Εξαίρεση μιας σειράς χρόνιων παθήσεων από τη μηδενική συμμετοχή για την προμήθεια συγκεκριμένων υλικών ευρείας χρήσης όπως καθετήρες, επιθέματα κ.λ.π

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΕΑΛΕ/Γ.Π. 47749/2022 – ΦΕΚ 6544/Β/21-12-2022 για την «Τροποποίηση (5η) της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/31-10-2018 (Β 4898) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)» και ειδικότερα την παράγραφο 12 «…αφαιρείται η μηδενική συμμετοχή που αφορά το σύνολο συγκεκριμένων υλικών ευρείας χρήσης (καθετήρες, επιθέματα κ.ά.)…». 

Στην πράξη καταργείται η μηδενική συμμετοχή για την προμήθεια υλικών ευρείας χρήσης όπως καθετήρες, επιθέματα κ.λ.π σε ασθενείς που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις όπως άνοια, Alzheimer, φλεβική ανεπάρκεια, καρδιακή ανεπάρκεια κλπ. 

Στην πλειονότητά τους αυτοί οι ασθενείς που καλούνται σήμερα να προμηθευτούν αυτά τα συγκεκριμένα υλικά πληρώνοντας τη συμμετοχή τους (η οποία δεν υπήρχε πριν) είναι ηλικιωμένοι συμπολίτες μας με πενιχρές κυρίως συντάξεις, που είναι καθηλωμένοι σε ένα κρεββάτι πιθανά με πολλαπλές πληγές στο σώμα τους εξαιτίας της συνεχιζόμενης κατάκλισης. Ένας ηλικιωμένος πχ με 500 € σύνταξη, για μια πληγή θα πρέπει να επιβαρυνθεί με 70-80 €. Αν κάποιος έχει περισσότερες πληγές το ποσό αυτό θα είναι πολλαπλάσιο. 

Με δεδομένο ότι το μέτρο της αφαίρεσης της μηδενικής συμμετοχής για μια σειρά χρόνιων παθήσεων, αφορά κυρίως σε ηλικιωμένους χαμηλοσυνταξιούχους συμπολίτες μας οι οποίοι δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στην οικονομική αυτή επιβάρυνση με αποτέλεσμα να μειωθεί σε σημαντικό βαθμό η σωστή νοσηλεία τους, 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

Προτίθεται να ανακαλέσει την απόφασή του για την εξαίρεση μιας σειράς χρόνιων παθήσεων από τη μηδενική συμμετοχή για την προμήθεια συγκεκριμένων υλικών ευρείας χρήσης όπως καθετήρες, επιθέματα κ.λ.π, που επηρεάζει αρνητικά τη σωστή νοσηλεία κυρίως ηλικιωμένων χαμηλοσυνταξιούχων συμπολιτών μας, οι οποίοι πάσχουν από άνοια, Alzheimer, φλεβική ανεπάρκεια, καρδιακή ανεπάρκεια κλπ.; 

Scroll to Top