ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ο Βουλευτής Λάρισας Κόκκαλης Βασίλειος, καταθέτει στον υπουργό Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας ως Αναφορά την επιστολή με ημερομηνία 25-10-2023 της Συντονιστική – Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων, αποτελούμενη από τους κκ Αθανάσιο Συριανό, Πρόεδρο ΣΒΘΣΕ,  κ. Γιώργο Ρουπακιά, Πρόεδρο ΣΘΕΒ, κ. Γιώργο Ξηρογιάννη, Γενικό Διευθυντή ΣΕΒ, στην οποία επισημαίνεται εκ νέου η πρόταση για τη συγκρότηση αρμόδιας Εθνικής Αρχής που θα αναλάβει την κατάρτιση και την υλοποίηση του Σχεδίου Ανασυγκρότησης της Θεσσαλίας για την παραγωγική ανασύνταξη της Περιφέρειας με όρους βιώσιμης ανάπτυξης και στην οποία προτείνεται να συμμετέχει η Συντονιστική Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων για τη Θεσσαλία που δημιουργήθηκε από τους βιομηχανικούς συνδέσμους ΣΒΘΣΕ, ΣΘΕΒ και ΣΕΒ. 

Επισυνάπτεται η σχετική επιστολή. 

Παρακαλούμε για τις άμεσες και δέουσες ενέργειες του Υπουργείου για την άμεση επίλυση και  δρομολόγηση των ανωτέρων και σχετική ενημέρωση μας.  

Scroll to Top