτά προκάλεσαν μεγάλη οικονομική ζημία στους καλλιτέχνες και  στους εργαζόμενους στους χώρους αυτούς, καθώς στέρησαν χιλιάδες  επαγγελματίες που δραστηριοποιούνταν στον πολιτιστικό τομέα από  στοιχειώδεις πόρους διαβίωσης. Αρκεί να σημειωθεί ότι ο χώρος του  Πολιτισμού υπέστη μείωση του κύκλου εργασιών του κατά 88% το 2020,  σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. 

Η, με καθυστέρηση και κατόπιν έντονης κοινωνικής πίεσης, απόφαση για  αποζημίωση ειδικού σκοπού στους ανθρώπους της τέχνης και του πολιτισμού,  μέσω του Μητρώου Καλλιτεχνών, κάλυψε μικρό μόνο μέρος αυτών των  οικονομικών ζημιών και σταμάτησε τον Μάιο του 2021, μολονότι, όπως είναι  γνωστό σε οποιονδήποτε ασχολείται με τα του Πολιτισμού αλλά όπως φαίνεται  και από τις δηλώσεις, συνεντεύξεις και τις ανακοινώσεις των σωματείων τους,  η πλειοψηφία των καλλιτεχνών, δημιουργών και επαγγελματιών της τέχνης και  του πολιτισμού, δεν εργάστηκε τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, αφού  λόγω, της υγειονομικής αβεβαιότητας, πολύ λίγες παραγωγές είχαν  προγραμματιστεί και πραγματοποιήθηκαν, σε σχέση με άλλες χρονιές.

Ομοίως και για το φθινόπωρο αλλά και για τον επόμενο χειμώνα, φαίνεται ότι  θα υπάρξουν δραματικά μειωμένες καλλιτεχνικές παραγωγές, εξαιτίας της  αβεβαιότητας που εξακολουθεί να υφίσταται, καθώς η κυβέρνηση,  αποτυγχάνοντας εντελώς ακόμα και στις δικές της προβλέψεις, με τις πολιτικές  που ακολούθησε δεν έχει καταφέρει να επιτευχθούν τα απαραίτητα υψηλά  ποσοστά εμβολιασμού των πολιτών, που θα εξασφάλιζαν ένα ικανοποιητικό  τείχος ανοσίας του πληθυσμού 

Επειδή η πλειοψηφία των εργαζόμενων στο χώρο του πολιτισμού, τους  καλοκαιρινούς μήνες είτε δεν εργάστηκε καθόλου είτε εργάστηκε λίγες μόνο  μέρες  

Επειδή οι απαγορεύσεις και οι προϋποθέσεις λειτουργίας των πολιτιστικών  χώρων και των χώρων διασκέδασης, όλους τους προηγούμενους μήνες, έχουν  προκαλέσει τεράστια οικονομική ζημιά σε καλλιτέχνες και τεχνικούς αφού  στερούν θέσεις εργασίας και πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα 

Επειδή επικρατεί αβεβαιότητα ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις  σύμφωνα με τις οποίες θα λειτουργήσουν την επόμενη περίοδο οι χώροι  τέχνης και διασκέδασης που θα καταφέρουν να ανοίξουν τελικά, γεγονός που  οδηγεί εκ νέου, και την επόμενη περίοδο, σε μειωμένες καλλιτεχνικές  παραγωγές, με τις αρνητικές συνέπειες που αυτό συνεπάγεται για τα  οικονομικά των εργαζόμενων στο χώρο του πολιτισμού  

Επειδή οι εργαζόμενοι στο χώρο του πολιτισμού έχουν αφεθεί, μετά τον Μάιο,  χωρίς καμία οικονομική ενίσχυση από την κυβέρνηση, αβοήθητοι να  αντιμετωπίσουν τις προσωπικές και οικογενειακές τους δαπάνες,  κινδυνεύοντας να μην είναι σε θέση να εξασφαλίσουν μια αξιοπρεπή διαβίωση 

Ερωτώνται οι αρμόδιοι κ.κ. Υπουργοί:  

1) Προτίθενται να προβούν στη καταβολή αποζημίωσης ειδικού  σκοπού, για τους καλοκαιρινούς μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο  στους εργαζόμενους στο χώρο του πολιτισμού που πληρούν τις  προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 121 του νόμου 4764/2020  και αποδεδειγμένα δεν εργάστηκαν, όπως προκύπτει από  στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗ;  

2) Προτίθενται να προβούν, αντίστοιχα, στη καταβολή ποσοστού επί  της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, στους εργαζόμενους στο χώρο  του πολιτισμού που εργάστηκαν ελάχιστες μόνο μέρες στη  διάρκεια του καλοκαιριού και πληρούν τις προϋποθέσεις του  άρθρου 121 του νόμου 4764/2020

3) Προτίθενται να συνεχίσουν την καταβολή της αποζημίωσης  ειδικού σκοπού και για τους επόμενους μήνες στους εργαζόμενους  στο χώρο του πολιτισμού, που λόγω υγειονομικών περιορισμών και μειωμένων καλλιτεχνικών παραγωγών δεν θα καταφέρουν να  εργαστούν;

4) Προτίθενται να επιδοτήσουν άμεσα τους δημιουργούς και τους  υπόλοιπους δικαιούχους, μέσω των Οργανισμών Συλλογικής  Διαχείρισης τους, προκειμένου να αποζημιωθούν για την απώλεια  πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων που έχουν υποστεί και  εξακολουθούν να υφίστανται εξαιτίας των μέτρων αντιμετώπισης  της πανδημίας; 

Scroll to Top